Za zakotvení tradičního významu a pojetí manželství jako „svazku muže a ženy“ hlasovala kompletně celá strana KDU-ČSL, všichni poslanci SPD a všichni „nezařazení“ poslanci. Všichni jmenovaní zároveň hlasovali proti změně definice manželství. Všichni Piráti ústavní návrh zamítli a naopak podporují homosexuální svazky a změnu definice manželství. Ostatní strany byly při hlasování názorově rozpolcené.

———

Diskuse o významu rodiny a manželství

Ve čtvrtek 29. dubna 2021 probíhala v Poslanecké sněmovně důležitá debata o kulturních hodnotách a významech manželství. Na jednání sněmovny byly ve stejný den zařazeny dva návrhy. Jeden chce posílit prestiž a ochranu tradiční rodiny (matka, otec a děti) změnou ústavy. Druhý chce naopak význam manželství změnit na „svazek dvou osob“, a tím otevřít institut manželství pro homosexuální svazky.

Před hlasováním o těchto změnách v ústavě a občanském zákonu České republiky zazněla celá řada zajímavých proslovů, faktů a argumentů, které jsme publikovali zde.

Jak hlasovali jednotliví poslanci o těchto návrzích zákona?

Přístup poslanců k návrhům podrobně zmapovala nevládní organizace Aliance pro rodinu a publikovala podrobný přehled o tom, jak poslanci v této věci hlasovali.

Schůze probíhala za takzvaném nouzového režimu, tedy pouze v polovičním obsazení sněmovny.

Pro zakotvení tradičního významu a pojetí manželství jako „svazku muže a ženy“ hlasovala kompletně celá strana KDU-ČSL (5 poslanců), ale taká všichni poslanci SPD (9 poslanců) a všichni „nezařazení“ poslanci (6). Všichni jmenovaní zároveň hlasovali proti změně definice manželství.

Poslanci ve straně ANO 2011 měli velice rozdílné názory, někteří ústavní definici podporují (10), jiní jsou neutrální (19) a další podporují homosexuální svazky a změnu definice manželství (14).

Postoje poslanců stran ODS a TOP 09, které se určitým způsobem profilují jako konzervativní, jsou rovněž rozdílné. Za ODS ústavní definici podpořili pouze 2 z 11 přítomných poslanců. 5 bylo neutrálních a 2 podpořili homosexuální svazky a změnu definice manželství. Na druhou stranu celkem 7 z nich hlasovalo proti změně definice manželství.

Ze 3 poslanců klubu TOP09 celkem 2 hlasovali proti ústavní definici manželství a 2 zároveň podpořili homosexuální svazky a změnu definice manželství.

Z 5 poslanců KSČM podpořil ústavní definici pouze jeden, 2 byly neutrální a 2 hlasovali proti ústavní definici a zároveň podpořili homosexuální svazky a změnu definice manželství.

Ze dvou přítomných poslanců ČSSD jeden ústavní definici zamítl a druhý byl neutrální, přičemž zároveň podpořil homosexuální svazky a změnu definice manželství.

Někteří poslanci hlasovali proti oběma návrhům a tím sdělili, že chtějí ponechat stávající stav (4).

Někteří poslanci dokonce hlasovali pro oba návrhy, byť se v podstatě navzájem hodnotově vylučují (2).

Příspěvky poslanců do diskuse naleznete zde.

Poznámky: 100. schůze poslanecké sněmovny 29. dubna 2021 – pořad schůzehlasovánístenoprotokoly a videozáznamy – dopolední a odpolední