Zadržování vody v krajině: Park novorozenců v Karlovarském kraji
Zadržování vody v krajině: Park novorozenců v Karlovarském kraji

Cílem projektu bylo posílení ekosystémové funkce krajiny, zvýšení retence vody v krajině, zlepšení mikroklimatických podmínek, zvýšení biodiverzity a ekologické stability území díky komplexnímu řešení dotčené lokality.