Arnika, z. s. zveřejnila žebříčky největších znečišťovatelů za rok 2021
Arnika, z. s. zveřejnila žebříčky největších znečišťovatelů za rok 2021

Kvůli technologickým změnám průmysl vypouští celou řadu nových škodlivin, které se vůbec nesledují, například perfluorované látky anebo bromované dioxiny. Seznam látek monitorovaných a ohlašovaných do IRZ je dvacet let starý a je nutné ho zrevidovat a rozšířit. Proto jsme také před rokem ve výzvě Řeky bez jedů navrhli doplnění a úpravu registru...