ČR – Tolik diskutované očkování proti COVIDu-19 začíná mít jasný scénář. Ministerstvo zdravotnictví připravilo metodický pokyn pro očkovací kampaň pro Českou republiku, který projednala vláda 13. ledna na mimořádném zasedání.

Vláda Andreje Babiše se usnesla, že bude umožněno všem klientům zdravotních pojišťoven v České republice bezplatné očkování proti nemoci COVID-19. Zároveň bude uložena povinnost očkovacím místům zadávat do centrální databáze zásadní informace o využívání očkovacích látek.

Očkování bude probíhat ve dvou hlavních fázích

Předchozí přípravná fáze začala již v prosinci minulého roku.

V první fázi IA, která již byla spuštěna, probíhá očkování nejrizikovějších skupin obyvatelstva, tedy nejstarších seniorů či vybraných zdravotníků.

Od února bude následovat fáze IB, v níž by měly být naočkovány prioritní skupiny obyvatelstva, což jsou senioři nad 65 let, lidé s vybranými chronickými chorobami a zaměstnanci v důležitých povoláních pro stát.

Od května by pak měla být spuštěna finální fáze II, v níž by měli být naočkováni zájemci z ostatních skupin obyvatelstva.

Dvě mimořádná opatření

Vláda odsouhlasila i vydání dvou mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, která se k očkování na covid-19 vztahují, a to s účinností od 14. ledna:

– umožnit vlastní provádění očkování proti nemoci covid-19 v souladu s očkovací strategií všech klientů tuzemských zdravotních pojišťoven, kteří o to projeví zájem.

– nařizuje očkovacím místům neprodleně zadávat do speciálního modulu Informačního systému infekčních nemocí pro očkování všechny potřebné údaje o vydávání a pohybu očkovacích látek tak, aby byla zajištěna jednotná a přesná evidence.

Tím bude mimo jiné i zajištěn dohled nad tím, jestli je dodržována prioritizace zájemců o očkování právě v souladu s vydaným metodickým pokynem.