Milan Kajínek

27. 10. 2022

Na dvacet českých doktorů z různých odvětví a dalších expertů požaduje „urychlené zhodnocení bezpečnosti a účinnosti vakcín proti SARS-CoV-2,“ viru, který způsobuje onemocnění covid-19. Podle signatářů dopisu zaslaného ministru zdravotnictví Vlastimilu Válkovi (TOP 09), „řada závažných signálů ukazuje na velmi pravděpodobné negativní dopady očkování na zdraví populace“.

Profesor Válek by měl podle českých expertů, jejichž jmenný seznam připojujeme na konci článku, vydat příkaz k zahájení přezkumu dat z Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) a případně ze zdravotních pojišťoven a zjištění, „zda i nadále převažuje dle předpokladů přínos očkování proti covidu-19 nad riziky“.

Skupina doktorů „naléhavě“ žádá přezkoumání.

Pokud by rizika převažovala nad přínosy, potom by bylo podle expertů třeba zjistit, u kterých věkových skupin převažuje případné riziko očkování nad přínosem.

„Takový přezkum je zcela legitimní, protože, jak sám víte, k podobnému přehodnocení došlo již vloni u vakcín firem Astra ZenecaJanssen. U těchto vakcín je riziko vyšší nežli přínos u osob do 60 let, a proto je Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) u této věkové skupiny nedoporučuje již od roku 2021,“ uvádějí signatáři dopisu.

Ministr zdravotnictví by měl podle doktorů přihlédnout k závažným „varovným signálům“, z nichž podle expertů „každý jednotlivě nemusí nic znamenat, ale spojením všech dohromady vzniká vážné podezření, že mRNA vakcíny firem Pfizer a Moderna nejsou bezpečné“.

Signatáři dopisu zmiňují celkem sedm oblastí nebo skutečností, které odůvodňují započetí nového zhodnocení bezpečnosti a účinnosti zmiňovaných vakcín. Zdroje dat pro tato tvrzení zveřejnila skupina zde, kde si můžete celý dokument prohlédnout. (dokument)

1) Extrémně vysoké počty hlášených podezření na nežádoucí účinky zaznamenané v pasivních sledovacích systémech (zejména VAERS v USA).

2) Nárůst celkové nadúmrtnosti v mnoha zemích.

3) Vysoký nárůst počtu myokarditid zejména u mladých mužů.

4) Významný pokles porodnosti v celé řadě zemí po nástupu očkování.

5) Nejasná rizika šíření spike proteinu v těle a produkce v různých tkáních.

6) Podezření na riziko integrace mRNA z vakcíny do lidského genomu.

7) Pochybení zjištěná v klinické studii firmy Pfizer.

SÚKL vakcíny neposuzuje, EMA o přezkumu neuvažuje…

„Jistě můžete argumentovat tím, že sledování bezpečnosti a účinnosti vakcín není ve Vaší kompetenci. Ale Vy jste osobou zodpovědnou za chod zdravotnictví,“ naléhají čeští experti na ministra a upozorňují na to, že se SÚKL ani EMA k přehodnocení vakcín nechystají.

„SÚKL se opakovaně vyjádřil, že posouzení vakcín nespadá do jeho kompetence, ale do kompetence Evropské lékové agentury (EMA). EMA však není dostatečně kritická. Nevyjádřila se k naší žádosti o přehodnocení vakcín pro nejmenší děti, a naopak vydala doporučení ke změně registrace vakcín z podmíněné na standardní – z tohoto kroku je zřejmé, že o jakémkoli přezkumu dat neuvažuje,“ uvádějí signatáři dopisu, kteří se v průběhu roku 2021 sdružili do takzvané Iniciativy 21.

Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) má podle českých expertů „bezpečnostní signál nastaven tak, že i kdyby stoupl počet hlášených nežádoucích účinků tisícinásobně, speciální bezpečnostní koeficient (PRR – Proportional Reporting Ratio), vyrobený experty CDC, se vůbec nezmění,“ což dokládají v již zmiňovaném dokumentu.

Pane ministře, zveřejněte data

Skupina doktorů chce, aby ministr zdravotnictví uložil úkol ÚZISu a zdravotním pojišťovnám, aby vydaly anonymizovaná data. Ta by potom převzal tým nezávislých matematiků a statistiků, nejlépe pod dozorem notáře. Přesný požadavek na data i tým odborníků dali ministrovi k dispozici.

