Premiér Andrej Babiš 24. března 2020 přečetl na mimořádném jednání ve Sněmovně poselství, které mu došlo v SMS zprávě na jeho mobilní telefon. Poselství, přečtené v závěru projevu o aktuálních postupech v boji proti epidemii viru KS Číny jinak známého jako koronavirus, věnoval všem občanům.

„Je to nejtěžší období, které Česká republika ve své novodobé historii zažila,“ uvedl premiér v úvodu projevu a na jeho konci dodal. „Chtěl bych říci vzkaz, který jsem dostal a který mě inspiruje, a chtěl bych ho věnovat všem občanům země,” řekl premiér během své závěrečné řeči v Poslanecké sněmovně v rámci mimořádného jednání.

„Dej nám, drahý Bože, sílu ducha k nápravě věcí obecných. Dej nám, drahý Bože, sílu duše k nápravě věcí obecných. Dej nám, drahý Bože, sílu důvěřovat sobě. Věřím moudrosti svého fyzického těla. Milost a požehnání všemu a všem. Tak jest,” citoval premiér inspirativní vzkaz, který obdržel.

Poselství ocenili přítomní poslanci potleskem.

„Dej nám, drahý Bože, sílu ducha k nápravě věcí obecných. Dej nám, drahý Bože, sílu duše k nápravě věcí obecných. Dej nám, drahý Bože, sílu důvěřovat sobě. Věřím moudrosti svého fyzického těla. Milost a požehnání všemu a všem.”


Situace v České republice

Od března 2020 je v České republice přerušena výuka ve všech základních, středních školách a vysokých školách. Vláda vyhlásila nouzový stav a povinnou karanténu. Uzavřeny jsou veškeré obchody s výjimkou prodejen se stěžejními výrobky denní potřeby. Platí zákaz volného pohybu osob na území České republiky a překračování hranic země.

V České republice je k 24. březnu 2020 celkem 1 394 případů nákazy koronavirem. V důsledku onemocnění COVID-19 zemřeli tři lidé.

11. března 2020 je do odvolání přerušena výuka ve všech základních, středních školách a vysokých školách.

12. března 2020 vláda vyhlašuje pro území ČR nouzový stav na dobu 30 dnů

13. března 2020 se povinná čtrnáctidenní karanténa po návratu ze zahraničí nově vztahuje na 15 rizikových zemí.

14. března 2020 se uzavírají veškeré obchody s výjimkou prodejen potravin, hygienického a drogistického zboží, lékáren a výdejen zdravotnických prostředků, paliv a pohonných hmot a dalších a prodeje přes internet a dalšími vzdálenými prostředky.

16. března 2020 vláda zakázala volný pohyb osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest.

16. března 2020 platí zákaz vstupu do České republiky pro všechny cizince bez trvalého či přechodného pobytu v délce nad 90 dní.

16. března 2020 se občanům České republiky a cizincům s trvalým či přechodným pobytem v délce nad 90 dní zakazuje vycestovat z České republiky.

19. března 2020 vláda všem osobám zakazuje pobyt a pohyb mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest.

Zdroj: Vlada.cz