Diskuse o významu rodiny a manželství

Ve čtvrtek 29. dubna 2021 probíhala v Poslanecké sněmovně debata o kulturních hodnotách a významech manželství. Na jednání sněmovny byly ve stejný den zařazeny dva návrhy. Jeden chce posílit prestiž a ochranu tradiční rodiny (matka, otec a děti) změnou ústavy. Druhý chce naopak význam manželství změnit na „svazek dvou osob“, a tím otevřít institut manželství pro homosexuální svazky.

Před hlasováním o těchto změnách v ústavě a občanském zákonu České republiky zazněla celá řada proslovů, faktů a argumentů, které budeme postupně publikovat. Všechny je naleznete pod heslem: Diskuse o významu rodiny a manželství.

Poslanec Patrik Nacher (ANO 2011) ve svém projevu upozorňoval zejména na nepřesné a zavádějící pojmenování iniciativy Jsme fér, která svou kampaň na podporu legalizace homosexuálních manželství označuje heslem „Manželství pro všechny“. Stejný slogan používá také Pirátská strana a skupina europoslanců, která lobbovala za změnu významu manželství v českém právním systému.

„V principu ten název je nepřesný,“ řekl Nacher. „Ten návrh je o manželství stejnopohlavních párů, nikoliv o manželství pro všechny. Protože pro všechny by znamenalo pro všechny situace, které tady existují. A jsou tady a žijí mezi námi lidé, kteří jsou třeba ve větším počtu, ve třech, dokonce i ve větším počtu, a přesto se ženit nebo vdávat nemohou. Takže kdyby to bylo pro všechny, tak by to bylo i pro vícečetná manželství bez ohledu na věk, příbuzenské vztahy a podobně,“ uvedl Nacher.

„Ten návrh je o manželství stejnopohlavních párů, nikoliv o manželství pro všechny. Kdyby to bylo pro všechny, tak by to bylo i pro vícečetná manželství bez ohledu na věk, příbuzenské vztahy a podobně.“

Podle současného zákona, který vychází z místních tradic a hodnot, není možné vstupovat do manželství s dětmi nebo s blízkými příbuznými či s více než jednou osobou. Není také možné vstupovat do manželství nedobrovolně. Zůstává tak otázkou, zda má být pojem „manželství pro všechny“ pouze reklamním sloganem, nebo jeho zastánci budou chtít v budoucnu prosadit více změn týkajících se manželství, než prozatím otevřeně deklarují (například v reakci na svazky lidí z jiných kulturních okruhů).

Ve svém projevu Nacher zmínil svůj návrh z roku 2018, který měl být určitým kompromisem mezi stávajícím konceptem registrovaného partnerství a navrhovaným manželstvím homosexuálů. Navrhl tehdy rozšířit právní základnu pro registrované partnerství a odstranit u pojmu přívlastek „registrované“, který někteří považovali za příliš úřednický.

Oficiální svazky homosexuálů by tak podle Nacherova návrhu naplňovaly prakticky všechny atributy manželství, s výjimkou toho, že by se takový svazek nemohl podle zákona nazývat „manželstvím“, ale pouze „partnerstvím“.

Jeho návrh však nenalezl ve sněmovně širší podporu. „Poté, co se to stalo předmětem kritiky nejprve z jedné strany, pak i z druhé strany, tak jsem to stáhl,“ vysvětluje Nacher. „Jeden z těch argumentů byl, že tenhle návrh by rozředil tu debatu tady. Že prostě buď jsou ti poslanci pro, nebo proti, ale že to nebude úhybný manévr, že je tady nějaká třetí jakoby kompromisní varianta,“ dodal.

Nacher dále zdůraznil potřebu kultivované diskuse o celém tématu, bez osobních urážek. „Podporuji kultivovanou debatu, nikoliv nějaké urážky, nějaké nálepkování,“ uvedl Nacher. „Dneska si to asi všichni, až tenhle bod skončí, odpoledne zase přečteme, a to si myslím, že ta cesta není. Na nás je tady, abychom vzkázali lidem, aby tímhle způsobem neargumentovali, protože pak budeme všichni v těch zákopech ještě hlouběji a hlouběji a nikdy se nikam neposuneme.“

„Tohle za mě není cesta, jak si vydobít toleranci nějakým netolerantním způsobem.“

„Koneckonců i ten třetí bod patří do skupiny těch společenských bodů, které tady máme, které se neustále odsouvaly, a to je potenciální cenzura na sociálních sítích, což vlastně, jak vidíte, to i nepřímo s tímhle souvisí,“ poznamenal Patrik Nacher.

Nacher narážel na novelu zákona předloženou skupinou poslanců, jež zavádí nový druh přestupku porušení svobody projevu. Vztahovala by se na provozovatele sociálních sítí s více než 100 000 registrovanými uživateli, jako je Facebook a Twitter, ale také na velké zpravodajské servery, jako je např. idnes.cz či novinky.cz, které provozují diskusní fóra.

K porušení svobody projevu má podle této novely dojít ve chvíli, kdy provozovatel odstraní či znemožní zveřejňování příspěvků v rámci dané internetové služby.

„Bavíme se tady o termínech jako fake news, hate speech, cancel culture, Me Too a podobně. A ta základní věc, která mě v tomhle trápí, je, že ti, kteří horují za to mazání, tak nejsou schopni odlišit jiný názor od lži či projevování nenávisti. Ještě jednou – jiný názor od lži či projevení nenávisti,“ upozornil Nacher.

Záznam proslovu poslance Patrika Nachera zde.

Příspěvky poslanců do diskuse naleznete zde.


Poznámky: 100. schůze poslanecké sněmovny 29. dubna 2021 – pořad schůzehlasovánístenoprotokoly a videozáznamy – dopolední a odpolední