Jedním z projektů zadržování vody v krajině se stal uskutečněný systém tůní a výsadby zeleně v Parku novorozenců v Josefově v Karlovarském kraji.

Původní neudržovanou podmáčenou louku, sousedící s obcí i s lesem a poli poblíž tzv. Parku novorozenců, díky realizaci projektu přeměnili na oblíbenou vycházkovou a odpočinkovou zónu místních obyvatel i návštěvníků. Realizace zahrnovala soustavu pěti propojených tůní, doprovázena je modelací terénu a výsadbou dřevin, uvádí zpráva stavbykarlovarska.cz a dodává, že lokalita vytváří přirozený přechod mezi zastavěnou a „zelenou” částí Josefova.

„Cílem projektu bylo posílení ekosystémové funkce krajiny, zvýšení retence vody v krajině, zlepšení mikroklimatických podmínek, zvýšení biodiverzity a ekologické stability území díky komplexnímu řešení dotčené lokality,“ uvádí zpráva o projektu.

Pět tůní má bohaté litorální pásmo, terén byl modelován s využitím materiálu získaného při hloubení druhově pestré a prostorově stratifikované porosty, čímž zároveň rozšiřují i potravní a stanovištní podmínky pro řadu organismů.

Zhotovený projekt tak vyřešil absenci stabilního vodního ekosystému, který by poskytl celoroční možnost pro život a rozmnožování vodních a na vodu vázaných organismů.

Po realizaci byl v lokalitě zaznamenán výskyt dvou zákonem chráněných rostlin – všivce lesního a prstnatce májového a také silně ohrožené rosničky zelené.

Místo se stalo oblíbeným cílem fotografů, milovníků přírody, procházek i pasivního odpočinku. Pravidelně jsou zde pořádány akce, např. vítání občánků, kdy rodiče společně zasadí strom za své nově narozené dítě.