Milan Kajínek

12. 5. 2024

Zastupitel města z uskupení „Český Krumlov rozumem a srdcem“ upozorňuje na „systémové skrývání obsahu filmů“ před rodiči dětí ze základních škol, kterým jsou filmy promítány v čase školní výuky. Zabýval se zejména snímky promítanými v rámci festivalu „Jeden svět na školách“. Zjistil, že jako rodič, ani jako zastupitel města nemůže do obsahů snímků nahlížet, aby věděl, co je dětem promítáno.

Otázkou ve věci je, jak je možné, že rodiče nemají přístup k obsahu filmů, když podle Listiny základních práv a svobod ČR je „péče o děti a jejich výchova právem rodičů“.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy údajně k projekcím filmů festivalu vydalo „doporučení“. Deník Epoch Times tuto informaci ověřuje.

Jeden z analyzovaných snímků podle dosavadních zjištění obsahuje ideologické prvky a příběhy teenagerů sledujících hormonální a chirurgickou změnu pohlaví jedné z nich. Veřejně přístupný trailer ani popis filmu však tento obsah snímku neprozrazují.

Rozhovor se zastupitelem města

Oslovili jsme kvůli této věci zastupitele města Český Krumlov pana Zdeňka Zajíčka, který se problematikou hlouběji zabýval jako předseda komise pro školství. Níže nabízíme přepis našeho rozhovoru.

Hovořili jsme o snímcích promítaných na základních školách v rámci festivalu „Jeden svět na školách“, jaké s tím máte zkušenosti?

Na jaře 2020 jsem zjistil, že dcera byla v rámci školní výuky na promítání nějakého filmu, který se jmenoval Děti z mizejícího ostrova. Týkalo se to ostrova Isle de Jean Charles v americkém státě Louisiana v oblasti delty řeky Mississippi. Když jsem se jí zeptal, o čem to bylo, tak mi řekla, že to bylo o tom, jak kvůli globálnímu oteplování způsobeným člověkem, protože vypouštíme CO2, se zvedá hladina oceánů a tam to vyhání lidi z ostrova, protože je to zaplavuje.

Takže jsem zbystřil, protože jako technicky, exaktně vzdělaný člověk, mám na tyto věci takový názor, že je třeba jít do hloubky a že je třeba řídit se přírodními zákony, a ne ideologií, takže jsem si začal zjišťovat bližší informace.

Dostal jsme se k upoutávce a komentáři, kterým byl film uveden na stránkách Člověk v tísni, potažmo filmového festivalu „Jeden svět na školách“, a zjistil jsem, že je to film o „prvních klimatických uprchlících v Americe“.

Nejde nám o to, něco cenzurovat nebo zakazovat, ale o to, aby rodiče věděli, co se v rámci festivalu děje, a mohli vidět, co je dětem promítáno.

Ing. Zdeněk Zajíček, zastupitel města Český Krumlov

Takže jsem zhlédl trailer k filmu a shledal jsem v něm z mého pohledu nějaké ideologicky motivované nepravdy nebo zavádějící tvrzení. Požádal jsem školu, jestli by mi mohli ten film poskytnout, abych se mohl podívat, co v něm vlastně je.

Řekli mi, že to nejde. Požádal jsem Jeden svět na školách, jestli by mi ho mohli poskytnout. Oni mi řekli, že to nejde, že tomu brání autorská práva. Požádal jsem tedy, jestli bych se mohl zúčastnit školního promítání. Řekli mi, že to nejde. Požádal jsem, jestli bych mohl být u následné diskuse se žáky jako pasivní pozorovatel. Řekli mi, že to nejde, že by to rušilo intimitu sdílení a blokovalo možnost vyjádření dětí. Přes všechny snahy jsem neměl šanci se k tomu dostat.

Setkal jste se rámci festivalu s nějakými dalšími snímky s obsahem, který byl z vašeho pohledu problematický?

Když jsem se stal zastupitelem města Český Krumlov a předsedou komise pro školství, dostala se ke mně stížnost jedné maminky z Českého Krumlova, kterou znepokojil snímek nazvaný První touchdown (First Down), který byl třídě jejího dítěte promítán na základní škole v rámci festivalu v roce 2023. Řekl jsem, že nyní máme možnost zjistit, o co tam jde, a začal jsem se tím zabývat.

Když se podíváte na nabídku filmů, nepodařilo se nám dohledat jediný případ, kdy by některý z filmů pro děti byl zároveň ke zhlédnutí i pro dospělé.

Ing. Zdeněk Zajíček, zastupitel města Český Krumlov

Rada města v podstatě pověřila komisi pro školství, aby prošetřila, co se dětem promítalo. Obsah zjišťování nebyl usnesením rady nějak omezen. Požádali jsme školu, do které chodí žákyně, jejíž maminka nám zaslala stížnost, aby nám zpřístupnila ten film. Řekli, že nemohou, protože tomu brání autorská práva.

Opakovali jsme to stejné „kolečko“, které jsem jako rodič absolvoval já v roce 2020, a v létě 2023 jsme zahájili ještě další kroky, které směřovaly pouze k tomu, zjistit obsah toho snímku, dostat se k němu, abychom si mohli udělat obrázek. Dostali jsme se k upoutávce filmu, která je volně přístupná na stránkách Jednoho světa, s tím problém nebyl, ale k celému filmu jsme se dostali až po více než půl roce letos v únoru, a to pouze pro neveřejné užití.

