Následující text je úryvkem z knihy The Gentlemen’s Book of Etiquette, and Manual of Politeness od Cecila B. Hartleyho, vydané nakladatelstvím Locke & Bubier v roce 1875.

Jedním z prvních pravidel průvodce pro zdvořilou konverzaci je vyhýbat se politickým nebo náboženským diskusím ve společnosti. Takové diskuse téměř vždy vedou k podrážděným rozdílům v názorech a často tedy k otevřeným hádkám a ochlazení citů, kterému by se dalo předejít opuštěním nepříjemného tématu, hned jakmile se objeví výrazné názorové rozdíly. Jen velmi málo lidí dokáže upřímně a s rozvahou diskutovat o politických nebo náboženských rozdílech, a přitom ovládat svůj jazyk a povahu natolik, aby se vyhnul urážkám a výpadům.

V kruzích, které se k takovým diskusím scházejí, v malé společnosti, kde každý ze zúčastněných je připraven zdvořile naslouchat ostatním, se o politice může mluvit zcela slušně, ale v salónu, u stolu nebo ve společnosti dam je lepší se těmto tématům vyhnout.

Pokud jste do takové diskuse vtaženi, aniž byste k tomu měli tendenci, dejte si pozor, aby vás váš individuální názor nezavedl k vyjadřování a jednání, které se nesluší gentlemanovi. Zdvořile naslouchejte těm, jejichž názory se neshodují s vašimi, a zachovejte si rozvahu. Muž v afektu přestává být gentlemanem.

I když jste přesvědčeni, že se váš oponent naprosto mýlí, ustupte s grácií, odmítněte další diskusi nebo obratně odbočte od rozhovoru, ale neobhajujte tvrdošíjně svůj názor až do bodu, kdy se rozčílíte nebo se rozrušíte víc, než se na džentlmena sluší.

Uvažte například s rozvahou skutečnost, že mnozí z těch, kteří svůj názor nevyslovují jako názor, ale jako zákon, obhajují své stanovisko takovými frázemi, jako: „Kdybych byl prezidentem nebo politikem, tak bych to udělal takto,“ – a zatímco vřelostí své argumentace dokazují, že jsou naprosto neschopní řídit svůj vlastní temperament, budou se vás snažit přesvědčit, že jsou naprosto kompetentní k tomu, aby se ujali vlády národa.

Chcete-li, zachovejte si pevný politický názor, ale neprezentujte ho při všech příležitostech, a především se nesnažte nutit ostatní, aby s vámi souhlasili. Vyslechněte si klidně jejich názory na stejná témata, a pokud se nemůžete shodnout, zdvořile se rozcházejte, a i když vás váš oponent může označit za špatného politika, nechť je nucen uznat, že jste gentleman.

Pokračování…

Z původního článku newyorské redakce deníku The Epoch Times přeložil P. M.