Gary Bai

14. 3. 2023

Obžalovaní v probíhajícím procesu týkajícím se vpádu do Kapitolu z 6. ledna 2021 v pondělí u soudu neuspěli, když soudce kromě jedné věci neumožnil obžalobě vyslechnout agentku FBI v souvislosti s nechtěně uniklými interními zprávami FBI.

Trumpem jmenovaný soudce Timothy Kelly se v pondělí zabýval obviněními advokátů zastupujících obžalované z 6. ledna, která byla zaměřena na únik interních zpráv FBI, jež byly odhaleny minulý týden ve čtvrtek v procesu s Ethanem Nordeanem.

Uniklé zprávy v hledáčku

Uniklé zprávy uzřely světlo světa, když obhájce Nick Smith u soudu ukázal skryté řádky v excelové tabulce, kterou mu poskytlo ministerstvo spravedlnosti a která obsahovala tisíce řádků korespondence mezi agenty FBI – většinou adresované agentce Nicole Millerové – v agenturním systému Lync. Podle čtvrtečního podání v případu Nordean byly záznamy „skryty“ prostřednictvím funkce „filtr“ v aplikaci Excel.

Mezi těmito zprávami jsou dle podání i pokyny agentce Millerové, aby „zničila“ 338 důkazů, či aby „editovala“ jméno agenta FBI z reportu o důvěrných informátorech (CHS).

Obhájci se na tyto interní zprávy od minulého čtvrtka zaměřovali a tvrdili, že ukazují, že ministerstvo spravedlnosti měnilo důkazy, porušovalo řádný proces a zasahovalo do práv obžalovaných na obhajobu tím, že monitorovalo komunikaci obžalovaných s jejich obhájci.

Na základě těchto obvinění předložili obhájci obžalovaných soudu řadu žádostí, včetně jmenování zvláštního právního poradce pro přezkoumání zpráv, křížového výslechu agentky Millerové a úplného zamítnutí případu.

Ministerstvo spravedlnosti se podle svých soudních podání z víkendu snažilo zastavit veškeré další výslechy v souvislosti s uniklými zprávami a zatlačit obhájce zpět k původní linii výslechu.

Soudce v této věci odmítl všechna obvinění vznesená obžalovanými s výjimkou jednoho.

„Úprava“ reportů informátorů

Soudce povolil pouze jeden požadavek obžalovaných, a to žádost Nordeanova obhájce o křížový výslech agentky Millerové ohledně „editace“ jména zaměstnance FBI z reportu CHS.

V nedělním podání ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že žádost o úpravu zaslal jiný pracovník FBI, který se snaží odstranit své jméno z korespondence s důvěrným zdrojem, s nímž již nespolupracoval. Ministerstvo tvrdilo, že zaměstnanec FBI dal Millerové pokyn k úpravě agentova jména v souladu se směrnicemi FBI, a zprávu charakterizovalo jako „rutinní úřední záležitost“, která nesouvisí s Proud Boys.

V reakci na to obhajoba uvedla, že slova ministerstva spravedlnosti nelze považovat za pravdivá a vyžadují další vyšetřování.

Nordeanův obhájce nakonec v pondělí provedl křížový výslech Millerové ohledně reportu CHS. Soudce neshledal, že by byla svědkyně v rozporu s její vlastní zaprotokolovanou výpovědí.

Sledování komunikace mezi advokátem a klientem

Dalším tvrzením, které u soudu vyvolalo bouřlivé výměny názorů a které soudce Kelly „shodil ze stolu“, bylo tvrzení obžalovaných, že ministerstvo spravedlnosti ve vězení monitorovalo komunikaci mezi advokáty a klienty a na základě této komunikace vytvářelo strategii v soudním procesu.

Ministerstvo však uvedlo, že vzhledem k tomu, že (jeden z obviněných) Zachary Rehl a jeho advokát komunikovali prostřednictvím monitorovaného vězeňského systému, se vzdali práva na advokátní výsady/tajemství.

Kelly během pondělního soudního jednání rozhodl ve prospěch vlády a potvrdil její postoj.

Ničení důkazů

Kelly dále v pondělí rozhodl, že obžalovaní nesmějí Millerovou křížově vyslýchat ohledně obvinění ze „zničení“ 338 důkazů, o kterých se mělo psát v odfiltrované části excelu.

Soudce se přiklonil k postoji ministerstva, že obhajoba nepředložila dostatečné důkazy, které by údajný důkaz spojovaly s případem.

„V záznamu není nic, co by naznačovalo, že agentka byla zapojena do tohoto případu nebo že zničení souviselo s důkazy v tomto případu,“ řekl Kelly v pondělí u soudu, když hovořil o zprávě.

