Klinická poradní síť pro pohlaví a gender (CAN-SG) vyzvala v otevřeném dopise šéfy NHS (britské veřejné zdravotnictví, pozn. red.), aby do komunikace o zdraví žen navrátili slovo „žena“. Lékařští odborníci požadují, aby se na internetových stránkách NHS o rakovině a těhotenství upustilo od používání „dehumanizujících“ výrazů jako „lidé s vagínou“ a opět se začal používat pojem „ženy“.

CAN-SG jako mezioborové společenství lékařů uvedlo, že je znepokojeno změnami na webových stránkách NHS, z nichž zmizela „přesná a uctivá terminologie o zdraví žen“.

NHS podle organizace „odlidštila“ některé ze svých hlavních stránek o ženských zdravotních potížích tím, že použila „inkluzivní“ genderově neutrální jazyk, který vylučuje slova „žena“ a „ženy“.

Své podpisy pod otevřený dopis připojila řada lékařů, zdravotních sester a zdravotníků pracujících pro NHS. Patří mezi ně i Dr. David Bell, bývalý prezident Britské psychoanalytické společnosti a whistleblower, který vyjádřil obavy ohledně genderové kliniky Tavistock v Londýně, jež byla obviněna z toho, že bezdůvodně spěchala s transgenderovou léčbou dětí, což je poškodilo na celý život. Klinika je od té doby zavřena.

Touha po inkluzivitě

Na dotaz lékařů, proč NHS nedávno změnila styl psaní na svých internetových stránkách, jim digitální divize NHS odpověděla, že to vyplynulo z touhy být „inkluzivní“.

„To zahrnuje zlepšení struktury stránek, psaní jednoduchou angličtinou a zlepšení inkluzivity jazyka, který používáme. Všechny tyto změny jsou prováděny se záměrem pomoci zajistit, aby lidé dostávali správné klinické informace,“ napsala ve své odpovědi NHS Digital.

CAN-SG ve svém dopise uvádí, že odstranění jazyka založeného na pohlaví ve zdravotnické komunikaci je diskriminační, „poškozuje ženy a podkopává zdravotní výsledky“.

Uskupení dodalo, že tento krok by mohl NHS vystavit právnímu napadení a upozorňuje, že před jakoukoli změnou komunikace mělo být provedeno úplné posouzení dopadů. Vynechá-li se pohlaví pacientek, ženy podle lékařů nemusí plně chápat, že se informace týkají jich samotných nebo jejich klinických rizik.

Rozdíly v přístupu k mužům

CAN-SG zároveň poukázala na rozdíly mezi muži a ženami, co se týče informací na webstránkách NHS. Kupříkladu ve videu o rakovině prostaty se běžně objevuje slovo „muži“, zatímco na stránkách o třech hlavních gynekologických rakovinách – děložního čípku, dělohy a vaječníků – jsou slova „žena“ a „ženy“ „prakticky vyloučena“ a nejsou zde ani odpovídající videa.

Na mnoha stránkách o těhotenství a potratu byla slova „žena“ a „ženy“ nahrazena slovy „vy“, „lidé“ nebo „osoba“. V dopise se uvádí, že „jazyk jako ,lidé s vagínou‘ je dehumanizující a redukuje ženy a dívky na části těla, jako jsou genitálie“.

„Vzhledem k tomu, že mnoho žen se již nyní za své tělo stydí, taková sdělení tyto negativní postoje ještě posilují,“ píší dále zdravotníci.

Na pohlaví záleží

V loňském roce tehdejší ministr zdravotnictví Sajid Javid prohlásil, že „na fyzickém pohlaví záleží“, když se zjistilo, že hlavní internetové stránky NHS o rakovině vaječníků, dělohy a děložního čípku již neodkazují na ženy.

Například na stránce o rakovině dělohy se dříve psalo: „Rakovina dělohy (rakovina děložního těla nebo endometria) je častá rakovina, která postihuje ženský reprodukční systém. Častěji se vyskytuje u žen, které prošly menopauzou.“

Tato informace byla změněna na „většina rakoviny dělohy obvykle začíná ve výstelce dutiny děložní (endometriu), tato rakovina je také známá jako rakovina endometria“.

Tehdejší britský ministr zdravotnictví Sajid Javid přichází na zasedání vlády na Downing Street v Londýně, 25. ledna 2022. (Daniel Leal / AFP via Getty Images)

„Je důležité, aby se při informování lidí o rakovině používala slova jako ženy a muži,“ prohlásil tehdy Javid a dodal: „Vím, že kolem tohoto jazyka panuje určitá citlivost, ale musíme používat zdravý rozum a správný jazyk, abychom mohli lidem poskytnout tu nejlepší možnou péči.“

Mluvčí NHS sdělil deníku The Epoch Times e-mailem: „Webové stránky NHS poskytují informace pro každého a my tyto stránky průběžně kontrolujeme, abychom zajistili, že budou používat jazyk, který je inkluzivní, respektující a relevantní pro lidi, kteří je čtou.“

„Slovo ,žena‘ zůstává zásadní součástí zdravotnických informací o zdraví žen a tato otázka je v současné době přezkoumávána,“ dodal v emailu mluvčí NHS.

Z anglického originálu na The Epoch Times přeložil a editoval Ondřej Horecký.