Česká filosofka a fenomenoložka Anna Hogenová říká: „Tázání je zbožností myšlení. Když se zakážou myšlenky a otázky, je to konec myšlení. A taková je dnešní doba.“

Rozhovor s Annou Hogenovou vedl rozhlasový projekt Svobodné universum.

Podle Hogenové je západní myšlení je tím, co nás dostalo na dnešní úroveň vyspělosti ve všech myslitelných oblastech. Upozorňuje, že západní myšlení nám odumírá před očima, a téměř nikdo to nevidí. Navíc dnešní doba podle ní zaměňuje filosofii s ideologií a ani o tom neví.

Celý rozhovor, včetně textového přepisu, naleznete na: https://www.kupredudominulosti.cz/hog…

Rozhovor se také dotknul oblasti aktivistů, vládců a mocných lidí, o nichž paní profesorka řekla: „Lidé, kteří dnes mají moc, vůbec nevědí o tom, že pomáhají něčemu, co ve svém důsledku znamená v podstatě odlidšťování, ztrátu vroucnosti, ztrátu toho, co je pro člověka úplně nejzákladnější, a to je nárok člověka žít ze svého vlastního pramene. Právě proto si lidé dnes tak intenzivně potřebují kupovat prožitky, zážitky, místo toho, aby dokázali v sobě samých najít jistotu, která patří jenom jim. Jen tak lze žít opravdově. Lidem dnes chybí opravdovost.“

A na konci povídání redaktorka Martina Kociánová otevřela otázku hledání pravdy, nikoli pouhých ideologických iluzí, k tomu, jak lze pravdu hledat, a jestli ji lze mít, tedy vlastnit. A v tom je druhý rozhovor s profesorkou Annou Hogenovou níže.

Anna Hogenová

Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. je česká filosofka, fenomenoložka. Přednáší na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde je zároveň vedoucí Oddělení filosofie a etiky, a na Husitské teologické fakultě, kde je zároveň vedoucí Katedry filozofie.

Zabývá se tématy jako pohyb, pravda jako neskrytost (alétheia), tělo a tělesnost a filosofie sportu. Dodnes napsala několik desítek knih.

Anna Hogenová o neomarxismu na českých vysokých školách