Redakce Epoch Times

21. 1. 2023

Koronavirus se opět šíří po Číně jako požár. Podle Pekingské univerzity se od prosince v Číně nakazilo přibližně 900 milionů lidí. Podle předních čínských odborníků na infekční nemoci by toto číslo mohlo dosáhnout 80 až 90 procent populace.

Od první vlny koronavirové epidemie ve Wu-chanu v roce 2019 dělá Komunistická strana Číny (KS Číny) vše, co je v jejích silách, aby skutečný rozsah epidemie a počet jejích obětí utajila.

Ve skutečnosti šíření viru v Číně v posledních třech letech pokračovalo, mělo obrovský společenský dopad a přineslo obrovský počet mrtvých.

Místní zdroje v Číně průběžně popisují reportérům deníku The Epoch Times závažnost současné situace. Obyvatelé uvádějí, že je obtížné nebo naprosto nemožné zajistit pro své zemřelé blízké příbuzné místo pro kremaci nebo pohřeb.

Kremační centra po celé Číně jsou údajně přetížená a pracují nepřetržitě. V mnoha případech mají krematoria týdny zpoždění a pro náhradní uskladnění mrtvých těl jsou využívány chladicí jednotky určené ke skladování masa. Kremační centra a pohřební ústavy prudce zvýšily výdaje na materiály, jako jsou pytle na mrtvoly a chladicí kontejnery.

Agentura Reuters 20. ledna informovala o tom, že ve městě Šan-tou pohřební ústav provedl „nouzový nákup“ dalších dvou kremačních pecí. Ve městě C’-kung si pohřební služba objednala téměř 200 000 litrů nafty poté, co byla „téměř vyčerpána“ zásoba využívaná ke spalování mrtvých těl. Ve městě Ťie-šou úředníci uvedli, že „chladící jednotka pohřební služby na ostatky nemůže uspokojit současnou poptávku po přístrojích“, což je vedlo k objednání 10 dalších velkých chladících jednotek. Výrobce spalovacích pecí v provincii Šan-tung uvedl, že jeho závod v poslední době pracuje na plný výkon a „pracuje přesčas 24 hodin denně, aby uspokojil naléhavou poptávku“.

Ze zdrojů z Číny bylo zjištěno, že jedním ze způsobů, kterým Komunistická strana Číny uměle udržuje statisticky nízké počty úmrtí, je nucení rodinných příslušníků k podpisu dokumentů, v nichž prohlašují, že úmrtí jejich blízkých nesouvisí s covidem-19, výměnou za to, že těla mohou projít pohřebním systémem a být zpopelněna. Zaměstnanci kremačních center mezitím dostali přísné pokyny, aby nesdělovali žádné informace o počtu spálených těl.

Čínská komunistická strana má více než 100 let zkušeností s rozmanitou škálou podvodných způsobů, které používá s cílem oklamat veřejnost. Kdykoli Čínu postihne nějaká katastrofa, ať už je jakkoli zlá, komunistická strana ji využije jako příležitost k oslavování strany a její reakce na katastrofu.

V letech 1958–1961 zemřelo při velkém hladomoru způsobeném Komunistickou stranou Číny nejméně 40 milionů lidí. Zatímco lidé hladověli, strana oslavovala své úspěchy a skutečný počet mrtvých byl odhalen až o desítky let později.

Nedávno Komunistická strana Číny veřejně oslavovala svůj „úspěch“ v boji proti covidu-19 a tvrdila, že počet mrtvých v Číně dosáhl pouhých 60 tisíc lidí. To číslo je však statistickým nesmyslem, znamenalo by to totiž, že virus byl ve Spojených státech více než 160krát smrtelnější než v Číně.

Téměř tři roky trvající politika „nulového výskytu covidu“, kterou čínský režim praktikoval, se ukázala jako humanitární katastrofa. Ve jménu boje proti epidemii bylo čínské obyvatelstvo nuceno snášet extrémní podmínky. Stovky milionů lidí byly umístěny do karanténních center nebo uzavřeny ve svých domovech, což vedlo k dlouhodobé izolaci a nedostupnosti potravin, základních zásob a důležité lékařské péče. Mnozí byli dokonce násilně uzavřeni ve svých bytech.

Vzhledem k drakonické kontrole Pekingu nad všemi částmi společnosti nelze v Číně věřit žádným oficiálním číslům. Dokonce i celkový počet obyvatel Číny je sporný. V loňském roce naznačila uniklá data, že komunistická strana Číny manipuluje s oficiálním počtem narozených dětí. Jiná analýza z roku 2020 naznačila, že skutečný počet obyvatel by mohl být o 130 milionů nižší než je oficiálně uváděný počet 1,4 miliardy.

Zahraniční výzkumné firmy, například londýnská Airfinity, Ltd., nyní odhadují, že do konce ledna zemře v Číně na covid-19 36 tisíc lidí denně. Skutečné číslo je však pravděpodobně mnohonásobně vyšší.

