Společný výcvik, vzájemná podpora při zabezpečení ochrany vzdušného prostoru anebo nasazení armády v rámci boje s pandemií, to byla podle tiskového prohlášení Armády ČR hlavní témata příhraničního jednání armádního generála Aleše Opaty a velitele rakouských ozbrojených sil generála Roberta Briegera.

Setkání roběhlo 21. až 22. dubna 2021 v rámci pravidelného česko-rakouského jednání náčelníků generálních štábů ozbrojených sil. Generálové se setkali u 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou.

„Generálové jednali o aktualizaci technické dohody o využívání českých výcvikových prostorů k výcviku rakouských ozbrojených sil,“ uvádí plukovnice Magdalena Dvořáková v tiskové zprávě.

Rakouské jednotky v České republice cvičí pravidelně už od roku 2018.

„Generál Brieger vyjádřil vděk za možnost využívat české prostory k výcviku. Například konkrétně výcvikový prostor Boletice ke střelbám vzdušných sil na podporu pozemních jednotek,“ uvádí Armáda ČR.

„Dohodli jsme se, že bychom mohli finální verzi dohody podepsat na plánovaném jednání Vojenského výboru Evropské unie, které se uskuteční v květnu,“ komentoval jednání generál Opata.

Společné sdílení vzdušného prostoru

Dalším tématem byla možnost sdílení vzdušného prostoru pro vzdušné operace a výcvik, a výměnu a sdílení dat o vzdušném prostoru.

„Podobnou dohodu má Česká republika již uzavřenou se Německem, Polskem a Slovenskem. Se Slovenskem máme navíc dohodu o střežení vzdušného prostoru v rámci NATINAMDS,“ uvedl člen české delegace, generálmajor Petr Mikulenka, velitel vzdušných sil.

Obě strany sdílejí zkušenosti ze zapojení do projektů Stálé strukturované spolupráce členských států Evropské unie PESCO. Tato spolupráce zahrnuje kolem 50 společných projektů evropských států. Česká a rakouská armáda našly společné zájmy ve čtyřech z těchto projektů. Například vojenská mobilita, oblast CBRN, radionavigace a kybernetická doména.

Už dvacet tisíc vojáků nasazeno v boji s koronavirem

V rámci brífinku české strany vystoupil také brigádní generál Zoltán Bubeník, ředitel sekce vojenského zdravotnictví. Ten informoval o aktuálním zapojení české armády do boje s koronavirem. Uvedl, že už více než 20 tisíc českých vojáků se vyměnilo v různých úkolech na pomoc civilnímu obyvatelstvu po celé republice. Zmínil také plánované zapojení armády v národním očkovacím centru.

Poslední téma bilaterálního jednání bylo sdílení informací ohledně aktuálních nasazení v zahraničních operacích obou armád. Především pak o aktuálním nasazení české armády v pásmu Sahel.

Na závěr jednání si generálové společně prohlédli leteckou techniku vrtulníkové základny. Doprovod jim dělal velitel základny, plukovník Rudolf Straka.

Rakousko patří k nejdůležitějším partnerům

„Rakousko patří mezi naše nejdůležitější partnery. Česko-rakouská obranná spolupráce je zaměřena na výcvik a vzdělávání, rozvoj schopností například v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení a logistiky,“ vysvětlil generál Opata. Rakousko je součástí Mnohonárodního centra pro koordinaci logistiky a zapojilo se do aliančního expertního centra ve Vyškově NATO JCBRN Defence Centre of Excellence.

Generálové se bavili o rozšíření spolupráce ve vojenském letectví Cross Border Operations (CBO), tedy vzájemné podpoře při zabezpečení ochrany vzdušného prostoru. Takovouto dohodu má Česká republika již uzavřenou se Slovenskem, Německem a Polskem, kdy se jedná o kolektivní ochranu vzdušného prostoru v rámci NATINAMDS.

Dále si vyměnili zkušenosti vojsk s bojem proti kovidové pandemii. Generál Opata zmínil zapojení jednotek Armády ČR do Centrálního řídícího týmu a posílení složek Integrovaného záchranného systému. Popsal také aktuální úkol armády, která nyní buduje záložní nemocnici pro pacienty zasažené touto nemocí.

V rámci Středoevropské obranné spolupráce (CEDC) a v souvislosti s migrační krizí generálové diskutovali také o možné spolupráci se zeměmi Západního Balkánu a významu cvičení Cooperative Security (COOPSEC) do budoucna. Jeho cílem je prověřit součinnost vojenských a nevojenských složek jednotlivých zemí při řešení migrační vlny.

Zdroj: Army.cz