Čínská komunistická strana v roce 2021 pokračovala v zatýkání a pronásledování příznivců meditační praxe Falun Gong v rámci celostátní represivní kampaně, kterou proti této duchovní disciplíně zahájila před více než dvaceti lety.

Podle zprávy webové stránky Minghui.org, která dlouhodobě monitoruje vývoj pronásledování Falun Gongu v Číně, bylo v roce 2021 potvrzeno 5 886 případů zatčení a 10 527 případů obtěžování lidí, kteří se v Číně navzdory represím stále drží morálních principů, které Falun Gong vyučuje (pravdivost, soucit a snášenlivost). (zdroj)

Ohledně případů nahlášených v roce 2021 stránka uvádí, že byly do statistiky započítány i starší incidenty, které nebyly dříve potvrzeny kvůli obtížím se získáváním informací z Číny v důsledku silné cenzury ze strany čínského režimu. Jedná se o 841 zatčení, která se udála v roce 2020, 1 275 případů obtěžování, které se odehrály v roce 2020 a 7 případů z roku 2016.

Falun Gong, známý také jako Falun Dafa, je duchovní disciplína zahrnující meditační cvičení, morální učení založené na třech morálních principech a učeních o rozvoji charakteru. Tato praxe si v Číně získala popularitu v 90. letech 20. století a počet jejích příznivců se v té době odhadoval na 70 až 100 milionů. Komunistický režim se obával, že masová popularita představuje hrozbu pro jeho autoritářskou kontrolu, zahájil v červenci 1999 rozsáhlou kampaň na potlačení této praxe a jejích stoupenců.

PRAHA: V Praze protestovali příznivci Falun Gongu proti násilným represím v Číně, 5. března 2022. (Michal Kováč | The Epoch Times)

Od té doby byly miliony praktikujících zadržovány ve věznicích, pracovních táborech a dalších zařízeních, přičemž podle Informačního centra Falun Dafa byly statisíce z nich během věznění mučeny. (zdroj) Do dnešního dne bylo potvrzeno, že v důsledku mučení a zneužívání ve vazbě zemřely tisíce lidí, i když toto číslo podle odborníků pravděpodobně představuje pouze špičku ledovce, protože ověřování informací z Číny je velmi obtížné a celkový počet obětí na životech se předpokládá mnohem větší.

Jednou ze strategií komunistické strany k vymýcení této praxe je takzvaný systém převýchovy, který zahrnuje mučení a vymývání mozků ve snaze zlomit vůli člověka, donutit jej, aby se zřekl své víry a pomáhal s převýchovou ostatních.

Systémovou represivní kampaň čínského režimu proti příznivcům Falun Gongu označili někteří experti jako takzvanou „studenou genocidu“ (nebo tichá genocida), čímž se označuje postupné a vytrvalé úsilí o vyhlazení této skupiny v posledních dvou desetiletích. Více…

Tento termín se používá v protikladu k takzvané „horké genocidě“, jejímž cílem je zlikvidovat skupinu v krátkém období.

TCHAJ-PEJ: Příznivci Falun Gongu provádějí cvičení na akci u příležitosti Světového dne Falun Dafa v Tchaj-peji na Tchaj-wanu, 1. května 2021. (Sun Hsiang-yi / The Epoch Times)

Jak uvádí stránka Minghui, v roce 2021 došlo v období od dubna do června k vrcholu zatýkání a případů pronásledování, což bylo součástí pokračování politiky „nulové tolerance“ čínského režimu vůči Falun Gongu. Tato politika byla poprvé zaznamenána v jihozápadní čínské provincii Kuej-čou v březnu 2020 a poté se rozšířila do dalších čínských provincií. Kampaň spočívá ve vytvoření černé listiny, seznamu lidí, kteří se věnují praktikování Falun Gongu a jednoho po druhém všemi způsoby přinutit, aby se zřekli své víry a svého přesvědčení.

Vrcholy represí kopírují dvě důležitá historická data spojená s událostmi okolo Falun Gongu. Prvním je Světový den Falun Dafa, který připadá na 13. května, den narozenin zakladatele Falun Gongu, což je rovněž den, kde byla poprvé metoda představena v Číně. Druhým datem je výročí pokojného protestu příznivců Falun Gongu před Státním úřadem pro odvolání v Pekingu 25. dubna 1999, kdy se přibližně deset tisíc Číňanů obrátilo na úřady s žádostí o ukončení začínajících represí státních úřadů. K této výzvě došlo několik měsíců před zákazem Falun Gongu a zahájením celostátních represí.

Zatýkání a obtěžování se v těchto dnech stupňuje, aby se ztížilo šíření informací o pronásledování, uvádí stránka Minghui.

USA: Príznivci meditační praxe Falun Gong se 16. července 2021 ve Washingtonu účastní průvodu k uctění památky obětí represí v Číně u příležitosti 22. výročí začátku pronásledování Falun Gongu čínským režimem. (Samira Bouaou / The Epoch Times)

Součástí policejních aktivit je případ zatčení 13 příznivců, k němuž došlo 10. května 2021 ve městě Su-čou ve východočínské provincii Ťiang-su. (zdroj) Další dva se ve stejný den ztratili a jejich zatčení bylo později potvrzeno. Čínské úřady neposkytly jejich rodinám informace o místě, na němž jsou zadržováni, ani o jejich zdravotním stavu.

23. října 2021 stránka Minghui informovala o tom, že 14 z těchto lidí je stále zadržováno v „tajném hotelu – centru pro vymývání mozků“, kde jsou podle informací, které rodiny zadržených získaly od zasvěcených osob, vystaveni fyzickému a psychickému týrání, jehož cílem je donutit je zříci se jejich víry. (zdroj)

Odlehlé domy či hotely jsou v praxi často využívány jako neoficiální zadržovací centra pro některé čínské disidenty. Jejich výhodou je, že nejsou součástí oficiální vězeňské sítě a nepodléhají stejné administrativě nebo kontrole.

Podle stránky Minghui se v Číně nedávno tato centra pro vymývání mozků „znovu objevila“, a jsou využívána k zadržování příznivců Falun Gongu, kteří se odmítají vzdát svého přesvědčení navzdory pronásledování v rámci kampaně „nulové tolerance“. (zdroj)

Ve Wuhanu bylo údajně otevřeno devět nových center, která se přidala k již existujícím šedesáti, uvádí zpráva vydaná na Minghui. V jednom z těchto nových center byli stoupenci Falun Gongu údajně zavíráni do tmavých místností, nuceni sledovat videa hanobící jejich duchovní praxi a byli vystaveni spánkové deprivaci, což znamená, že jim není dovoleno několik dní spát, a dozorci, kteří na ně dohlíží 24 hodin denně, je jakmile usnou, probouzejí bitím, poléváním horkou nebo studenou vodou.

Někteří ze zadržovaných začnou držet protestní hladovku, na což vězeňská stráž zpravidla reaguje nuceným krmením, které probíhá zavedením hadičky nosem do žaludku.