Sean Lin, virolog a bývalý ředitel laboratoře pro virová onemocnění v armádním výzkumném ústavu Waltera Reeda, s odvoláním na svědectví o nepřetržitém provozu krematorií v Číně odhaduje, že čínské pohřební ústavy mohly za poslední měsíc spálit celkem šest milionů těl. A protože lidé na venkově nemají přístup ke kremačním službám a pohřbívají zesnulé bez kremace, skutečný počet mrtvých v Číně za tento měsíc by mohl dosáhnout až 10 milionů – což je podle Lina pouze jeho konzervativní odhad.

Deník The Epoch Times v březnu 2020, jen několik měsíců po prvním propuknutí epidemie covidu-19, zjistil, že počet uživatelů mobilních telefonů v Číně klesl během tří měsíců o 21 milionů. Mobilní telefony jsou v Číně nepostradatelnou součástí každodenního života, používají se dokonce i k úřední identifikaci. Údaje, jako je tento, naznačují, že skutečný počet obětí by se v období tří let mohl pohybovat ve stovkách milionů.

Během předchozích katastrof se vrcholní představitelé komunistické strany považovali za chráněné díky svému nepoctivě nabytému bohatství a moci.

V posledních týdnech však prosákly na veřejnost informace o úmrtí mnoha vysoce postavených představitelů čínského komunistického režimu, včetně bývalých vysokých vojenských důstojníků, vysloužilých úředníků, akademiků a odborníků průmyslové oblasti. Tito funkcionáři, kteří mají obvykle nárok na nejrůznější privilegia, včetně veškeré lékařské a život zachraňující péče, kterou má čínský režim k dispozici, nyní ve velkém počtu umírají.

Je pozoruhodné, že astronomický nárůst počtu infekcí a masivní počet úmrtí v Číně od prosince 2022 nebyl v jiných částech světa zaznamenán, přestože Čína počátkem ledna 2023 otevřela své hranice.

Proč je tedy situace v Číně nepoměrně horší než ve zbytku světa? Naši předkové věřili, že morové rány trestají lidstvo, když se jeho hříchy stanou příliš velkými. Ve východní filosofii existuje například koncept karmy, která se vytváří v důsledku páchání špatných nebo nemorálních činů.

Čínská komunistická strana se za posledních zhruba 70 let dopustila mnoha hříchů (karmy). Nejenže zničila bohaté čínské tradice a kulturu, ale zašla tak daleko, že zničila i ty, kteří věřili v nebesa. Represivní kampaně měly v průběhu její vlády v Číně za následek přibližně 80 milionů nepřirozených úmrtí.

V nedávné době zahájila komunistická strana celostátní pronásledování, jehož terčem se stalo přibližně 100 milionů příznivců duchovní disciplíny Falun Gong. Pronásledování zahájil v roce 1999 tehdejší vůdce komunistické strany Ťiang Ce-min, který zemřel v listopadu 2022.

Toto pronásledování se dotklo všech Číňanů a všech oblastí života čínské společnosti. Čínský režim na jeho realizaci v prvních letech vynaložil až čtvrtinu HDP Číny. Studenti jsou dnes ve školách indoktrinováni propagandou očerňující Falun Gong. Uchazeči o studium na vysokých školách jsou nuceni podepsat prohlášení v němž se vyhrazují proti této praxi, což je podmínkou pro přijetí na vysokou školu. Čínský režim také požaduje, aby sousedé, rodinní příslušníci a spolupracovníci nahlašovali ty, kteří praktikují Falun Gong vládním úřadům, čímž jsou lidé ve společnosti stavěni navzájem proti sobě.

Lidé, kteří se v Číně věnují praktikování Falun Gongu, věří v kultivování dobra založeného na principech pravdivosti, soucitu a snášenlivosti. Úřady se však sněží o jejich převýchovu, v rámci níž jsou vystavováni mučení, nezákonnému zadržování v pracovních táborech a podrobováni nuceným odběrům orgánů.

„Pandemie a mor jsou součástí božího uspořádání a v průběhu dějin jsou nevyhnutelné. Když lidé začnou být nemorální, vytvoří si karmu, onemocní a budou procházet katastrofami,“ napsal zakladatel Falun Gongu pan Li Hongzhi v článku nazvaném „Zachovejte si zdravý rozum“ na začátku pandemie v březnu 2020.

„Ale pandemie, jako je ten současný čínský komunistický vir (či ,vir z Wu-chanu‘), má svůj určitý účel a cíl. Je zde k tomu, aby odstranil členy této strany spolu s těmi, kteří ji podporují,“ napsal pan Li.

Historie nám ukazuje podobná ponaučení. Ve starém Římě mělo pronásledování křesťanů za následek čtyři morové rány a mocná Římská říše upadla a nakonec zanikla. V dějinách Číny často docházelo ke změnám dynastií právě v dobách, když se dvůr stal zkorumpovaným a společenská morálka upadla. Často poté následovaly morové rány.

V konečném důsledku je nejlepším lékem na tuto pohromu odmítnutí čínské komunistické strany.

Z původního článku newyorské redakce přeložil: MiC

Související články