Letošní rok byl pro sýčky obzvláště špatný, v polovině hnízd se žádná mláďata nevylíhla, pravděpodobně z důvodu chladného jarního počasí nebo dokonce kvůli příbuzenskému křížení, uvádí ornitologové. Ornitologové z Ústavu biologie obratlovců AV ČR a České společnosti ornitologické spočítali pouze 62 vyvedených mláďat. Zatímco rok 2020 byl díky nadbytku hrabošů pro sýčky velmi úspěšný (95 vyvedených mláďat), roky 2021 a 2022 hodnotíme jako slabé, uvádí zpráva ČSO za letošní rok.

Sýčci v Česku balancují na hraně přežití, zbývá u nás posledních sto párů. Přes veškerou snahu se populaci této kriticky ohrožené sovy zatím nedaří posílit, konstatovali pozorovatelé.

Úbytek těchto menších sov odborníci zdůvodňují jako dopad velkoplošného intenzivního zemědělství. Tato intenzifikace vede ke ztrátě pestrosti krajiny, a to má vliv na populaci sýčků. Dříve se páry čítaly na desítky tisíc, nyní sova nejohroženější, páry se počítají už jen na desítky.

Záchranný program běží

Z tohoto důvodu byl pro sýčka v roce 2020 vypsán záchranný program pod záštitou Ministerstva životního prostředí s cílem stabilizovat populaci na alespoň tisíc párů, zajistit její životaschopnost a plošné rozšíření. K tomu je potřeba úzce spolupracovat zejména se zemědělci, kteří se tak stávají hlavními spojenci při ochraně sýčků, uvádějí ornitologové z ČSO.

„S nimi pak domlouváme umisťování bezpečných budek, osazování berliček na louky, šetrnější hospodaření a také zabezpečení nebezpečných technických pastí jako jsou napáječky pro dobytek či sudy s vodou, kde se mohou sýčci utopit. Se zemědělci také domlouváme tzv. pásovou seč, která vytvoří pro sýčky vyhovující mozaiku posečených a neposečených ploch, tedy ideální loviště,“ uvádí Lucie Hošková z České společnosti ornitologické.

Se zemědělci je domlouváno umísťování bezpečných budek pro sýčky. (ČSO)

Odborníci pokračují v hlasovém monitoringu sýčků, tedy nahrávání a analýze jejich hlasů. To jim pomůže sledovat, jak populace přežívá, jak se pohybuje, jak mezi sebou jedinci interagují. Následně jim hlasový monitoring pomůže rozpoznávat jednotlivé sýčky a lépe je chránit, a to i bez nutnosti zpětných odchytů.

Video: Zde můžete zhlédnout dojemný i vtipný film Slyšet sýčka, zkuste si na něj vyhradit půlhodinku: