Reinhard Werner

13. 5. 2024

Vrchní správní soud v Münsteru pověřil Úřad na ochranu ústavy, aby stranu AfD (Alternativa pro Německo) sledoval jako podezřelý případ pravicového extremismu. To znamená, že je oprávněn v „přiměřeném“ rozsahu použít i prostředky zpravodajských služeb. Nadále je možné povýšení na „zaručeně pravicového extremistu“.

V pondělí 13. května vyhlásil Vyšší správní soud (OVG) v Münsteru rozsudek v soudním sporu mezi AfD a Spolkovým úřadem na ochranu ústavy. Ústní jednání soud ukončil minulé úterý. Ve všech třech odvolacích řízeních rozhodl soud ve prospěch domácí zpravodajské služby. Celostátní kategorizace strany jako tzv. případu podezření z pravicového extremismu a na ní založené předchozí pozorování jsou tedy zákonné.

Kromě toho může úřad klasifikovat oficiálně rozpuštěné „křídlo“ a mládežnickou organizaci „Junge Alternative“ (Mladá alternativa, JA) jako „rozhodně pravicově extremistické“. Na zemské úrovni je AfD takto kategorizována také ve spolkových zemích Durynsko, Sasko a Sasko-Anhaltsko.

Povýšení AfD na „zaručenou extremistickou“ organizaci je možné i na spolkové úrovni

OVG nepřipustil odvolání proti stávajícímu rozsudku. Stále je však možné, aby AfD podala žádost o povolení ke Spolkovému správnímu soudu v Lipsku. V tomto případě by se však rozsudek přezkoumával pouze z hlediska formálních chyb.

Důsledkem rozsudku je, že Úřad pro ochranu ústavy může sledovat stranu jako celek pomocí zpravodajských služeb, pokud je to přiměřené. Ty zahrnují sledování, tajné vyšetřovatele a informátory. V jednotlivých případech, které mají být v „podezřelých případech“ řešeny velmi restriktivně, může být povoleno i sledování telekomunikací.

V případě, že bude zařazena do kategorie „zaručený extremista“, by byla odpovídající překážka nižší. Pondělní rozhodnutí by však mohlo přispět i k tomu, že Spolkový úřad pro ochranu ústavy povýší AfD z podezřelého případu na „zaručeně extremistickou“ organizaci.

„Extremistický potenciál mezi desetitisíci členy“

Spolkový úřad již v roce 2019 zařadil celou stranu do kategorie takzvaných testovacích případů. Toto hodnocení vycházelo z expertní zprávy, která unikla na portál Netzpolitik. V březnu 2021 úřad povýšil AfD na podezřelý případ. Správní soud v Kolíně nad Rýnem v březnu 2022 zamítl odvolání proti tomuto rozhodnutí. V pondělí vydaný rozsudek nyní toto rozhodnutí potvrdil.

Ve zprávě Spolkového úřadu pro ochranu ústavy za rok 2022 – zpráva za předchozí rok se obvykle zveřejňuje na začátku léta – zpravodajská služba své hodnocení věcně zdůvodnila. Při hodnocení většinové situace na spolkové stranické konferenci v Riese odhadla extremistický potenciál ve straně na přibližně 10 000 osob.

Kromě toho se domácí zpravodajská služba odvolává na výroky stranických funkcionářů, které poukazují na etnicko-kulturní chápání lidu, jež je neslučitelné s ústavou.

Domácí zpravodajská služba se rovněž odvolává na nedávná prohlášení

Například jeden z členů předsednictva používá výraz „Passdeutsch“ v souvislosti s národním fotbalovým týmem DFB. V samotném základním programu je problematizována „etnicko-kulturní změna struktury obyvatelstva“, která vyplývá z vyšší porodnosti přistěhovalců, zejména na počátku.

Jedno okresní sdružení propagovalo teorii „dobytí“ prostřednictvím údajné „islamizace“. Příspěvky na Facebooku předložené Úřadem na ochranu ústavy (Verfassungsschutz) obsahují rozsáhlá prohlášení o muslimech, kteří upřednostňují „útlak žen, mrzačení pohlavních orgánů a zločinecké rodinné klany“.

Antisemitismus se ozývá i v některých pasážích, v nichž se myšlenkové figury, jako je „globální finanční elita“, používají jako vodítko pro jednání místních politiků. Kromě toho politici AfD ve sledovaném období zlehčovali pronásledování Židů za nacionálního socialismu srovnáváním s pandemickou politikou.

AfD uvádí jako svědky členy s migračním pozadím

Celkově se zdá, že AfD, která pravidelně obviňuje ostatní strany z toho, že nechtějí z ideologických důvodů uznávat realitu, se právě do této pozice dostala. V případě AfD zřejmě dosud nenašla přesvědčivý způsob, jak se vyrovnat se skutečností, že podíl obyvatel s tzv. migračním pozadím se v Německu blíží 30 procentům. Přibližně polovina z nich má německé občanství. „Asimilace“ či „remigrace“ všech těchto lidí – ať už dobrovolně, nebo s pomocí donucovacích opatření – je velmi nepravděpodobná, a to i odhlédneme-li od otázky ústavnosti takového požadavku.

Je pravda, že i sama strana v průběhu řízení povolala členy s migrační minulostí, kteří prohlásili, že se ve straně cítí „dobře a bezpečně“. Úřad pro ochranu ústavy však mohl z bohatého materiálu, který měl k dispozici, usoudit, že to pravděpodobně nebude pravidlem.

Z písemných i ústních vyjádření funkcionářů a členů spíše vyplývá, že ochota AfD přijímat imigranty rychle končí, pokud pocházejí například z afrických zemí nebo vyznávají muslimskou víru. V některých případech funkcionáři dokonce dávali najevo, že příslušnost k islámu a příslušnost k „německému národu“ považují za zásadně neslučitelné.

Úřad pro ochranu ústavy předložil tisíce veřejných prohlášení od ne méně než 750 členů na 10 000 stranách spisu. Teprve nedávno úřad předložil dalších 2 000 stran, aby vyvrátil argumentaci právníků AfD, že zdokumentované protiústavní přestupky nejsou reprezentativními individuálními případy. Soud proto odložil začátek projednávání – podle názoru AfD ne dostatečně daleko.

OVG: Úřad pro ochranu ústavy, kategorizovaný na základě „nepřijatelného celkového pohledu“

Mezi předloženými výroky byly i takové, které označovaly imigraci za „genocidu německého národa“ nebo reprodukovaly narativ o „velké výměně“.

Soud proto považoval posouzení Úřadu na ochranu ústavy, že AfD chtěla marginalizovat určité skupiny obyvatel, za platné. Podle OVG Münster to vycházelo z „nepřijatelného celkového posouzení“.

Článek původně vyšel na stránkách německé redakce Epoch Times.

Související témata

Související články

Přečtěte si také

VIDEO: Rozhovor s europoslancem Zdechovským na témata, která trápí občany nejvíce
VIDEO: Rozhovor s europoslancem Zdechovským na témata, která trápí občany nejvíce

Přijít s opravdu dobrým migračním paktem je dle europoslance Tomáše Zdechovského jako vytvořit dobré hudební dílo. Diskutovali jsme i o řadě dalších témat, která občany „pálí“.

Topolánek: Evropa se sama rozhodla, že zchudne, a usilovně na tom pracuje
Topolánek: Evropa se sama rozhodla, že zchudne, a usilovně na tom pracuje

Evropská unie svými klimatickými politikami a Green Dealem uměle snižuje vlastní ekonomický výkon a přivádí nás do chudoby, sdělil bývalý premiér Mirek Topolánek.

Armáda ČR nacvičovala v květnu na zemi, ve vzduchu i na moři
Armáda ČR nacvičovala v květnu na zemi, ve vzduchu i na moři

24. května vyvrcholilo jedno z největších letošních cvičení Pozemních sil Armády ČR s názvem Joint Fires 2024. Kromě něj se naše armáda zapojila v květnu i do několika mezinárodních cvičení.

Nadbytečné výrobní kapacity a dumpingová taktika Číny
Nadbytečné výrobní kapacity a dumpingová taktika Číny

Spojené státy a Evropská unie (EU) vyjádřily obavy z nadměrné výrobní kapacity Číny v různých odvětvích, od oceli a hliníku až po lithiové baterie, nové energetické produkty, elektromobily a solární panely.

Čeští hokejisté oslavili zlato s fanoušky, ve čtvrtek je přijme prezident
Čeští hokejisté oslavili zlato s fanoušky, ve čtvrtek je přijme prezident

Tisíce lidí dnes oslavily s českým národním hokejovým týmem v Praze zisk titulu mistrů světa.