ČR – Odborníci i analytici z českého startupu Agdata se shodují na tom, že v porovnání s předchozími roky máme konečně dobrou úrodu. Podle dat Agdata se loni sklidilo o zhruba 10 % více, obilovin se sklidilo více o zhruba 5 %. I díky poklesu odbytu v gastronomickém sektoru by se spotřebitelské ceny potravin neměly zvedat.

Farmáři se přesto potýkali s problémy při sklízení – loňské jarní problémy s nedostatkem pracovních sil a suchem vystřídaly netypicky vlhké letní měsíce, které přispěly k tomu, že se podařilo zlepšit úrodu oproti předchozím sezónám

„Musíme však brát v potaz fakt, že roky 2015 až 2019 byly kvůli pětisetletému suchu vyloženě slabé. Vedle nich letošní úroda působí velmi pozitivně,“ uvedl Lukáš Musil, akreditovaný konzultant ministerstva zemědělství, obchodní ředitel Agdaty.

„Na finální čísla si ještě nějakou chvíli musíme počkat, ale podle našich dat již nyní můžeme tvrdit, že rok 2020 až na výjimky, jako chmel, byl pozitivní,“ dodal L. Musil.

Loňská sklizeň se kvůli zářijovým a říjnovým dešťům poněkud protáhla. Deště pocítili především bramboráři, kteří zaznamenali zhruba 10% nárůst úrody oproti předchozím letům.

Zhruba desetina produkce musela zůstat nesklizená na poli, protože se k ní v rozbahněném terénu nedostala žádná mechanizace.

Přesto jsou letošní data ze sklizně pozitivní. Snížený odbyt do gastronomického sektoru kvůli epidemii COVID-19 by měl mít za následek to, že ceny zůstanou stejné, někde možná i zlevní,“ dodává Musil.

Zemědělská sezóna vydařená, navzdory COVIDU-19

„Od našich pěstitelů chmele máme zprávy, že kvalita chmele byla nadprůměrná, avšak letní výkyvy v počasí měly za následek to, že se ho urodilo méně než v loňském roce, který byl naopak vysoce nadprůměrný,“ vysvětluje Lukáš Musil a dodává:

„Navzdory koronavirové epidemii a celkovým problémům s pracovními silami můžeme loňskou sezónu hodnotit jako vydařenou.”

Ekosystém Agdata zahrnuje cloudovou softwarovou platformu a celou řadu telematických čidel a senzorů komunikujících pomocí GPS nebo LoRa sítě. Pod značkou Agdata City pak dodává senzory napojené na analytický systém také do měst a obcí.