Diskuse o významu rodiny a manželství

Ve čtvrtek 29. dubna 2021 probíhala v Poslanecké sněmovně důležitá debata o kulturních hodnotách a významech manželství. Na jednání sněmovny byly ve stejný den zařazeny dva návrhy. Jeden chce posílit prestiž a ochranu tradiční rodiny (matka, otec a děti) změnou ústavy. Druhý chce naopak význam manželství změnit na „svazek dvou osob“, a tím otevřít institut manželství pro homosexuální svazky.

Před hlasováním o těchto změnách v ústavě a občanském zákonu České republiky zazněla celá řada zajímavých proslovů, faktů a argumentů, které budeme postupně publikovat. Všechny je naleznete pod heslem: Diskuse o významu manželství.

„Chceme říci zcela jasně a srozumitelně a zároveň také slušně a kultivovaně, že se stavíme na stranu stabilní rodiny postavené a definované jako táta, máma a děti. Odmítáme relativizaci hodnoty manželství a představu, že by mohlo být svazkem kohokoli,“ – poslanec Marek Výborný.

„Dnešní debata je skutečně debatou hodnotovou a ideovou. Není to debata politická,“ míní poslanec. „Jde nám o to, aby to, co tvoří základ stabilní rodiny, tedy manželství – táta, máma a děti, nebylo jakýmkoli způsobem rozmělňováno.“

Skupina poslanců spolu s Výborným podala návrh na ústavní definici manželství jako svazku „muže a ženy“.

„V situaci, která je bohužel zjevná, a je tady snaha určitých progresivistických skupin některé hodnoty relativizovat,“ řekl poslanec a dodal, že tyto snahy zapadají do kontextu „v jistém slova smyslu kulturní války, která je zde, někdy bych řekl, až spíše uměle vedena“.

Proto se skupina poslanců podle Výborného snaží zanést definici manželství jako „svazek muže a ženy“ do Listiny základních práv a svobod, aby byla „pod ochranou ústavního pořádku České republiky“.

Poslanec Výborný také poukázal na to, že diskuse o tomto tématu je velice vyhrocená a dochází k urážkám a agresivnímu slovnímu napadání z obou stran, což odsuzuje.

„Máme přednášet argumenty, máme hájit, a to naprosto racionálně, věcně a kultivovaně svůj postoj a názor, ale nemáme sklouznout k agresi, která skutečně není důstojná této debaty,“ míní Výborný.

„Pokud dneska jsme svědky toho, že někdo se jasně vyjádří a řekne, ano, manželství je pro mě táta, máma a děti, a takto by to mělo zůstat, tak je houfně agresivně napadán dalšími diskutujícími, a to nepovažuji za správné.“

„Stejně tak jako nepovažuji za správné, když je to obráceně; když ti, kteří vysloví názor, že by pojem manželství měl být úplně rozvolněn a relativizován, tak když z druhé strany jsou stejně agresívně napadáni. Také je to špatně.“

Podobně jako poslanec Marek Benda (ODS) uvedl, že podle něj není nejvhodnější doba na otevírání takového tématu a svolat kvůli tomu mimořádnou schůzi, když je země uprostřed mnoha různých krizí.

„Potřeba poskytnout manželskému svazku muže a ženy coby jednomu ze základních kamenů společnosti zvláštní uznání a ústavní ochranu je v dnešní turbulentní době aktuálnější než kdykoli dříve,“ řekl Výborný.

Poslanec dále uvedl, že v dnešním reálném světě čelí rodina mnoha těžkostem. „Prožívá-li rodina v dnešní době, Českou republiku nevyjímaje, určitou krizi a erozi, není úlohou státu na její podporu rezignovat, nýbrž naopak ji tím více a intenzívněji podporovat,“ míní Výborný.

Manželství muže a ženy má podle poslance potenciál naplnit všechny hlavní funkce rodiny, „zvláště přivést na svět další generaci a vychovat ji v nenahraditelné, vzájemně nezastupitelné a komplementárně působící mateřské a otcovské lásce i vzoru“.

Institut manželství muže a ženy, který se podle Výborného v průběhu dějin „mimořádným a dlouhodobým způsobem osvědčil“, si zasluhuje „nejvyšší ochranu a úctu, a nikoliv svévolné experimenty a pokusy vylepšit a přetvořit jej podle momentálních trendů“.

Dále poslanec prohlásil, že snahy o ochranu manželství v jeho tradiční podobě nejsou útokem na nějakou konkrétní menšinu. „Nevedeme debatu o právech menšin. Vedeme debatu o hodnotách. V tomto smyslu na nikoho neútočíme. Odmítáme různá přízviska, která se objevují ve veřejném prostoru o homofobech nebo něčem podobném.“

Skupina poslanců, která navrhuje ústavní definici manželství, opakovaně během proslovů ve sněmovně uvedla, že je ochotna rozšířit zákonná práva Registrovaného partnerství nebo přejmenovat tento institut na Partnerství. „Vážíme si každého člověka, respektujeme různé formy lidského soužití, jejich hodnotu, ale hájíme manželský svazek, který je základem tradiční rodiny,“ vysvětlil Výborný.

„I já osobně mám řadu přátel v LGBT komunitě. Nejsme v situaci, kdy bychom komukoliv upírali jakákoliv práva,“ řekl Výborný a citoval jednu ženu, která humorným způsobem komentovala současnou situaci tradiční rodiny ve společnosti.

„Jsem vdaná za muže, pořád jednoho, toho samého už 27 let. Máme tři děti a všechny jsou naše, vlastní. Vím, jsem rebel,“ citoval příspěvek ženy na sociální síti a prohlásil, že „toto vyjádření se z našeho pohledu nesmí stát v naší společnosti normou“.

V dalších příspěvcích poslanců se také diskutovalo o významu manželství muže a ženy pro společnost, o jeho historických a kulturních kořenech a vlivu na stabilní život dětí, členů rodiny a celé společnosti.

Příspěvky poslanců do diskuse naleznete zde.


Poznámky: 100. schůze poslanecké sněmovny 29. dubna 2021 – pořad schůzehlasovánístenoprotokoly a videozáznamy – dopoledníodpolední.