Česká pobočka mezinárodní lidskoprávní organizace Amnesty International vydala vyjádření k situaci náboženských menšin a příznivců hnutí Falun Gong (Fa-lun-kung) v Čínské lidové republice.

Předpisy platné od 1. února 2020 stanovily, že náboženské skupiny musí „následovat vedení čínské komunistické strany … vytrvat ve směru sinizace náboženství a uplatňovat základní socialistické hodnoty“, uvádí Amnesty.

Podle lidskoprávní organizace se čínský režim „snažil uvést náboženské učení a praktiky do souladu se státní ideologií a komplexně posílit kontrolu nad státem schválenými i neregistrovanými náboženskými skupinami“.

Zprávy dokumentovaly zničení tisíců kulturních a náboženských míst, zejména na severozápadě Číny. Státní represe náboženství v Sin-ťiangu a Tibetu zůstaly tvrdé. Lidé byli svévolně zadržováni za běžné náboženské praktiky, které úřady považovaly za „známky extremismu“ podle „nařízení o deextremifikaci. Podle Amnesty mezi ně patřilo i učení Falun Gongu.

Amnesty International vyzývá Čínskou lidovou republiku k respektu k lidským právům a k zastavení pronásledování politických vězňů, obránců lidských práv, etnických a náboženských menšin…

Fa-lun-kung je duchovní učení založené na tradičních meditačních cvičeních, které v Číně během 90. let získalo velké množství podporovatelů. Fa-lun-kung spojuje duševní kultivaci s kultivací tělesnou (pomocí pěti jednoduchých cviků), čímž se řadí do takzvaných či-kungových metod.

Podle Amnesty International bylo duchovní hnutí Falun Gong v Číně zakázáno kvůli tomu, že jej Komunistická strana Číny označila za „hrozbu pro společenskou a politickou stabilitu“ poté, co jeho praktikující v červenci 1999 uspořádali pokojné shromáždění před Státním úřadem pro odvolání v blízkosti vládní čtvrti v Pekingu.

Tehdejší generální tajemník komunistické strany následně zřídil speciální kancelář, tzv. Úřad 610, aby dohlížel na likvidaci Falun Gongu, uvádí Amnesty.

„Ačkoliv je obtížné dopátrat se množství praktikujících v současné Číně, oficiální čínské zdroje a zdroje Falun Gongu odhadují, že v 90. letech praktikovaly toto učení desítky milionů čínských občanů,“ píše Amnesty na svých stránkách.


Čínský režim v roce 2020 pronásledoval více než 15 000 příznivců Falun Gongu: Zpráva


Mučeni během zadržování

„Pokud praktikující odmítají odvolat své přesvědčení, jsou během zadržení podrobeni zvláště krutému zacházení. Výsledkem je, že desítky tisíc praktikujících Falun Gongu byly svévolně zadrženy a často nuceny se kvůli mučení a jinému špatnému zacházení vzdát svého duchovního přesvědčení,“ uvádím mezinárodní lidskoprávní organizace.

Podle informací Amnesty International byli i v roce 2020 lidé praktikující Falun Gong „nadále pronásledováni, svévolně zadržováni, vystaveni nespravedlivým soudním procesům, mučení a dalšímu špatnému zacházení“.

Amnesty International ve veřejném prohlášení vyzvala Čínskou lidovou republiku k „respektu k lidským právům a k zastavení pronásledování politických vězňů, obránců lidských práv, etnických a náboženských menšin včetně těch, kteří praktikují své náboženství jinak než oficiálně schváleným způsobem – tedy i vyznavačů hnutí Falun Gong“.


Přes 900 současných a bývalých zákonodárců z celého světa odsuzuje Peking za pronásledování Falun Gongu


Co je Falun Gong

„O duchovních praxích se v Asii mluví jako o cestách „kultivace“ neboli „zušlechťování sebe sama“, a tyto praxe tvoří nedílnou součást tradiční čínské kultury. Různé taoistické a buddhistické praxe a praxe konfucianismu spadají do této kategorie,“ uvádějí české stránky věnované metodě Falun Gong.

Na rozdíl od metod kultivace, které se odehrávají v klášterech, se podle českých stránek „Falun Dafa praktikuje uprostřed společnosti, studenti vstupují do manželství, vychovávají děti a věnují se své práci nebo kariéře“.

Od praktikování metody si její příznivci slibují dosáhnout „stavu nesobeckosti, hlubšího vhledu a uvědomění, vnitřní čistoty a vyrovnanosti“.

Zájem vědecké a lékařské komunity o léčebné účinky Falun Gongu začal v Číně, kde byl Falun Gong v roce 1992 poprvé představen veřejnosti, a to v době, kdy byla praxe na vrcholu popularity a nedlouho před vydáním celostátního zákazu a pronásledování následovníků Falun Gongu Komunistickou stranou Číny v létě roku 1999.

Výsledky studie z roku 1998 byly udivující. 98 procent dotazovaných z různých částí Číny zaznamenalo „výrazné zlepšení zdraví“ poté, co se začali praxi věnovat. Přitom více než 90 procent z 31 tisíc respondentů hlásilo, že předtím trpěli nějakou formou nemoci. 70 procent z nich se dočkalo „úplného nebo téměř úplného“ uzdravení.

Jak však poznamenává doktorka Margaret Treyová ve své knize The Mindful Practice of Falun Gong, k vyléčení dochází u těch, kteří si zušlechťují tělo i mysl celým srdcem, kdo se kultivaci charakteru věnují poctivě každý den, a kteří si opravdu zlepšují svůj způsob uvažování. Teprve potom dochází k opravdovému a trvalému odstranění zdravotních problémů a také k duchovní transcendenci. Více zde…


Cvičení Falun Gongu v Číně před rokem 1999

V Číně bylo v roce 1999, podle čínských vládních statistik, 70–100 milionů příznivců Falun Gongu. Tisíce lidí se ráno nebo večer scházely na náměstích nebo v parcích, aby společně cvičily nebo studovaly přednášky zakladatele Falun Gongu.

Cvičení Falun Gongu ve světě