Milan Kajínek

14. 5. 2024

V předchozím článku jsme informovali, že se rodiče dětí ze základní školy v Českém Krumlově pokoušeli dostat k obsahu snímků, které jsou jejich dětem promítány v rámci festivalu „Jeden svět na školách“. Protože byli odmítnuti jak školou, tak pořadateli festivalu, požádali o pomoc radu města, která měla pověřit prošetřením situace komisi pro školství. Snímek komise získala až po několika měsících vyjednávání a dle jejího předsedy došlo k pochybení ve vyváženosti obsahu. Oslovili jsme všechny dotčené subjekty, abychom zjistili příčiny vzniklé situace.

Obsah filmů se začal prošetřovat, protože veřejně přístupný trailer a popis filmu První touchdown neodpovídal tomu, co snímek skutečně obsahoval. Namísto motivačního příběhu o malém fotbalovém týmu se jednalo o příběhy transgenderu, změně pohlaví a problémech se sebeurčením skupinky teenagerů v Americe.

Věc se začala řešit na základě stížnosti matky dítěte ze základní školy v Českém Krumlově. Obrátili jsme se proto na vedení školy s dotazy, zda je pravda, že rodiče nemají možnost seznámit se s obsahem snímků, které jsou na škole promítány, zda jsou vedení školy a učitelé dopředu seznámeni s obsahem filmů nebo je vidí až během projekce, či zda v tomto případě nedošlo k porušení ústavního práva rodičů, které říká, že „péče o děti a jejich výchova je právem rodičů“.

Ředitelka školy ani její zástupkyně na dotazy nereagovaly. Neodpověděly ani na další otázku, jakým způsobem zajistily vyváženost výuky, a zda podaly dětem informace o rizicích spojených s tranzicí nebo zda děti seznámily s tragickými případy tranzice.

Ve snímku, který se promítal na škole loni, je prezentována hormonální tranzice a chirurgická změna pohlaví dívky, která je trenérkou malého fotbalového týmu plného dětí, které mají problém se sebeurčením. Trenérka si před kamerou píchá testosteron a komentuje svojí tranzici. Někteří členové týmu ji obdivují a chtějí být jako ona a v tranzici hledají řešení své situace.

Film dle našeho zjištění nikterak neupozorňuje na rizika spojená s tranzicí a na tragické případy těch, kteří podstoupili nevratné chirurgické změny, a později jich litovali.

Dle informací, které získal deník Epoch Times, neměli rodiče ani zástupci městské komise přístup na následnou diskusi, která byla s žáky po snímku uspořádána.

Vzhledem k tomu, že škola na dotazy Epoch Times nereagovala, ač máme potvrzeno, že otázky ředitelka školy obdržela, nevíme tedy, zda škola případně zajistila vyváženou výuku diskuzí k tomuto tématu a zda děti upozornila na rizika a nebezpečí změny pohlaví.

Odpověď ministerstva školství

Ministerstvo školství, které mělo k projekcím filmů festivalu údajně vydat doporučení, prostřednictvím tiskové mluvčí Terezy Fojtové pro Epoch Times uvedlo, že „za volbu výukových materiálů a jejich užívání v rámci výuky nese odpovědnost přímo vedení každé školy, v čele s ředitelem nebo ředitelkou“.

Na dotaz ohledně přístupu rodičů k obsahu filmů Fojtová sdělila, že si ministerstvo „není vědomo toho, že by obsah filmů byl před zákonnými zástupci jakkoli utajován“ a dodala, že „informace o filmech je možné nalézt na oficiálních stránkách projektu v sekci Filmy pro veřejnost“.

Za volbu výukových materiálů a jejich užívání v rámci výuky nese odpovědnost přímo vedení každé školy, v čele s ředitelem nebo ředitelkou.

Tereza Fojtová, tisková mluvčí Ministerstva školství

V oné sekci se ale nachází pouze zmiňovaný trailer a popisek filmu, které neodhalují jeho skutečný obsah.

A protože rodičům i městské komisi bylo ze strany školy a festivalu opakovaně odmítáno snímek zpřístupnit, vyvstala u nich otázka, zda festival před zákonnými zástupci (rodiči) obsah filmu skrývá. Také nelze veřejně ověřit, zda další trailery a popisky filmů nejsou zkonstruovány tak, aby neprozrazovaly skutečný obsah filmů.

„Pokud by ovšem obsah filmů byl v rozporu s cíli vzdělávání uvedenými v rámcových vzdělávacích programech a školském zákoně, lze podat podnět k prošetření České školní inspekci,“ dodává Fojtová.

Ministerstvo podle tiskové mluvčí festival podporuje, nicméně „konkrétní záštitu nad ním nepřevzalo“.

Reakce organizátorů festivalu Jeden svět na školách

Mediální koordinátorka programu Jeden svět na školách Aneta Šebková sdělila deníku Epoch Times, že důvod, proč neumožňují rodičům filmy vidět, jsou „licenční smlouvy, které nedovolují volnou distribuci snímků široké veřejnosti, a jsou proto během festivalu dostupné pouze divákům školních projekcí“ a dodala, že „mají předem k dispozici ukázku a anotaci“.

Vedení škol a učitelé mají podle Šebkové „k dispozici anotaci a ukázku a mohou se rozhodnout, zda s žáky chtějí na film jít“.

Festival, který pořádá nezisková organizace Člověk v tísni, údajně obdržel akreditaci od ministerstva školství k provádění vzdělávacích programů. Požádali jsme pořadatele festivalu o zaslání kopie této akreditace a ministerstvo o potvrzení udělení akreditace. Do doby vydání článku nereagovali.

Na výběru snímku První touchdown se údajně podíleli blíže nespecifikovaní vyučující i žáci a film do předvýběru podle organizátorů festivalu doporučila Mgr. Ludmila Součková, aprobovaná pro učitelství 3. stupně v oboru psychologie.

„Věříme, že festival Jeden svět a podobné akce mají své místo v edukaci mladých lidí, a doufáme, že si žáci z této zkušenosti odnesou poznání, které jim pomůže stát se empatickými, sebevědomými, aktivními a informovanými občany,“ sdělila organizace Člověk v tísni deníku Epoch Times.

„I mimo období festivalu nabízíme vyučujícím dokumentární filmy pokrývající širokou škálu témat spolu s dalšími materiály do výuky na našem portálu JSNS.CZ,“ informovala dále neziskovka.

„S výukou pomocí dokumentárního filmu máme 23letou zkušenost a těšíme se z důvěry více než 4 000 škol z celé ČR. Obsah na našem portálu reflektuje požadavky a nenaplněnou poptávku vyučujících po chybějících materiálech pro výuku,“ dodává Člověk v tísni.

Další aktivity neziskovky

S přípravou aktivit pro práci v hodině jsou vytvářeny informační texty, které obsahují základní fakta související s tématem zobrazeným ve filmu.

Jeden svět na školách

V rámci odpovědi poskytla nezisková organizace Člověk v tísni redakci také další údaje o rozsahu své činnosti, které uvádíme níže:

„Portál Jeden svět na školách čítá v tuto chvíli přes 400 audiovizuálních lekcí rozdělených do několika tematických okruhů (mediální vzdělávání, sociální problematika, lidská práva, globální vzdělávání, čs. moderní dějiny, environmentální problematika, výuka jazyků a dalších). Lekce koncipujeme jako komplexní výukový balíček – obsahují vždy dokumentární film, sociální spot nebo jiný audiovizuální materiál, aktivity pro práci v hodinách, informační materiály a doprovodné a doporučené materiály.

Aktivity do hodin jsou založeny na využití interaktivních vyučovacích metod a připravujeme je vždy ve spolupráci s vyučujícími, což zajišťuje jejich vysokou praktickou využitelnost.

Vyučující tak získají z metodického listu přesný popis postupu realizace, informace o cílech lekce a délce aktivity, doporučeném věku žáků, kterým je aktivita určena, a zakotvení aktivity v oblasti klíčových kompetencí a průřezového tématu.

Součástí metodických materiálů jsou také pracovní listy. Učitelům je tak prakticky k dispozici kompletní příprava na vyučovací hodinu.

Paralelně s přípravou aktivit pro práci v hodině jsou vytvářeny informační texty, které obsahují základní fakta související s tématem zobrazeným ve filmu. K jednotlivým audiovizuálním lekcím jsou připojeny také doporučené a doprovodné materiály ve formě webových odkazů na další zdroje a instituce.

Vyučující vzděláváme a vedeme je k tomu, aby s žáky o filmech diskutovali, učili je formulovat svůj názor, a přitom naslouchat názorům jiným.

Naše filmy nenabízí hotové recepty, ale odkrývají další možné úhly pohledu na mnohdy složitou problematiku.

Součástí metodiky JSNS je pofilmová reflexe emocí, kdy každý má prostor sdílet své pocity a být vyslechnut. Podporujeme u žáků respekt, otevřenost a tolerantnost.“


Kdo rozhoduje o tom, co se budou naše děti učit ve škole? (Max Fischer | Pexels)

Kdo rozhoduje o tom, co se budou naše děti učit ve škole?
Za dob totality v bývalém Československu rozhodoval o obsahu výuky komunistický režim a děti procházely indoktrinací dle vládní ideologie. Po pádu komunismu se rozhodování o obsahu výuky podle ústavy svěřilo do rukou rodičů. Mohou však dnes rodiče rozhodovat o tom, co se jejich děti ve školách učí? Pokud se zajímáte o to, co se vaše děti učí, nebo o to, kdo rozhoduje o vytváření učebních osnov, asi narazíte na termín Rámcové vzdělávací programy, které vydává Ministerstvo školství. Více…

Související články

Přečtěte si také

Výzkumníci v oblasti klimatu: Politická agenda vědeckých časopisů podkopává důvěru ve vědu
Výzkumníci v oblasti klimatu: Politická agenda vědeckých časopisů podkopává důvěru ve vědu

Vědci se uchylují k autocenzuře, aby vůbec mohli publikovat v prestižních časopisech. Patrick T. Brown, sám autor vědeckých článků, mimo jiné pro časopis Nature, to vysvětluje a mluví z vlastní zkušenosti. Politická agenda vydavatelů však podkopává důvěru ve vědu.

Česko je mistrem světa v hokeji 2024
Česko je mistrem světa v hokeji 2024

Český hokejový tým na mistrovství světa pořádaném v České republice vyhrál těžké finále se Švýcarskem a stal se mistrem světa roku 2024.

Potomek vám oznámí, že je transsexuál. Jak zareagujete? 
Potomek vám oznámí, že je transsexuál. Jak zareagujete? 

Může se to stát kterýkoliv všední den: zatímco si s rodinou vychutnáváte večeři, vaše dospívající dcera vám náhle oznámí, že se narodila ve špatném těle...

Britští konzervativci slibují, že obnoví vojenskou službu, pokud vyhrají volby
Britští konzervativci slibují, že obnoví vojenskou službu, pokud vyhrají volby

Podle plánu konzervativců, by mladí lidé, měli na výběr, zda sloužit 12 měsíců v armádě, nebo pomáhat jeden víkend v měsíci po dobu jednoho roku ve zdravotnictví, sociálních či jiných veřejných službách.

Japonský premiér Kišida vyzval Peking k zachování míru v Tchajwanském průlivu
Japonský premiér Kišida vyzval Peking k zachování míru v Tchajwanském průlivu

Šéf japonské vlády Fumio Kišida dnes v rozhovoru s čínským premiérem Li Čchiangem zdůraznil, jak je pro Japonsko a celé mezinárodní společenství důležité zachování míru a stability v Tchajwanském průlivu.