Ondřej Horecký

3. 5. 2024

Anglie zavádí významné změny v přístupu k transgenderové ideologii. Hormonální léčba dětí bude zakázána, lékaři, kteří pravidla poruší, budou vyřazeni z praxe a používání inkluzivního jazyka ve zdravotnictví bude maximálně „osekáno“. Ministryně zdravotnictví oznámila, že v nemocnicích bude kladen důraz na biologické pohlaví, ne na ideologii.

Veřejná zdravotní služba Anglie (NHS England), což je systém veřejného zdravotnictví v největší části Velké Británie, si nechala zpracovat hodnocení, jak zlepšit léčbu dětí a dospívajících, kteří zažívají poruchu pohlavní identity a mají pochybnosti o svém pohlaví.

Tzv. Cass Review, tedy přezkum doktorky Hilary Cassové, načrtl nelichotivý obrázek nedávného stavu, kdy lékaři předepisovali hormonální léčbu mladým pacientům jako na běžícím páse, aniž by zpochybňovali jejich pocity či se je snažili léčit způsoby, které se neuchylují k nezvratným fyzickým změnám.

„Část našeho veřejného prostoru, NHS, byla uzurpována kulturou zatajování a ideologie, které jsme dovolili, aby pošlapala důkazy a bezpečnost,“ uvedla 16. dubna před parlamentem ve svém prohlášení k přezkumu ministryně zdravotnictví Victoria Atkinsová (plné znění zde).

Tak jako v jiných západních zemích, i v Anglii a celé Velké Británii (zahrnující také Wales, Skotsko a Severní Irsko, které si zdravotnictví spravují samy) zaznamenali v posledních letech prudký nárůst tzv. genderové dysforie, kdy děti a mladí lidé cítí nespokojenost se svým vrozeným pohlavím a touží si jej změnit.

Řádění v Tavistocku

Zatímco v roce 2009 obdrželo jediné zdravotnické zařízení pro rozvoj genderové identity méně než 60 doporučení pro děti a dospívající, v roce 2016 se zde již léčilo přes 1 700 mladých pacientů ročně, což je 34násobný nárůst. Více než polovinu tvořily dospívající dívky. Jak se transgenderismus stával módnější, přibývalo i žádostí o léčbu. V roce 2022 bylo na genderové kliniky posláno přes 5 000 dětí a mladých lidí, přičemž tři čtvrtiny z nich byly dívky.

Nechvalně známá genderová klinika Tavistock čelila v minulosti několika žalobám mladých lidí, kteří byli svěřeni do péče místních lékařů a prošli tzv. tranzicí, změnou pohlaví. Se stoupajícími stížnostmi se NHS rozhodlo v roce 2020 pověřit dr. Cassovou a její tým, aby provedly revizi sporných praktik zdravotní péče v Tavistocku. Po dvou letech vyšla průběžná zpráva, na jejímž základě v Tavistocku přestali přijímat nové pacienty, a letos 31. března byla klinika nadobro zavřena.

Atkinsová uvedla ve své řeči na půdě parlamentu, že lékaři zde jednali bez ohledu na důkazy, bezpečnost a biologickou realitu a byli poháněni mýtem, že nespokojenost s pohlavní identitou a duševní problémy lze vyřešit změnou pohlaví.

„Odpovědí některých lidí, kteří je měli chránit, některých lékařů odpovědných za jejich péči na klinice Tavistock, bylo téměř vždy nasadit nevratnou cestu – blokování puberty, předepisování hormonů opačného pohlaví a v dospělosti operace,“ řekla ministryně.

Politička poděkovala i těm, „kdo v posledních čtyřech letech bili na poplach“, lékařům, kteří se nebáli jít proti svým kolegům a riskovat svou kariéru, aktivistům, akademikům a novinářům, kteří kauzu vyšetřovali a vysloužili si tak častování urážkami.

Ministryně oznámila, že ve spolupráci s nejprestižnějšími dětskými nemocnicemi v zemi vláda otevřela dvě nová regionální centra, aby bylo zajištěno, že děti budou podporovány specializovanými multidisciplinárními týmy. Další centrum přibude ještě letos. „Naši mladí lidé si zaslouží něco lepšího a my musíme udělat vše, abychom je ochránili,“ řekla Atkinsová.

Hormonální léčba pro děti končí

Hormonální léčba u dětí bude drasticky omezena a vyhrazena pouze pro vědecké účely. „V posledních několika týdnech učinila NHS England zásadní rozhodnutí ukončit rutinní předepisování blokátorů puberty dětem s genderovou dysforií,“ prohlásila ministryně zdravotnictví a dodala, že bude urychleně následovat také revize předepisování hormonů opačného pohlaví.

Kromě toho mají osoby mladší 18 let nově zakázáno navštěvovat genderové klinky pro dospělé, jinými slovy nebude se na ně vztahovat přístup dosud plošně uplatňovaný při léčbě genderové dysforie u dětí, kdy se jejich tvrzení, že se necítí být pohlavím, do něhož byly narozeny, bráno jako nezpochybnitelná pravda.

Zatímco hormonální léčba bude u anglických dětí zakázána, ti starší 16 let se k ní budou moci dostat pouze v rámci povolených vědeckých studií. Kdo se pokusí předpisy obcházet, bude čelit sankcím. „Každá klinika, která to udělá, se může dopustit mimořádně závažného regulačního přestupku, za který jim může být odebrána licence a jejich lékaři mohou být vyškrtnuti,“ pohrozila šéfka zdravotnického rezortu.

„Naše děti si zaslouží péči, která je soucitná, starostlivá a pečlivá. Jejich bezpečnost a blaho musí být nadřazeny všem ostatním zájmům a každý, kdo je ohrožuje, musí být pohnán k odpovědnosti,“ řekla v proslovu Atkinsová.

Také slíbila, že bude hledat cesty, jak uzavřít právní mezery pro předepisování hormonů online poskytovateli, kteří nejsou registrováni ve Velké Británii. Jejich jednání označila za „morálně a lékařsky zavrženíhodné“.

Svůj proslov ukončila ministryně slovy: „Budu spolupracovat s NHS England na vykořenění ideologie, která způsobila tolik zbytečných škod, na podpoře těch, kteří již podstoupili život měnící léčbu, aby nová generace měla přístup k holistické péči a abychom ochránili budoucnost našich dětí. Cokoli menšího by znamenalo zanedbání naší povinnosti vůči příští generaci. To se za této vlády nestane a nestane se to za mého působení.“

Konec omezování druhých kvůli trans lidem

V posledních dnech se britská ministryně zdravotnictví hodně vyslovuje také k chystaným změnám ústavy zdravotnické služby, která popisuje práva pacientů a zdravotníků. Návrhy změn, které někteří aktivisté označují za historické a které jsou v připomínkovém řízení končícím 25. června, se zaobírají také vztahem k trans pacientům a jejich terminologii.

Změnu přístupu k trans problematice avizoval tehdejší ministr zdravotnictví již v říjnu 2023. Od té doby na nich rezort pracuje. Podle návrhu nesmí být trans ženy (tj. biologičtí muži) umístěny na ženských odděleních a ženy si mohou vyžádat, aby jim intimní péči prováděl zdravotník stejného pohlaví. Atkinsová uvedla, že lidé, kteří požadují být na oddělení pouze s lidmi svého pohlaví, by neměli být považováni za rasisty, jak se to v minulosti stalo.

Ve snaze vyhovět nátlaku trans aktivistů se některé nemocnice rozhodly v minulých letech zařadit na své stránky a formuláře inkluzivní jazyk, kvůli němuž zmizela slova jako „žena“ nebo „mateřské mléko“ a byla nahrazena výrazy „osoba s vagínou“ nebo „lidské mléko“. „Těhotné matky“ byly nahrazeny „těhotnými lidmi“, matka měla být podle pokynů označována „rodící rodič“, zatímco otec měl být kvůli trans lidem označován jako „spolurodič“ nebo „druhý biologický otec“.

Lékařští odborníci v Anglii si vloni na jaře stěžovali u NHS na její nejasné vyjadřování o ženských nemocech a vyzvali vedení zdravotnického systému, aby znovu začalo používat výraz „žena/ženy“. Lékařské uskupení CAN-SG v otevřeném dopise uvedlo, že odstranění jazyka založeného na pohlaví ve zdravotnické komunikaci je diskriminační, „poškozuje ženy a podkopává zdravotní výsledky“.

Ministryně Atkinsová uvedla 30. dubna, že cílem změn v ústavě NHS je zaručit, že „bude respektováno biologické pohlaví“. Jazyk používaný ve zdravotnictví by měl podle ní být „jasný a srozumitelný lidem“.

Politička se opřela i do najímání úředníků pro otázky diverzity, rovnosti a inkluze. Finanční zdroje jsou omezené a zdravotnictví podle ní takové lidi nepotřebuje, neboť již věnuje dost času tomu, aby zdravotníci k lidem přistupovali s pochopením.

Kroky konzervativní britské vlády svědčí o odklonu od uměle protlačované trans ideologie ve zdravotnictví a značí konec snah o vyhovění přehnaným nárokům některých trans osob, které vzbudily nevoli laické i odborné veřejnosti. Zda nastavený kurz vydrží i po blížících se volbách, kde průzkumům vévodí levicoví labouristé, není jisté. Přesto se to dá očekávat, neboť i oni museli navzdory svým vazbám na progresivní LGBT lobby dát na rady volebních stratégů a ustoupit od podpory transgenderových témat.

Související témata

Související články

Přečtěte si také

„Když se volené elity v Bruselu dopouštějí cenzury, je to problém.“ Kandidáti do europarlamentu hodnotili nové unijní zákony DSA a EMFA
„Když se volené elity v Bruselu dopouštějí cenzury, je to problém.“ Kandidáti do europarlamentu hodnotili nové unijní zákony DSA a EMFA

„Úplný kreténismus“, „kdo hlídá vaše hlídače?“, „všimněte si, že ty zákony se vždy hezky jmenují“ – účastníci konference pořádané Společností na obranu svobody projevu hodnotili nové unijní zákony a prezentovali své postoje ke svobodě slova.

Premiér Fiala hájil korespondenční volbu z ciziny, odmítl výtky o účelovosti
Premiér Fiala hájil korespondenční volbu z ciziny, odmítl výtky o účelovosti

Premiér Petr Fiala (ODS) hájil ve Sněmovně zavedení možnosti korespondenční volby pro Čechy žijící v cizině.

Europarlamentní frakce Identita a demokracie vyloučila Alternativu pro Německo
Europarlamentní frakce Identita a demokracie vyloučila Alternativu pro Německo

Europarlamentní frakce Identita a demokracie (ID) dnes s okamžitou platností vyloučila Alternativu pro Německo (AfD) ze svých řad

Jsme znechucení, říká o zastavení stavby D49 starosta Holešova
Jsme znechucení, říká o zastavení stavby D49 starosta Holešova

Její stavba se táhne už dlouhých 15 let, ovšem k velké nelibosti místních se letošní otevření dálnice D49 může opět odložit. Ekologičtí aktivisté totiž uspěli se svou stížností u soudu...

Pro splnění dekarbonizačních plánů musí Evropa  zdvojnásobit investice do elektrických sítí, uvádí studie
Pro splnění dekarbonizačních plánů musí Evropa zdvojnásobit investice do elektrických sítí, uvádí studie

Evropské elektrické sítě je třeba urychleně modernizovat a navýšit investice, jinak Evropě hrozí, že nedosáhne svých klimatických cílů, upozorňují...