Diskuse o významu rodiny a manželství

Ve čtvrtek 29. dubna 2021 probíhala v Poslanecké sněmovně důležitá debata o kulturních hodnotách a významech manželství. Na jednání sněmovny byly ve stejný den zařazeny dva návrhy. Jeden chce posílit prestiž a ochranu tradiční rodiny (matka, otec a děti) změnou ústavy. Druhý chce naopak význam manželství změnit na „svazek dvou osob“, a tím otevřít institut manželství pro homosexuální svazky.

Před hlasováním o těchto změnách v ústavě a občanském zákonu České republiky zazněla celá řada zajímavých proslovů, faktů a argumentů, které budeme postupně publikovat. Všechny je naleznete pod heslem: Diskuse o významu manželství.

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková (Trikolóra) se ve svém projevu zaměřila na etymologii slova manželství, která vylučuje svazky stejnopohlavních párů. „Před třemi lety, kdy se toto téma poprvé otevřelo, jsem v úvodu svého tehdejšího projevu přečetla citát od Abrahama Lincolna, že i kdybyste ocas nazvali nohou, pes bude stále čtyřnohý. A myslím si, že to přesně zapadá do schématu toho, co se tady snažíme ze slova manželství udělat.“

„Manželství je možné pouze mezi mužem a ženou. Muž s mužem, nebo žena s ženou samozřejmě nějaký smluvní svazek uzavřít mohou, s tím nemáme problém, nicméně manželství to není. A proč?“ ptá se poslankyně. „Sama etymologie tohoto slova manželství to vylučuje.“

Některé věci totiž mohou vzniknout pouze v kombinaci různých prvků. Například bronz také není slitina mědi s mědí či cínu s cínem, nýbrž jen a pouze slitina mědi a cínu. A tak je to i s manželstvím.“

Slovo manželství podle poslankyně pochází z praslovanského malžena, přičemž malžena je duálový tvar znamenající muž a žena. „Malžena jsou muž a žena dohromady, prostě manželé. Některé věci totiž mohou vzniknout pouze v kombinaci různých prvků. Například bronz také není slitina mědi s mědí či cínu s cínem, nýbrž jen a pouze slitina mědi a cínu. A tak je to i s manželstvím.“

Kromě etymologie poukázala poslankyně také na to, že v našich zemích institut manželství vychází z křesťanských tradic a morálky. „Naše země byly budovány a rozvíjeny na křesťanských základech, na křesťanské kultuře, vzdělanosti a morálce. Na rozdíl od jiných kultur a civilizací se vyznačujeme úctou k ženě a k rodině, kterou stavíme na první místo ve společnosti,“ říká Majerová Zahradníková.

„Na rozdíl od jiných kultur a civilizací máme za posvátné manželství jednoho muže a jedné ženy, neboť takový svazek se ukázal jako nejlepší pro výchovu dětí, pro zachování důstojnosti člověka, mravnosti, věrnosti a lásky.“

Poslankyně dále upozornila na nesoulad v legislativě Evropské unie při prosazování přesnosti názvosloví u potravin oproti manželství, které by umožnilo pod tímto pojmem chápat i jiné druhy svazků než jen svazek muže a ženy.

„Svět se zbláznil a Evropská unie obzvlášť. Tuzemský rum se nesmí jmenovat rum, protože není z cukrové třtiny. Pomazánkové máslo nesmí být pomazánkové máslo, protože co kdyby to někoho pletlo. Ale manželství, to může být naráz cokoli?“

Tuzemský rum se nesmí jmenovat rum, protože není z cukrové třtiny. Pomazánkové máslo nesmí být pomazánkové máslo, protože co kdyby to někoho pletlo. Ale manželství, to může být naráz cokoli?“

Na argumenty o „rovném a spravedlivém přístupu“ ke všem lidem poslankyně odpovídá, že naprostá rovnost a spravedlivost mezi lidmi není možná. „Je to snad spravedlivé, když měříte metr padesát a chtěli byste hrát profesionálně košíkovou? Prostě máte smůlu. Je snad spravedlivé, když vážíte přes metrák, a přitom byste chtěli být kormidelníkem v osmiveslici? Taky máte smůlu. Máte jinou sexuální orientaci? Ano, chápu. Není to příjemné, ale v některých věcech prostě máte smůlu.“

Smysl manželství

Podle poslankyně je smyslem manželství založení rodiny a plození potomků. „A nic na tom nemění fakt, že některá manželství zůstávají bezdětná, že polovina manželství se možná rozpadne a že rodina ne vždy funguje jen idylicky. Ale naší povinností je rodinu a manželství chránit a posilovat, nikoli napomáhat její demolici,“ míní poslankyně.

„Pokud uzákoníme možnost uzavřít manželství pro osoby stejného pohlaví, zraníme i zradíme tím naše kulturní kořeny a zasadíme tím tvrdou ránu rodině, což je nejcennější a nejkrásnější hodnota naší civilizace,“ řekla Majerová Zahradníková během diskuse v Poslanecké sněmovně.

„Nevěříte-li v posvátnost manželství, chcete-li směšně karikovat přirozený běh věcí, opakování módních lží o relativní novosti manželství, jak je libo. Chápu, že leckterou neziskovku právě takové výmysly a myšlenkové veletoče velice dobře živí. A říkejte si, co chcete, pište si, co chcete a kam chcete. Scházejte se na konferencích, diskutujte, tím nikomu ničím neškodíte. Ale o jedno vás prosím: Nesnažte se vnutit své fantasmagorie z výročních zpráv do našich životů. Nepleťte hlavu dětem. A nehrajte si na bohy,“ komentovala Majerová působení různých progresivních hnutí.

Nesnažte se vnutit své fantasmagorie z výročních zpráv do našich životů. Nepleťte hlavu dětem. A nehrajte si na bohy.“

„Upozorňuji, že návrh, který leží na stole, není přáním homosexuálů, protože mnoho z nich jsou mí přátelé a žádný z nich mě o to nikdy nežádal, abych to podpořila. Je to přáním ideologů, vznikl na objednávku homosexualistů, aktivistů a nátlakových skupin, které nenávidí vše přirozené, tradiční a normální,“ zapochybovala Majerová nad legitimitou navrhovaných změn v občanském zákonu.

„Oni homosexuály jen a pouze v této své bitvě využívají,“ dodala poslankyně.

Podle poslankyně se nám „pokrokáři“ snaží namluvit, že tou správnou cestou je „udělat z odchylky normu“. „Jenže manželství muže a ženy prakticky všechny společenské systémy a náboženství preferují z jediného důvodu, a tím je plození dětí, což prostě dva chlapi či dvě ženské spolu opravdu nesvedou, i kdyby se umilovali k smrti, a i kdyby svému svazku nakrásně a v rozporu s etymologií tohoto slova říkali manželství. A to, že existují i bezdětná manželství nebo že i homosexuální dvojice si nějakým způsobem mohou dítě opatřit, na tom vůbec nic nemění,“ dodala poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková.


Související projevy poslankyně:

Salámová metoda menšin. Slibovali, jak jim registrované partnerství bude stačit…

Sňatky dvou osob stejného pohlaví. Obávám se, co bude následovat

Rozhovor o manželství v pořadu Pavlíny Wolfové


Příspěvky poslanců do diskuse naleznete zde.

Poznámky: 100. schůze poslanecké sněmovny 29. dubna 2021 – pořad schůzehlasovánístenoprotokoly a videozáznamy – dopolední a odpolední