Nina Nguyen

5. 11. 2023

Podkopávání tradiční etiky v rámci sexuální revoluce přináší více škody než užitku a vede k tomu, že největšími „poraženými“ jsou děti, tvrdí britská feministka.

Louise Perryová, novinářka a autorka knihy The Case Against the Sexual Revolution (Argument proti sexuální revoluci), pronesla na konferenci Alliance for Responsible Citizenship, která proběhla 1. listopadu, že ze sexuálního osvobození profitují většinou ne ženy, ale spíše někteří jednotliví muži.

Alliance for Responsible Citizenship je organizace, mezi jejíž členy patří prominentní myslitelé moderní doby, od politiků přes bankéře až po pastory. Jedním ze zakladatelů je prominentní psycholog a influencer Jordan Peterson.

Sexuální revoluce, která byla ovlivněna a poháněna neomarxismem, se ve Spojených státech dostala do popředí v 60. letech 20. století a vedla k oslabení tradičních rodinných hodnot. Perryová, která je ředitelkou londýnského feministického think-tanku The Other Half (Ta druhá půlka), řekla panelu, že ačkoliv jádrem sexuální revoluce je odmítání tradičních sexuálních norem, byly to právě tradice, které se prokázaly jako „experimenty, které fungují“.

„Myšlenka, že je (sexuální normy) můžeme vyhodit z okna a mít jedno velmi jednoduché pravidlo, a to, že každý by měl mít možnost souhlasit,“ podle ní nefunguje. „Co jsme zjistili, když jsme odmítli sexuální normy minulosti, je to, že tam byly z nějakého důvodu.“

Britská autorka také poznamenala, že v sexuální revoluci nejvíce tratí děti, a poukázala na vysokou míru dětí bez otců. Dodala, že tradiční sexuální etika podporuje „dobrou kulturu“, která povzbuzuje lidi, aby „dělali rozhodnutí, která jsou dobrá dlouhodobě pro nás a také dobrá pro naše potomky“.

Sexuální revoluce má také materiální aspekt, který se projevuje jako technologické změny. Sem patří zavedení antikoncepční pilulky mezi jinými vynálezy, řekla a poznamenala, že takové změny „transformovaly naše životy a proměnily vztahy mezi pohlavími“.

Transhumanistická revoluce

S tímto názorem souzní i britská publicistka a autorka knihy Feminism Against Progress (Feminismus proti pokroku), Mary Harringtonová, která tvrdí, že technologický rozvoj je základem „iluze“, kdy lidé mohou uniknout tradičním sexuálním normám tím, že se pokoušejí „srovnat základní rozdíly mezi pohlavími“.

Tento proces přirovnala k „transhumanistické revoluci“. „Od začátku průmyslové revoluce používáme technologii k překonání zdánlivých limitů lidských podmínek,“ řekla posluchačům Harringtonová.

„Sexuální revoluce je charakteristická, protože to byl bod, kdy jsme tyto technologie obrátili dovnitř lidského těla, víte, v tomto smyslu vnímám sexuální revoluci přesněji jako transhumanistickou revoluci,“ pokračovala publicistka.

Podle ní, i když technologický pokrok zdánlivě vedl ke zvýšení svobody ve vztazích mezi pohlavími, nevedl nutně k lidskému rozkvětu. Říká, že lidé nyní čelí výzvě, aby přeuspořádali technologie tak, aby „sloužily k rozkvětu lidstva místo k uspokojování individuálních svobod“.

Záznam z diskuze v angličtině můžete najít zde:

Článek původně vyšel na stránkách australské redakce The Epoch Times.

Mohlo by vás zajímat: