Báseň irského básníka a dramatika Williama Yeatse nazvaná „Hvězdný háv“ se objevuje v mnoha podnětných snímcích. Autoři filmů ji zařazují do svých děl zřejmě proto, že vyvolává myšlenky, na které se v každodenním uspěchaném životě příliš nesoustředíme.

William Butler Yeats
Irský básník a dramatik William Butler Yeats. (Volné dílo)

Zazněla například ve sci-fi dramatu Equilibrium, kde jí v posledních chvílích předčítá Cleric Partridge. Snímek do jisté míry čerpá inspiraci z románu Raye Bradburyho 451 stupňů Fahrenheita a zobrazuje společnost, která zavrhla emoce, aby se vyhnula válečným konfliktům. Na této cestě k zabezpečení míru ale lidstvo přišlo o svoji lidskost.

Striktní režim světa Equilibria odstraňuje každého, kdo projeví cit či ukrývá knihy, umělecká díla či hudební nahrávky. Ty jsou zakázány, neboť umějí vyvolávat city, čímž ohrožují umělou stabilitu totalitního státu založeného na užívání pravidelných dávek Prozia – drogy zbavující lidi emocí.

Amatérské zhudebnění básně Hvězdný háv

Dva fanoušci Yeatsových básní zhudebnili Hvězdný háv.

Moc básní však sahá mnohem hlouběji než k pouhým citům. Často se dotýká věcí duchovních i nadpřirozených. Slovy pojmenovává ve skrytém kódu věci neviditelné a nehmatatelné, ale přesto neustále přítomné. Může člověka učit a přivádět k zamyšlení a rozjímání.

Báseň Hvězdný háv byla ke slyšení také v melancholickém snímku Frankie hvězdář nebo komedii Late Night. Ve snímku Charing Cross Road z roku 1987 báseň cituje herec Anthony Hopkins.

Níže nabízíme dva české překlady a anglický originál inspirativní básně.

Hvězdný háv (varianta překladu)

Chtěl bych mít nebem vyšitý šat
Opředený rozbřesky zlata a stříbra.
Modrý, matný a tmavý šat
Ze tmy a světla svítání
Chtěl bych jej rozprostřít pod tvé nohy.
Ale já chudý, mám jen své sny
Rozprostřel jsem své sny pod nohy tvé.
Našlapuj zlehka, neb kráčíš po mých snech.

Sborový přednes zhudebněné básně

Skladatel Martin A. Sedek představuje 29. března 2011 sborový hudební recitál, v němž zhudebnil báseň Hvězdný háv.

Hvězdný háv (varianta překladu)

Ó, kdybych měl nebes třpytný háv,
v nějž vetkán je zlata a stříbra svit,
ten modrý, šerý a černý háv,
jejž den má, noc a polosvit,
svůj háv bych rozestřel pod nohy tvé:
leč chudý jsem – co mám, je jen v mých snech;
své sny jsem rozestřel pod nohy tvé –
jdi zlehounka, kráčíš po mých snech.

Zdroj

Scéna ze snímku Equilibrium

Cleric Partridge předčítá báseň Hvězdný háv a je odsouzen k trestu smrti za čtení zakázané literatury a „zločin cítění“.

Clothes of Heaven (originální text)

Had I the heavens’ embroidered cloths,
Enwrought with golden and silver light,
The blue and the dim and the dark cloths
Of night and light and the half light,
I would spread the cloths under your feet:
But I, being poor, have only my dreams;
I have spread my dreams under your feet;
Tread softly because you tread on my dreams.”