Skupina 37 poslanců navrhla již v červnu 2018 změnu ústavního zákona, který definuje otázky rodiny. Změnit se má pouze jediné slovo v Listině základních práv a svobod. V článku 32 má být slovo „rodina“ nahrazeno slovy „manželství jako svazek muže a ženy“. Navrhovatelé chtějí posílit postavení tradiční rodiny (otec, matka, děti), aby institut rodiny odolal tlakům progresivních hnutí a LGBT lobby, které chtějí prosadit ústavní změnu významu manželství na soužití osob náhodného pohlaví s dětmi.

Navrhovatelé změny v základním zákonu České republiky vstoupí do prvního čtení ve čtvrtek 29. dubna 2021. Své kroky odůvodňují navrhovatelé ve sněmovním tisku a důvodové zprávě.

„Manželství muže a ženy má typicky potenciál naplnit všechny hlavní funkce rodiny, a zvláště pak přivést na svět další generaci a vychovat ji v nenahraditelné a vzájemně nezastupitelné mateřské i otcovské lásce i vzoru, a to v prostředí, poskytujícím alespoň nějaké záruky stability a dlouhodobosti,“ uvádějí poslanci v důvodové zprávě.

Podle navrhovatelů zákona jakákoli jiná podoba rodinného soužití nemůže být v takové míře schopna naplňovat všechny hlavní funkce rodiny. „Manželství proto od státu, který se přihlašuje k ochraně rodiny, nutně náleží prvořadá a výjimečná ochrana,“ píší poslanci.

Změnu ústavy podpořily všechny parlamentní strany, kromě komunistů a pirátů. Piráti silně podporují genderovou ideologii a LGBT hnutí.

Podle navrhujících poslanců by měl stát tradiční rodinu více podporovat. Důležitá je především důstojnost a určitá vznešenost mezilidských vztahů a morálních hodnot, které vedou k navazování partnerských vztahů a svazků na základě vzájemného respektu a úcty mezi mužem a ženou.

Rodina by měla podle těchto poslanců být vnímána mnohem více jako zodpovědnost, ale také jako společenská prestiž, nikoliv jako příjemná zábava, založená na sexuální přitažlivosti. Podle expertů na mezilidské vztahy patří fyzická a emocionální přitažlivost mezi nejvíce krátkodobá pouta v partnerském vztahu a nelze na nich vystavět dlouhodobý vztah.

Rodina, která vznikne na základě zdravého manželského svazku, má podle poslanců „zvýšené předpoklady pro zdravý a plnohodnotný vývoj“.

„Manželství představuje právní i morální závazek věrnosti, trvalosti, vzájemnosti a podpory a poskytuje tak základ pro stabilní sociální prostředí, v němž se může rodina rozvíjet,“ píší poslanci a dodávají, že stát by měl takovou rodinu všemi prostředky podporovat.

Foto: Mezinárodní kultura manželtví


Moderní progresivní a homosexuální hnutí se naopak snaží definici rodiny změnit. V zemích nebo státech, kde se takové změny realizovaly, vznikají značně nepřirozené situace, kdy například jednu dívku vychovávají tři homosexuálové, kteří jsou všichni oficiálně vedeni, jako její „otcové“.

Tento případ se stal v USA a má ještě nepřirozenější základy. Tato dívka totiž nebyla počata a odnošena přirozeným způsobem. Tři homosexuálové darovali sperma, kterým nechali laboratorně oplodnit vajíčko, které darovala jejich známá. Takto oplodněné vajíčko bylo potom uměle vloženo do dělohy jiné ženy, která embyro odnosila a porodila.

Navrhovaná změna zákona by měla, podle podporovatelů návrhu, rovněž vytvořit základ pro uzavírání prostoru pro takovéto nepřirozené způsoby početí dětí za použití moderní vědy. Podle kritiků jsou takováto početí vůči dětem bezohledná a splňují rysy obchodování s dětmi nebo vytváření dětí „na objednávku“. A skutečně nejenom v USA, ale i v Evropě již probíhá takovéto obchodování s dětmi a jejich početí a odnošení na objednávku. Více zde…

Navrhovaná změna ústavy má také určitou podporu veřejnosti. Například spolek Aliance pro rodinu v petiční akci na podporu ústavní definice manželství sesbíral již více než 100 tisíc podpisů. Občané v petici žádají poslance, aby zakotvili manželství do ústavy jako svazek muže a ženy.

Ve čtvrtek 29. dubna 2021 svolala Aliance pro rodinu „demonstraci na ochranu manželství muže a ženy a proti obchodu s dětmi“.

„Žádáme poslance a poslankyně, senátory a senátorky, aby přijali ústavní zákon, kterým bude stanoveno, že: Manželství, rodina a mateřství jsou pod zvláštní ochranou zákona. Manželství je trvalý svazek muže a ženy,“ uvádí text petice podepsané více než 100 tisíci občany.

„Funkční rodina stojící na manželství muže a ženy vždy představovala nejlepší formu pro výchovu dětí, je to záruka budoucích generací. Proto také tato rodina má v našem právním řádu výsadní postavení. Žádáme, aby také ochrana manželství, které je základem rodiny, byla zakotvena na nejvyšší možné úrovni – tedy v ústavním pořádku,“ uvádí text petice.

Poslanci, kteří zákon navrhují

Změnu ústavního zákona navrhují následující poslanci:

KDU-ČSL: Marek Výborný, Pavel Bělobrádek, Marián Jurečka, Jan Bartošek, Vít Kaňkovský, Pavla Golasowská, Stanislav Juránek, Jiří Mihola, Ondřej Benešík.

Iniciativa Praha sobě a Praha 7 sobě: Jan Čižinský.

Starostové a nezávislí: Petr Gazdík.

TOP 09: Helena Langšádlová, Miroslav Kalousek, Vlastimil Válek,

ODS: Marek Benda, Vojtěch Munzar, Veronika Vrecionová, Jaroslav Martinů, Jan Skopeček.

Hnutí Trikolóra: Zuzana Majerová Zahradníková, Václav Klaus (před nedávnem z hnutí vystoupil).

SPD: Jaroslav Foldyna.

ČSSD: Roman Onderka, Milan Chovanec, Tomáš Hanzel.

ANO 2011: Aleš Juchelka, Milan Brázdil, Josef Kott, Josef Bělica, Pavel Růžička, Miloslava Rutová, Helena Válková, Rostislav Vyzula, Pavel Pustějovský, Josef Hájek, Michal Ratiborský a Zuzana Ožanová.


Zmiňované téma se zaměřením na politickou situaci v České republice shrnuje v jednom ze svých pořadů Jana Bobošíková.