Diskuse o významu rodiny a manželství

Ve čtvrtek 29. dubna 2021 probíhala v Poslanecké sněmovně důležitá debata o kulturních hodnotách a významech manželství. Na jednání sněmovny byly ve stejný den zařazeny dva návrhy. Jeden chce posílit prestiž a ochranu tradiční rodiny (matka, otec a děti) změnou ústavy. Druhý chce naopak význam manželství změnit na „svazek dvou osob“, a tím otevřít institut manželství pro homosexuální svazky.

Před hlasováním o těchto změnách v ústavě a občanském zákonu České republiky zazněla celá řada zajímavých proslovů, faktů a argumentů, které budeme postupně publikovat. Všechny je naleznete pod heslem: Diskuse o významu rodiny a manželství.


Poslanec Marek Benda (ODS) na začátku uvedl, že v současné složité situaci není nejvhodnější doba na to, aby ve sněmovně probíhala „kulturní válka“, čímž vyjadřoval nesouhlas s tím, že skupina poslanců v této době protlačila téma manželství a homosexuálních svazků na jednání sněmovny.

„Já mám tu výhodu nebo nevýhodu, že jsem tady tuto debatu zažil v roce 2005, 2006 a ještě dávno předtím, když se prosazovalo registrované partnerství, které jak si jistě všichni vzpomenete, nakonec prosadil tehdejší předseda sociální demokracie Jiří Paroubek za podpory komunistů,“ řekl poslanec Banda. „Tehdy se schválilo registrované partnerství.“

„Všichni, kdo to prosazovali ujišťovali: V žádném případě se nechceme bavit o adopcích, v žádném případě se nechceme stavět na roveň manželství. My chceme mít pouze uzákoněné své vzájemné vztahy.”

„Ty debaty, které kolem toho probíhaly, byly velmi podobné jako dnes a všichni, kdo to prosazovali, včetně všech těch aktivistů, ujišťovali: V žádném případě se nechceme bavit o adopcích, v žádném případě se nechceme stavět na roveň manželství. My chceme mít pouze uzákoněné své vzájemné vztahy. My chceme tento respekt společnosti a chceme, abychom měli navzájem nějakým způsobem upravená práva. To bylo v roce 2006.“

Poslanec poté prezentoval statistiky sňatků a registrovaných partnerství. Průměrný počet uzavřených sňatků se pohybuje od 44 do 57 tisíc ročně. Průměrný počet uzavřených registrovaných partnerství je od nejnižšího čísla 177 do rekordního roku 2016 v počtu 336. Někde mezi 0,39 % a 0,66 %.

Statistiky podle Bendy ukazují, že mezi gayi a lesbičkami není o uzavírání těchto registrovaných partnerství zájem.

„To, co se celou dobu vykládalo, jak to potřebuje pomoci značné části našeho obyvatelstva, nic takového se neodehrálo,“ uvedl poslanec Marek Benda.

„Já vůbec nechci zkoumat, z jakých důvodů, do těch mi vůbec nic není a je to naprosto jejich věcí. Ale jenom říkám: Nejsou to žádná čtyři procenta sňatkovosti, a to zrovna my tu sňatkovost máme poměrně nízkou a dobře víme, že téměř polovina dětí vyrůstá v rodinách, které nejsou sezdané. Rodí se v rodinách, které nejsou sezdané,“ dodal poslanec a vyjádřil přesvědčení, že za celou věcí stojí skrytý zájem skupin, které toto téma využívají k jiným účelům, než je prezentováno.

„Takže já ten celý příběh, který je nám tady dnes předkládán, vůbec nepokládám za příběh o právech gayů a leseb. To je příběh kulturní války, která se dnes odehrává ve značné části Západu,“ řekl poslanec a dodal, že „nemusíme vyzkoušet každou hloupost, kterou Západ provede“.

Benda zároveň potvrdil, že sice cítí být „hlubokou součástí Západu, Evropské unie, Severoatlantické aliance a všeho dalšího“, ale přesto radí být opatrný k podobným změnám základních hodnot a stavebních prvků společnosti, jakým je rodina.

„Celý příběh, který je nám tady dnes předkládán, vůbec nepokládám za příběh o právech gayů a leseb. To je příběh kulturní války, která se dnes odehrává ve značné části Západu.“

„A já za sebe říkám, z tohoto hlediska nebudu hlasovat pro tento další krok v kulturní revoluci, který se pokouší přejmenovat nějaký tradiční institut a zatvářit se s Orwellem, že když Ministerstvo války přejmenuji na Ministerstvo lásky, že bude v zemi lépe. Já si myslím, že to tak nebude.“

„Není to diskuze o právech gayů a leseb. Je to diskuze o tom, jaký význam má slovo manželství,“ řekl poslanec Marek Benda na plénu poslanecké sněmovny.

V dalších příspěvcích poslanců se také diskutovalo o významu manželství muže a ženy pro společnost, o jeho historických a kulturních kořenech a vlivu na stabilní život dětí, členů rodiny a celé společnosti.

Příspěvky poslanců do diskuse naleznete zde.


Poznámky: 100. schůze poslanecké sněmovny 29. dubna 2021 – pořad schůzehlasovánístenoprotokoly a videozáznamy – dopoledníodpolední.

Poslanec Marek Benda (ODS). (Screenshot / marekbenda.cz)