Tento článek je prvním dílem třídílného seriálu o spánku od spánkového experta Dr. Barryho Krakowa.

Spánek je velmi důležitý. Navzdory fantastickým vědeckým a technologickým úspěchům 21. století je však mimořádný pokrok v oblasti spánkové medicíny z velké části neznámý, ignorovaný nebo podceňovaný naprostou většinou pracovníků ve zdravotnictví.

Nikde není toto vakuum v klinických znalostech o spánku patrnější než při léčbě pacientů s duševním onemocněním, kteří si často stěžují na poruchy spánku a bojují s nimi.

Mnozí lidé trpící duševními problémy, jako jsou úzkost, deprese nebo posttraumatická stresová porucha (PTSD), stejně jako ti, kteří mají sebevražedné myšlenky nebo chování, se téměř vždy trápí kvůli současně existujícím diagnostikovatelným a léčitelným poruchám spánku. Tyto stavy jsou zřídkakdy zkoumány nebo chápány optikou moderní spánkové medicíny.

Místo toho jsou jedinci, kteří se potýkají s duševními poruchami a poruchami spánku, poučováni, někdy po celá léta, o tom, že existují pouze dva přístupy k problémům se spánkem. Především jim lékaři a terapeuti, s upřímnými úmysly, vysvětlují, jak by měly problémy se spánkem zmizet, jakmile se navrátí duševní zdraví. Jinými slovy, duševní onemocnění ovlivňuje spánek, takže nejprve zaútočte na příčinu tím, že napravíte duševního zdraví.

Nebo jim předepíšou všechny možné léky na uklidnění, které lze najít v „Příručce pro lékaře“. Pacienti s duševním onemocněním často slyší obě teorie a jsou přesvědčováni, aby užívali léky na předpis nebo volně prodejné léky, dokud se jejich duševní stav nevyřeší.

Nejenže jsou tyto teorie mylné u 90 procent osob s diagnostikovanou poruchou duševního zdraví a současně existujícími spánkovými potížemi, ale mohou být dokonce smrtelně chybné pro ty nešťastné duše, jejichž poruchy spánku se ukázaly jako vážnější, než byl kdokoli schopen rozpoznat a správně léčit.

Proto je spánek tak důležitý, pokud jde o vaše duševní zdraví. Skvělou zprávou je, že tři desetiletí výzkumu dokazují, jak jsou vaše problémy se spánkem nezávislé na vašich psychických potížích, a proto mohou a musí být léčeny nezávisle.

Proč vám lékaři neradí dobře

A teď ta neuvěřitelná ironie: Většina pacientů s duševním onemocněním tuto pravdu o spánku již zná, zato jen hrstka lékařů na tuto radu slyší. Místo toho se pacienti s duševním onemocněním musejí poohlížet po odborném posouzení svého spánku a léčbě nad rámec prášků, protože si uvědomují, že lepší spánek by přinesl lepší duševní zdraví.

Historie ukáže, že pacienti měli pravdu, protože intuitivně a ze zkušenosti ocenili tuto významnou klinickou perlu, kterou někteří zdravotníci a vědci nacházejí pomalu až nyní, po desítkách let.

Tyto skutečnosti byly opakovaně prokázány u stavů, jako jsou úzkost, deprese a posttraumatická stresová porucha a do jisté míry i u sebevražedných myšlenek nebo chování. Tyto informace by měly být vítanou aktualizací, která se bude všude šířit, aby se pacientům s duševním onemocněním konečně dostalo potřebné léčby spánku. Abychom byli přesní, účinné, na důkazech založené, nezávislé intervence (z velké části bez léků) u poruch spánku dokáží zlepšit duševní potíže a někdy je i vyléčit.

Záhadnou stále zůstává, jak je možné, že tolik lékařů v tolika různých klinických oborech medicíny a psychologie v posledních třech desetiletích přehlíželo všechny tyto vědecké důkazy?

Odpověď vás možná překvapí. Tito odborníci s dobrými úmysly se řídili konvenční moudrostí, která tvrdí, že spánek je o počtu hodin spánku a z něj vyplývajícím počtu spánkových hodin (kontinuita spánku).

Tato zastaralá teorie týkající se kvantity spánku byla nahrazena biologicky relevantnější teorií „kvality spánku“. Na chvíli se zastavte a položte si otázku, kolikrát v životě jste slyšeli, že „kvalita je důležitější než kvantita“?

Kvantita vs. kvalita

Ani spánek není výjimkou. Většina zdravotníků se zabývá pouze kvantitou nebo kontinuitou spánku na základě mylného předpokladu, že počítání hodin nebo nepřetržitých hodin je podstatnou částí určování poruch spánku. Jelikož jsou zvyklí léčit osoby, které mají potíže s usínáním nebo udržením spánku, konkrétně nespavost, zdá se, že je naprosto logické zaměřit se na počet hodin spánku. Háček je v tom, že téměř všichni nespavci trpí také ne-posilujícím spánkem (tedy špatnou kvalitou spánku), což se obvykle ukáže jako klíčové pro vznik nespavosti.

Nicméně nespavost je jen jedním ze dvou faktorů, které vedou zdravotníky k upřednostňování kvantity před kvalitou. Mnohem větším problémem jsou implicitní i explicitní předsudky, které tvrdí, že poruchy spánku u pacientů s duševním onemocněním jsou způsobeny výhradně psychologickými faktory. Přístup „vše je ve vaší mysli“ je sice blízko cíli, ale stále se míjí účinkem z velkého, netušeného a velmi fyzického důvodu.

Vaše mysl sídlí v mozku a právě v mozku je spánek nejlépe pozorovatelný. Jak můžeme pozorovat spánek v mozku? Snadno. Mozek generuje specifické, fyziologicky řízené elektrické impulsy, které měří hloubku a kvalitu spánku. Na základě tohoto kousku poznání je nezbytné ocenit, že vše, co se týká vašeho spánku, zahrnuje tento fyziologický (fyzický) rozměr, což znamená, že nikdo nemůže přesně prohlásit vaše problémy se spánkem za čistě psychické.

Je nesporné, že měření spánku je analogické měření elektrických impulzů z vašeho srdce. Málokdy by něčí srdeční arytmie byla způsobena pouze psychologickými faktory. Proč bychom si vůbec měli představovat, že problémy se spánkem musí být způsobeny výhradně psychologickými úvahami?

Čeká vás toho mnohem více, až pronikneme hlouběji do fyziologie spánku. To, co se dozvíte příště, zvýší vaše porozumění toho, jak obrovský vliv spánek má na vaše zdraví. Slyšeli jste někdy nebo četli o smrtelně nebezpečných stavech, jako je selhání ledvin nebo jater, při nichž hlavní orgánové systémy nedokážou z těla odstranit toxické odpadní látky? Když dojde k úplnému selhání, nahromaděný toxický odpad způsobí smrt.

To nás přivádí k „selhání mozku“, stavu, který vyvolává úrazy hlavy, těžké mrtvice nebo kóma. Selhání mozku spojené se spánkem je naštěstí mnohem pozvolnější, i když může vést ke smrtelným následkům, protože mozek musí také odstraňovat toxické odpadní látky. A nikdy neuhodnete, kdy je mozek při odstraňování této toxicity nejaktivnější a nejúčinnější.

Pokud byste hádali, že „když spí“, byli byste na správné stopě, ale není to jen tak ledajaký spánek. Musí to být hluboký spánek. Čím hlouběji spíte, tím lépe funguje váš systém „vymývání mozku“. Tento bod se uzavírá v kruhu, protože získání hlubšího spánku vyžaduje dosažení co nejvyšší kvality spánku.

Teď už víte, že počítání hodin spánku je často stejně zbytečné jako počítání oveček. Až vás budeme provázet novými a vzrušujícími možnostmi, jak se naučit zlepšovat si kvalitu spánku, a tím i zdraví mozku a psychiku, začneme osvědčenými praktickými radami, jak si můžete změřit kvalitu vlastního spánku. Ale o tom už příště…

Články Epoch Health mají informativní charakter a nenahrazují individuální konzultaci u lékaře.

Z anglického originálu na The Epoch Times přeložil Ondřej Horecký.