Čína upustila 15. června od přelomového právního sporu s Evropskou unií, ve kterém se snažila přinutit Unii, aby Čínskou lidovou republiku uznávala při obchodních vyjednáváních jako tržní ekonomiku.

Pro Peking jde o významnou prohru, která bude mít dopad na jeho obchod s Evropou.

Případ byl poprvé vynesen koncem roku 2016 u Světové obchodní organizace (WTO), která čítá na 160 států v oblasti mezinárodního obchodu a určuje podmínky vzájemné obchodní výměny.

Čína protestovala proti opatřením EU, které se snažily omezit příliv čínského zboží za podhodnocené ceny. Tím, že produkty z Číny byly vyhodnoceny jako pocházející z „netržní ekonomiky“, evropské země na něj mohly uvalit antidumpingové clo.

Čína u WTO argumentovala tím, že tržní ekonomikou je, a že se jí stala automaticky vstupem do WTO v roce 2001. WTO nicméně v prozatímním rozhodnutí z roku 2017 tento argument zamítla a letos rozsudek potvrdila.

Spojené státy a Evropská unie již roky poukazují na to, že ceny čínského zboží, zejména komodit, jako ocel a hliník, jsou silně podhodnoceny právě kvůli dotacím a nadprodukci podporované čínským režimem. To všechno dává čínským dovozcům nespravedlivou výhodu.

Celá rozepře způsobila nebývalý rozruch. Americký prezident Donald Trump dokonce vyhrožoval, že jestli se WTO „nesebere“, USA z ní vystoupí.

Člověk, který je s tímto právním sporem detailně obeznámen, a který chtěl zůstat v anonymitě, uvedl pro agenturu Reuters, že konečný rozsudek je pro Peking tak zdrcující, že se Čína raději rozhodla od sporu odstoupit.

„Prohráli to tak moc, že ani nechtějí, aby svět uviděl odůvodnění poroty,“ prohlásil muž.

Díky prohře mohou západní země dál uvalovat vyšší cla na super levné dovozy z Číny a nemusejí se zaobírat tvrzeními, že jde o férové ceny.

Evropská unie oznámila 17. června, že posílí ochranu vůči zahraničním společnostem, které jsou dotovány státem. Skupování evropských firem čínskými subjekty tak bude mnohem těžší.

Ve zprávě byly použity také informace od Reuters. Překlad z původní verze newyorské redakce The Epoch Times.