Soudce dále uvedl, že vzhledem k tomu, že obžalovaní nepředložili žádné podstatné podklady, které by spojovaly zprávy s případem, byla by důkazní hodnota zpráv marginální a do značné míry by ji převážilo riziko uvedení poroty v omyl.

Obhájci se pokusili proti soudcovu nařízení u soudu vznést námitky, ale byly zamítnuty.

Co zbývá: Smazané zprávy

Soudce Kelly tedy zamítl většinu návrhů obhajoby ohledně odhalených zpráv FBI. Jediný nevyřešený bod se týkal zhruba 80 řádků zpráv, které ministerstvo spravedlnosti odstranilo z excelové tabulky poté, co Smith u soudu odhalil skryté řádky.

Když je ve čtvrtek Smith poprvé odhalil, Kelly přerušil soudní jednání a poslal porotu domů, aby ministerstvo mohlo zjistit, zda se ve skrytých řádcích excelového listu nachází důvěrný/tajný materiál podléhající bezpečnostním prověrkám. Podle Smithova nedělního podání nebylo obhajobě dovoleno dále nahlížet do zpráv Millerové z Lyncu.

Dle Smithova podání ministerstvo vrátilo v pátek obhajobě excelovou stránku s odstraněnými 80 řádky informací, které považovalo za „tajné“, a dalšími materiály, které podle něj nepodléhají Jencksovu zákonu (pozn. překladatele: zákon, který ukládá státnímu zástupci předložit doslovné prohlášení nebo zprávu, kterou učinil vládní svědek nebo potenciální vládní svědek – jiný než obžalovaný, ale až poté, co svědek vypovídal).

Obhájci s tímto odstraněním nesouhlasili a tvrdili, že odstraněné zprávy se mohou případu týkat. Soudce však odstranění těchto řádků vládou potvrdil.

Během pondělních soudních argumentů soudce uvedl, že později v týdnu pravděpodobně přezkoumá oněch 80 řádků, aby zjistil relevantnost materiálu.

„Až těch 80 řádků zpráv dostanu, mělo by být jasné, co vláda považuje za tajné a co ne,“ řekl soudce v pondělí v reakci na tvrzení obhajoby.

FBI se odmítla k věci vyjádřit a odkázala The Epoch Times na Úřad státního zástupce Spojených států. Úřad státního zástupce Spojených států neposkytl deníku The Epoch Times do doby publikování žádné vyjádření.

The Epoch Times se obrátil s žádostí o komentář i na obhájce.

Překlad a redakční zkrácení původní zprávy americké redakce: Juraj Skovajsa

Související témata

Související články

Přečtěte si také

ČR by podle migračního paktu přispívala půlmiliardou Kč ročně, řekl Rakušan
ČR by podle migračního paktu přispívala půlmiliardou Kč ročně, řekl Rakušan

Česká republika by podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) přispívala na základě migračního paktu částkou zhruba 480 milionů korun ročně.

Díky vyzbrojování Ukrajiny se z opraváře tanků ze SSSR stal miliardář
Díky vyzbrojování Ukrajiny se z opraváře tanků ze SSSR stal miliardář

Otec Michala Strnada s opravami bojových vozidel začal v 90. letech. Nyní jeho syn díky válce na Ukrajině vydělává obrovské peníze a stará továrna na okraji moravského Šternberku je součástí komplexu, který produkuje těžkou techniku v situaci, kdy je v Evropě nejsilnější poptávka po zbraních od konce studené války.

Cizinci ze sedmi zemí nebudou v ČR potřebovat povolení k práci dle nového návrhu vládního nařízení
Cizinci ze sedmi zemí nebudou v ČR potřebovat povolení k práci dle nového návrhu vládního nařízení

Cizinci z Austrálie, Japonska, Kanady, Jižní Koreje, Nového Zélandu, Británie a USA nejspíš nebudou potřebovat od července v Česku pracovní povolení či zaměstnanecké karty.

Jihočínská provincie Kuang-tung se po silném dešti připravuje na stoleté povodně
Jihočínská provincie Kuang-tung se po silném dešti připravuje na stoleté povodně

Silný vytrvalý déšť v jihočínské provincii Kuang-tung by mohl způsobit vylití velkých řek, umělých vodních toků a nádrží z břehů a rozsáhlé záplavy, které mohou ohrozit až 127 milionů lidí v regionu.

Zákon o miliardové vojenské pomoci Tchaj-wanu prošel Sněmovnou reprezentantů USA
Zákon o miliardové vojenské pomoci Tchaj-wanu prošel Sněmovnou reprezentantů USA

Americká Sněmovna reprezentantů dnes většinou 385 ku 34 hlasům přijala návrh zákona, který vyčleňuje téměř osm miliard dolarů (190 miliard korun) ve vojenské pomoci pro Tchaj-wan a další americké spojence v jihovýchodní Asii.