Po měsících snažení a odmítání ze strany místních pořadatelů Jednoho světa s odkazem na to, že „autorská práva neumožňují nám ten film poskytnout“, teprve když jsme přitlačili skrze neveřejné projednání, které svolal starosta, přistoupili na to, že když požádáme do Prahy na centrálu Jednoho světa, tak nám ten film pošlou.

Více o snímku a jeho analýze naleznete zde.

Měla škola a učitelé podle vás dopředu povědomí o tom, co se bude žákům promítat?

Obraz, který jsme o situaci získali, je takový, že učitelé, možná až na některé výjimky, nevědí, neznají obsah filmu, který se má žákům promítat. Troufnu si říci, že většina z těch učitelů film vidí poprvé až zároveň s dětmi. Nezjistili jsme, že by se učitelé nějak aktivně zajímali o to, co v tom filmu vlastně je.

Jsme odmítáni s tím, že u Člověka v tísni to vybírají profesionálové a nám nepřísluší zkoumat jejich kvalifikaci, a také nám nepřísluší se dotazovat. Jeden zastupitel města, který je zároveň učitelem na jedné z místních škol, řekl, že jsou snad dostateční profesionálové na to, aby jakýsi rodičovský klan nemusel hlídat, co se dětem promítá.

Kdo povoluje této neziskové organizaci, aby operovala na školách, kdo ji tím pověřuje? Má nějaké schválení od Ministerstva školství?

Nám je z druhé strany argumentováno tím, že tato neziskovka, co se týče Jednoho světa na školách, je doporučená Ministerstvem školství. Pravda je, že jsme zatím úředně nepožádali o zaslání zmiňovaného doporučení, protože tak daleko jsme se zatím nedostali. Prozatím jsme zjistili obsah toho filmu a uspořádali informace nějakým přehledným způsobem a shrnuli jsme je v průběžné zprávě.

Části místní neziskové a učitelské veřejnosti velmi záleží na tom, aby obsah a systém Jednoho světa na školách nadále zůstal pro rodiče žáků nepřístupným, skrytým.

Ing. Zdeněk Zajíček, zastupitel města Český Krumlov

Místní koordinátor festivalu i zaměstnanci škol stále hovoří o tom, že je to doporučeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ale na běžnou žádost v rámci komunikace nám nikdo nebyl schopen doporučení předložit.

Nejde nám o to, něco cenzurovat nebo zakazovat, ale o to, aby rodiče věděli, co se v rámci festivalu děje a mohli vidět, co je dětem promítáno. Jeden svět na školách se koná v rámci festivalu Jeden svět, který obsahuje i promítání pro dospělé, ale když se podíváte na tu nabídku filmů, tak se nám nepodařilo dohledat žádný z filmů pro děti, který by byl zároveň ke zhlédnutí pro dospělé.

Uvnitř programové nabídky je neprostupná zeď, která obsah takto striktně odděluje a znemožňuje kontrolu obsahu ze strany rodičů.

Děkujeme za rozhovor.

Požádali jsme o komentář zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, neziskové organizace, vedení základní školy a města. Jejich reakce zveřejňujeme v následujícím článku zde.

Související články

Přečtěte si také

Výzkumníci v oblasti klimatu: Politická agenda vědeckých časopisů podkopává důvěru ve vědu
Výzkumníci v oblasti klimatu: Politická agenda vědeckých časopisů podkopává důvěru ve vědu

Vědci se uchylují k autocenzuře, aby vůbec mohli publikovat v prestižních časopisech. Patrick T. Brown, sám autor vědeckých článků, mimo jiné pro časopis Nature, to vysvětluje a mluví z vlastní zkušenosti. Politická agenda vydavatelů však podkopává důvěru ve vědu.

Česko je mistrem světa v hokeji 2024
Česko je mistrem světa v hokeji 2024

Český hokejový tým na mistrovství světa pořádaném v České republice vyhrál těžké finále se Švýcarskem a stal se mistrem světa roku 2024.

Potomek vám oznámí, že je transsexuál. Jak zareagujete? 
Potomek vám oznámí, že je transsexuál. Jak zareagujete? 

Může se to stát kterýkoliv všední den: zatímco si s rodinou vychutnáváte večeři, vaše dospívající dcera vám náhle oznámí, že se narodila ve špatném těle...

Britští konzervativci slibují, že obnoví vojenskou službu, pokud vyhrají volby
Britští konzervativci slibují, že obnoví vojenskou službu, pokud vyhrají volby

Podle plánu konzervativců, by mladí lidé, měli na výběr, zda sloužit 12 měsíců v armádě, nebo pomáhat jeden víkend v měsíci po dobu jednoho roku ve zdravotnictví, sociálních či jiných veřejných službách.

Japonský premiér Kišida vyzval Peking k zachování míru v Tchajwanském průlivu
Japonský premiér Kišida vyzval Peking k zachování míru v Tchajwanském průlivu

Šéf japonské vlády Fumio Kišida dnes v rozhovoru s čínským premiérem Li Čchiangem zdůraznil, jak je pro Japonsko a celé mezinárodní společenství důležité zachování míru a stability v Tchajwanském průlivu.