Propagování homosexuality jako přirozeného a zdravého způsobu života je součástí agendy orgánů Evropské unie (více…), je otevřeně protlačováno také ratingovými agenturami (více…) a některými politickými stranami (více...). Na úrovni zákonů České republiky je „akceptace homosexuality“ prezentována jako snaha o zněnu významu slova manželství ze „svazku muže a ženy“ na „svazek dvou osob“.

Právě manželství se nyní stalo bitevním polem tradičních a konzervativních skupin s progresivním politickým hnutím a neziskovými organizacemi prosazujícími LGBT ideologii. A tento boj, jak nadpis napovídá, probíhá také v českých médiích.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která dohlíží na vysílání České televize, začátkem července 2021 vydala usnesení, že televize opakovaně informovala jednostranně o aktivitách za uzákonění homosexuálního manželství a nezahrnula názory opozice nebo zkreslila množství jejich podporovatelů. Více…

Další spor vznikl v polovině července 2022 po odvysílání jednoho z bloků pořadu 168 hodin, který nesl název Manželství pro všechny. Obsah pořadu nebyl podle kritiků vyváženou reportáží a naopak ihned v úvodu nastínil otevřený záměr tvůrců pořadu podpořit uzákonění homosexuálního manželství a podpořit změnu zákonného znění významu slova manželství ze „svazku muže a ženy“ na „svazek dvou osob“. (Link na pořad zde, začátek od 15:17)

Moderátorka pořadu Nora Fridrichová pořad uvádí slovy: „Manželství pro všechny, tedy i pro ženy milující ženy a muže milující muže. Skoro to vypadá, že dřív ho schválí ve Vatikánu. Gayové a lesby v Česku můžou uzavřít jen registrované partnerství bez nároku na vdovecký důchod i právní vztah k dětem. Politici uznávají, že práva je třeba posílit, když se ale řekne slovo manželství, začnou se zaklínat, jako kdyby gayové pro ně byli nějaká hrozba, přitom rozvodem u nás končí každé druhé. Manželství ale jen pro muže a ženu. V Evropě tak patříme jednoznačně na Východ mezi post-totalitní země.“

„Zmíněný pořad lze stručně shrnout jako angažovanou agitku lobbistů z hnutí Jsme fér. Ústy redaktorek Fridrichové a Černé jsou ve veřejnoprávním médiu používány stejné marketingové termíny zmíněného hnutí jako manželství pro všechny (dokonce v názvu pořadu) nebo nám to neublíží, jim to pomůže,“ namítají proti pořadu zástupci Aliance pro rodinu, kteří reprezentují část konzervativních a tradičně smýšlejících obyvatel ČR.

Podle Aliance jsou v reportáži „podprahově marginalizovány názory věřících lidí, respektive je postoj odmítání manželství homosexuálů identifikován pouze s věřícími lidmi, kde obrazový, grafický i hudební podtext dokresluje jeden jediný přípustný názor“.

Zákonodárci s opačným názorem jsou během reportáže dle Aliance stavěni do pozice lidí, kteří „nevědí, o čem rozhodují“. „Je ovšem otázka, o co vlastně redaktorkám a redaktorům tohoto pořadu jde,“ uvádí Aliance pro rodinu ve stížnosti zaslané Radě pro rozhlasové a televizní vysílání.

Diskuse o významu manželství

V Parlamentu České republiky se diskutuje o významu manželství již několik let. Zatímco větší skupina zákonodárců předkládá argumenty pro zachování významu manželství jako svazku muže a ženy, menší část progresivních politiků chce význam změnit. Součástí diskuse je také to, jaké důsledky by takové změny měly na společnost, rodinu a výchovu dětí.

Obhájci změny významu manželství argumentují solidaritou vůči homosexuálům a principem rovnoprávnosti. Více… Odmítají však návrhy opozice, zabezpečit těmto skupinám občanů práva, jaké nabízí manželství, ale nazvat tento svazek jinak, například partnerství. Nyní se oficiálně takový svazek nazývá registrované partnerství.

Zastánci tradic naopak upozorňují na to, že pokud dojde ke změně významu manželství, spustí to řetězovou reakci v celé společnosti. Povede ke změně učebnic pro děti a otevře otázky adopce dětí homosexuálními páry a náhradního mateřství, kdy homosexuálnímu páru odnosí dítě zvolená žena. Otevře se také otázka rodičovství, kdy mohou být dva muži zapsáni jako „rodiče dítěte“ nebo dvě ženy jako dvě „matky“ dítěte, což podle kritiků způsobí chaos v mezilidských vztazích. Více…

TIP: TÉMA – diskuse o významu rodiny a manželství

Největším problémem je z etického i právního hlediska zmiňované „náhradní mateřství“. Často probíhá formou placené služby, kdy si homosexuální pár vybere dárkyni vajíčka, někdy z předem připravených katalogů, a vajíčko si koupí. Vajíčko nechají laboratorně oplodnit svými spermiemi (obou z nich, ale reálně je oplodní pouze jediná spermie). Poté zaplatí další, jiné ženě, která si nechá oplodněné vajíčko vložit do dělohy a dítě jim za úplatu odnosí, porodí, předá a označí je za „rodiče“. Více…

Tento způsob plození potomků je kritiky označován za „nepřirozený“ či dokonce „zvrácený“ nebo deformující rodinné vazby a mezilidské vztahy. Dítě totiž potom má jednu biologickou matku (dárkyni vajíčka) jednu matku, která jej odnosila a porodila, a jednoho otce, jehož spermie v laboratoři oplodnily nakoupené vajíčko.

Jak se potom bude cítit dítě, až dospěje a uvědomí si proces svého zplození a bude hledat odpovědi na otázky: Kdo je moje matka? Kdo je můj otec? Kdo je moje babička a dědeček z matčiny strany? Mám nějaké sestry, tety nebo bratrance? Podle některých psychologů se bude muset obtížně vyrovnávat s otázkami sebeurčení a hledáním vlastních kořenů v linii předků.

Změna významu manželství není podle opozice pouhou změnou několika slov v definici zákona.

Původ slova manželství

Etymologie slova manželství, tedy původ tohoto slova, pochází z praslovanského malžena, přičemž malžena je duálový tvar znamenající muž a žena. „Malžena jsou muž a žena dohromady, prostě manželé. Některé věci totiž mohou vzniknout pouze v kombinaci různých prvků. Například bronz také není slitina mědi s mědí či cínu s cínem, nýbrž jen a pouze slitina mědi a cínu. A tak je to i s manželstvím, které je svazkem muže a ženy,“ argumentovala v květnu 2021 poslankyně Zahradníková. Více…