Poslední chvíle na obranu manželství v Evropě

Poslední chvíle na obranu manželství v Evropě

Na konci května Evropský soud pro lidská práva (ESLP) nařídil Rumunsku institucionalizovat svazky osob stejného pohlaví. Soud rozhodl, že neexistence právní možnosti formalizovat takové vztahy je v rozporu s Evropskou úmluvou o lidských právech (EÚLP).

OSN a WHO připravují maraton radikálních projektů s cílem změnit životy lidí po celém světě

OSN a WHO připravují maraton radikálních projektů s cílem změnit životy lidí po celém světě

Ordo Iuris sděluje: „Začíná skutečný maraton radikálních projektů v OSN a WHO. Každý z nich si klade za cíl změnit životy obyčejných lidí po celém světě, proti jejich vůli, aniž by se jich ptali na souhlas, nad hlavami jimi zvolených státních orgánů.“