Celkem 921 zákonodárců z 35 zemí a regionů po celém světě vydalo společné prohlášení k Mezinárodnímu dni lidských práv, aby odsoudili více než dvacet let trvající pronásledování duchovního hnutí Falun Gong (český přepis Fa-lun Kung) čínským režimem.

Metoda pro rozvoj těla a mysli, zvaná Falun Gong neboli Falun Dafa, byla představena v Číně v 90. letech 20. století a je známa svými meditativními cvičeními a morálními naukami, které se soustřeďují na tři principy: pravdivost, soucit a snášenlivost.

Jeho rostoucí popularita, která do roku 1999 přitáhla podle čínských státních odhadů 70 až 100 milionu příznivců, byla tehdejším vůdcem Komunistické strany Číny vnímána jako hrozba absolutní moci. Čínský režim pod jeho vedením zahájil 20. července 1999 násilnou represivní kampaň na potlačení Falun Gongu a jeho příznivců.

Od té doby bylo v rámci represí zatčeno a vězněno několik milionů Číňanů, mnozí prošli pracovními tábory, psychiatrickými odděleními a dalšími zařízeními pro takzvanou „převýchovu“. Stovky tisíc lidí byly podle odhadů Informačního centra Falun Dafa během zadržování vystaveny různým metodám mučení.

Webová stránka Minghui.org, která se věnuje dokumentování vývoje represí, vystopovala přibližně 4 600 případů úmrtí, u kterých byla schopna doložit totožnost a příčiny smrti v důsledku pronásledování čínským režimem. Toto číslo je podle odborníků velice nízké, protože skutečný počet obětí je pravděpodobně mnohonásobně větší. Je velice obtížné získávat a ověřovat informace z Číny.

„Pronásledování Falun Gongu v Číně bylo jednou z nejtvrdších kampaní proti skupině věřících v moderní době,“ uvádějí zákonodárci ve společném prohlášení, které zveřejnilo Informační centrum Falun Dafa. Naléhají v něm na čínskou komunistickou stranu, aby „okamžitě zastavila pronásledování“ a „bezpodmínečně propustila všechny zadržené následovníky Falun Gongu a další vězně svědomí“.

„Každý člověk si zaslouží důstojnost, měl by mít kontrolu nad svým tělem a svobodu přesvědčení,“ řekl člen novozélandského parlamentu David Seymour, jeden ze signatářů prohlášení.

Levi Browde, výkonný ředitel Informačního centra Falun Dafa, ocenil veřejný postoj zákonodárců a označil ho za „bezprecedentní úsilí zastavit bezpráví čínské komunistické strany proti Falun Gongu“.

„Společně vysílají jasný signál solidarity těm, kteří trpí v Číně, a nezaměnitelného odmítnutí kampaně čínského režimu na vyhlazení pokojné víry, kterou praktikují desítky milionů lidí v Číně a na celém světě,“ uvádí v tiskové zprávě Browde.

Nejzávažnější formy represí, kterým příznivci Falun Gongu v Číně čelí, vyšetřoval mezinárodní soudní tribunál v Londýně v roce 2019. Podle jeho závěrů bylo velké množství těchto vězněných lidí zneužito k nedobrovolnému odběru orgánů, v důsledku čehož zemřeli. Jejich orgány byly následně rozprodávány v rámci rostoucího čínského transplantačního průmyslu – zájemcům z Číny nebo ze zahraničí. Více zde…

Článek byl redakčně zkrácen. Z původního článku newyorské redakce deníku The Epoch Times přeložil M. K.

Sledujte téma nelegálních transplantací v Číně zde.