WHO už dále nedoporučuje plošné testování na covid-19. Portugalský soud došel k závěru, že údaje ministerstva o úmrtí na covid-19 jsou zfalšované. České ministerstvo zdravotnictví se znovu pokusí prosadit „covidové pasy“.

Světová zdravotnická organizace (neboli WHO) aktualizovala své pokyny ohledně strategie testování lidí na onemocnění covid-19. Změnila svůj názor na plošné testování lidí, kteří nemají příznaky nemoci covid-19. Nyní již plošné testování nedoporučuje. Odůvodňuje to značnými náklady a nedostatkem údajů o účinnosti této strategie.

WHO dodala, že při testování mají mít přednost ti, u nichž existuje podezření, že mají covid-19. To znamená ti, kteří mají příznaky, a to ať už jsou neočkovaní nebo očkovaní.

Asymptomatické šíření není podle WHO tak rozšířené, jak tvrdila dřívější studie, a že riziko přenosu viru od asymptomatických pacientů je nízké.

WHO také nabádá pracovníky laboratoří, aby se při diagnostice covidu-19 nespoléhali pouze na výsledek PCR testu. Měli by spíše zohlednit zdravotní anamnézu pacienta a epidemiologické rizikové faktory.

Další zpráva je z Portugalska

Na základě občanské petice byl Lisabonský soud údajně donucen ověřit data vyčíslující počet úmrtí na onemocnění covid-19. V rozsudku (pdf) soud dochází k závěru, že od ledna 2020 do dubna 2021 zemřelo v Portugalsku na covid-19 pouze 152 lidí. Nikoliv zhruba 17 000, jak uváděla vládní ministerstva. Všichni ostatní zemřeli z jiných důvodů, ačkoliv měli pozitivní PCR test. Zprávu o výsledku soudního procesu zveřejnila na svých webových stránkách nezisková organizace Americas Frontline doctors.

Soud mimo jiné uvádí: „Po analýze replikační základny SICO od 1. 1. 2020 do 18. 4. 2021, jsme byli schopni určit dosud stejné rozdělení: V letech 2020 až 2021 bylo vydáno lékaři pracujícími pro ministerstvo spravedlnosti 152 úmrtních listů pro lidi, u nichž byl příčinou smrti Covid 19.“

Rozdíl mezi počtem oficiálních úmrtních listů a zveřejňovanými statistikami komentoval Andre Dias, portugalský expert na plicní onemocnění, který v současné době žije v Anglii: „Žijeme v podvodu nevídaných rozměrů.“

Soudní proces v Portugalsku pokrývala ve své reportážu také německá redakce deníku The Epoch Times. (zdroj)


Vojtěch chce znovu zavést covidové pasy

Zatímco pozornost Čechů je nyní obrácena k tragédii na Jižní Moravě a národ se snaží pomoci lidem, kteří ztratili střechu nad hlavou, Ministerstvo zdravotnictví se pod vedením Adama Vojtěcha údajně znovu chystá přesvědčovat poslance, aby podpořili jeho návrh o zavedení covidových pasů. Jednání o zavedení pasů má ve sněmovně proběhnout 7. července od 18 hodin.

Takzvané covidové pasy mají být zakotveny do novely zákona o ochraně veřejného zdraví. Konkrétně se jedná o § 69 odst. 1.*

Novele se v určitých kruzích přezdívá „zákon o apartheidu“, protože přijetím covidového pasu dojde podle kritiků k vyloučení jedné skupiny občanů z veřejného života. Ti, kteří se nechtějí pravidelně očkovat vakcínou na covid-19 nebo se pravidelně testovat, budou mít zákaz vstupu do všech prostor přístupných pro veřejnost.

V České republice je apartheid trestným činem podle § 402 trestního zákoníku, který uvádí, že „ten, kdo uplatňuje apartheid, může být potrestán odnětím svobody na deset až dvacet let nebo výjimečným trestem“.

Proti zavedení covidových pasů protestuje například Volný blok, který v den jednání o zákonu svolává demonstraci, která se bude konat 7. července od 9 hodin na Malostranském náměstí.


*Poznámka:

Paragraf 69 ods. 1 písmeno i uvádí: „…omezení účasti na veřejné nebo soukromé akci nebo vstupu do veřejnosti jinak přístupného prostoru, včetně provozoven nebo jiných prostor, do nichž je vstup vázán na členství, úhradu nebo jinou podmínku, tak, že je umožněn pouze osobám…, které prokáží, že se podrobily očkování proti infekčnímu onemocnění nebo toto onemocnění prodělaly nebo se podrobily testu s negativním výsledkem.“