Mlčanie ako cesta k samému sebe
Mlčanie ako cesta k samému sebe

Žijeme v uponáhľanej a hlučnej dobe, v ktorej sa môže zdať ťažké nájsť pokoj a ticho. V tejto dobe sa stretávame s rôznymi správami, názormi, postojmi a požiadavkami, až z toľkého tlaku môže naša myseľ, ale aj naša duša túžiť po spomalení, upokojení a po očistení sa od vplyvu toľkých informácií, aby sme si udržali naše fyzické aj duševné zdravie. Často práve na konci svojich síl, keď veľmi chceme prijať zmenu, objavíme blahodarné účinky ticha a obrátenia sa do seba.