Ministr byl měl podle nich dále „nařídit laboratorní kontrolu náhodně vybraných vzorků vakcín firem PfizerModerna“, která by měl proběhnout v nezávislé vědecké analýze, pro kterou iniciativa nabízí sestavit tým expertů.

„Provedením těchto analýz můžeme získat pravdivý obraz o kvalitě, účinnosti a bezpečnosti vakcín. Buď dojde k uklidnění rostoucích obav ve společnosti a posílení důvěry v očkování, nebo nálezy povedou k nutnosti přehodnotit strategii očkování proti nemoci covid-19,“ říká skupina českých doktorů.

V obou případech budou podle nich z nálezů „profitovat občané naší země, a o to nám všem přece jde“.

Signatáři dopisu ministrovi:

MUDr. Vladimír Čížek, angiolog

MUDr. Emil Berta, Ph.D., anesteziolog a lékař JIP
MUDr. Mgr. Jan Brodníček, praktický lékař a pneumolog
MUDr. Martin Čížek, psychiatr
MUDr. Alena Dernerová, dětská neuroložka prof.
RNDr. Gejza Dohnal, CSc., statistik
RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D., učitel matematiky
MUDr. Jana Gandalovičová, kardioložka
MUDr. Radan Gocal, internista, ambulantní specialista
MUDr. Jan Hnízdil, internista, psychosomatik
Mgr. Kamila Hronová, psycholožka
Bc. Markéta Hrudníková, porodní asistentka
MUDr. Jitka Chalánková, lékařka, senátorka
RNDr. Jaroslav Janošek, Ph.D., přírodovědec, editor medicínských textů doc.
RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D., biostatistik
MVDr. Roman Kovařík, epizootolog Mgr.
MUDr. Jana Králová, praktická lékařka pro děti a dorost
RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D., klinická imunoložka
JUDr. Tomáš Nielsen, advokát
Mgr. Ondřej Svoboda, právník
PhDr. Daniel Štach, psycholog prof.
RNDr. Jaroslav Turánek, CSc., DSc., imunolog a imunofarmakolog, vakcinolog, nanotechnolog
MUDr. Hana Zelená, Ph.D., viroložka

Související články

Přečtěte si také

Jak jste to dokázali? Modlili jsme se. Nejoblíbenější světový vůdce o vítězství nad gangy
Jak jste to dokázali? Modlili jsme se. Nejoblíbenější světový vůdce o vítězství nad gangy

Tucker Carlson v rozhovoru s Nayibem Bukelem konstatuje, že pokud se malá a chudá země jako Salvador dokázala bez mezinárodní pomoci zbavit násilí a organizovaného zločinu, dokáže to i každý jiný stát.

Fotografie Mléčné dráhy roku 2024 přináší ty nejoslnivější fotografie naší galaxie – každý snímek má příběh k vyprávění
Fotografie Mléčné dráhy roku 2024 přináší ty nejoslnivější fotografie naší galaxie – každý snímek má příběh k vyprávění

Nejlepší snímky Mléčné dráhy pořízené po celém světě.

Indické volby jsou vítězstvím, vítězstvím a zase vítězstvím na celé čáře
Indické volby jsou vítězstvím, vítězstvím a zase vítězstvím na celé čáře

Dlouholeté klišé říká, že každé tvrzení o Indii je pravdivé, ale stejně tak je pravdivý i opak.

Fanoušci cestující do Německa na Euro by měli počítat se zdržením na hranicích
Fanoušci cestující do Německa na Euro by měli počítat se zdržením na hranicích

Čeští fanoušci by měli počítat se zdržením kvůli přísnějším kontrolám německé policie na hranicích - na dálnicích, silnicích i ve vlacích.

Za 77 tanků Leopard 2A8 by měla česká vláda zaplatit 52 miliard, oznámil Fiala
Za 77 tanků Leopard 2A8 by měla česká vláda zaplatit 52 miliard, oznámil Fiala

Vláda dnes udělala další krok k jejich nákupu, rozhodla o přistoupení k dohodě o společném pořízení tanků s dalšími evropskými zeměmi v čele s Německem.