Peking chce autonomní město získat pod svoji kontrolu prostřednictvím nového zákona o národní bezpečnosti.

Čína blokuje výzvy k uspořádání mimořádného zasedání bezpečnostní rady OSN, které by mělo projednat snahy čínského režimu prosadit svůj zákon o „národní bezpečnosti“ v Hongkongu, což analytici považují za snahu Pekingu ovládnout tuto autonomní oblast.

Zasedání bezpečnostní rady navrhlo zastoupení USA při OSN, neboť nejnovější vývoj v Hongkongu považuje za „naléhavou záležitost celosvětového zájmu, která ovlivňuje mezinárodní bezpečnost a mír“.

Zákon o „národní bezpečnosti“ z dílny centrální vlády v Pekingu, který byl schválen 28. května 2020, „ohrozí demokratické instituce Hongkongu a občanské svobody,“ uvedlo zastoupení USA při OSN.

Nová legislativa, která má za cíl obejít zákonodárné orgány Hongkongu, zakazuje „oddělování území, podvratnou činnost a teroristické aktivity“ namířené vůči vládnoucí komunistické straně. Zákon si vysloužil kritiku Hongkongu i ze zahraničí.

Snahy Pekingu vedly k obnovení protestů v ostrovním městě, s desítkami tisíc protestujících v ulicích, kteří se shromáždili 24. května 2020. Na nejbližší týdny jsou naplánovány další protesty.

Panují velké obavy z nové legislativy, protože Peking má zřejmě v úmyslu použít ji na potlačování projevů opozice. Obhájci lidských práv, demokratičtí aktivisté a poslanci z Hongkongu varují, že zákony o „národní bezpečnosti“ jsou v pevninské Číně často používány na uvězňování disidentů.

Nový zákon také umožňuje Pekingu vysílat do Hongkongu vlastní bezpečnostní složky.

Čínská komunistická strana však zasedání bezpečnostní rady OSN zablokovala.

„Jde o další příklad toho, že Čínská komunistická strana má strach z transparentnosti a nesení mezinárodní odpovědnosti za své chování, a věří, že může využít globální pandemii k tomu, aby odpoutala pozornost od jejího připravovaného útoku na Hongkong a porušení svého vlastního slibu vůči obyvatelům Hongkongu,“ uvádí stanovisko zastoupení USA při OSN.

Čína na oplátku označila USA za „toho, kdo dělá problémy po celém světě“, a uvedla, že zákon o „národní bezpečnosti“ je vnitřní záležitostí země a nemá nic do činění s bezpečnostní radou OSN.

USA na druhé straně uvádějí, že Čínsko-britská deklarace z roku 1984, která zaručuje Hongkongu autonomní postavení, je „právně závazná dohoda, zaregistrovaná v OSN“.

Diplomaté z USA uvádějí, že z blokování zasedání bezpečnostní rady, spolu s „hrubým potlačováním informací a nezvládnutím krize s COVID-19, neustálým porušováním mezinárodních lidsko-právních závazků a protiprávním jednáním v jihočínském moři, je všem zřejmé, že Peking se nechová jako odpovědný členský stát OSN“.

„Vyzýváme Čínskou lidovou republiku, aby okamžitě zastavila své záměry a dodržovala své závazky z Čínsko-britské deklarace,“ uvádí zastoupení USA při OSN ve svém prohlášení.