Redakce Epoch Times

5. 12. 2019

Prezidentka Zuzana Čaputová udělila 5. prosince 2019 podmíněnou milost 41-letému muži Ľ. H., který byl v roce 2016 pravomocně odsouzen za spáchání přečinu zanedbání povinné výživy k trestu odnětí svobody v trvání 12 měsíců.

Podle tiskové zprávy prezidentské kanceláře je odsouzený živitelem rodiny a otcem tří nezletilých dětí ve věku 3, 7 a 14 let. V období let 2014-2016 způsobil dluh na výživném přibližně ve výši 2450 €. Procházel v té době složitým životním obdobím, osobní i profesní změnou a neměl finanční prostředky na plné uhrazení výživného. Po zlepšení finanční situace odsouzen uhradil celý svůj dluh na výživném a o své děti se řádně stará.

Ľ. H. nastoupil k výkonu trestu odnětí svobody 19. srpna 2019. Žádost o milost odsouzeného podpořili i matky dětí, přičemž se obávají o zajištění péče o nezletilé děti během výkonu trestu odnětí svobody odsouzeného.

Prezidentka při posuzování žádosti o milost zohlednila kromě právních aspektů případu zejména tu skutečnost, že Ľ. H. uhradil celý dluh na výživném a další výkon trestu odnětí svobody se jeví jako neúčelný.

Především v zájmu zajištění řádné péče o tři nezletilé děti, odpustila prezidentka SR odsouzenému neproveden zbytek trestu odnětí svobody pod podmínkou, že odsouzený po dobu 12 měsíců ode dne udělení milosti nespáchá trestný čin.

Prezidentka při udělování milosti postupovala podle čl. 102 odst. 1 písm. j) Ústavy Slovenské republiky a § 472 a 475 trestního řádu.

Související články