Jaroslav Pešta

11. 4. 2023

Veškeré zdroje, z nichž článek vychází, jsou uvedeny na konci článku pod čarou.

Kdybyste měli navrhnout ideální lék na covid, vypadal by přesně jako ivermektin, protože funguje jako antivirotikum, je velmi silným protizánětlivým lékem, stimuluje proces nazývaný autofagie, což je jeden z hlavních mechanismů pro eliminaci spike proteinu, a zlepšuje mikrobiom – bakterie ve střevech, jež covid a vakcíny mění nepříznivým způsobem, a ivermektin je pomáhá obnovit. Ivermektin účinkuje jak při časné léčbě covidu, tak i během léčby následků očkování,” uvedl profesor Paul Marik v rozhovoru pro deník The Epoch Times.

Dr. Paul Marik v rozhovoru pro Epoch Times hovoří o ivermektinu od 57. minuty. Případně můžete zhlédnout zkrácenou verzi na Twitteru.

Dr. Paul Marik je jedním z nejznámějších a dobře publikovaných profesorů intenzivní medicíny. Je autorem více než 500 recenzovaných vědeckých článků, byl citován více než 43 000krát v recenzovaných vědeckých publikacích, přednášel na více než 350 vědeckých konferencích a je druhým nejvíce citovaným lékařem intenzivní medicíny na světě. Profesor Marik je spoluzakladatelem organizace FLCCC (Front Line COVID-19 Critical Care Alliance), která si klade za cíl předcházet a léčit covid-19. Když například lékaři brněnské Fakultní nemocnice u sv. Anny úspěšně léčili covid pomocí ivermektinu, vycházeli právě z protokolů FLCCC.

Názory dr. Marika ohledně ivermektinu sdílejí i další odborníci jako jsou např. Dr. Harvey Risch, profesor epidemiologie na Yale School of Public Health; dr. Robert Malone, lékař, vědec a vynálezce základní technologie mRNA vakcín; dr. Pierre Kory, prezident a hlavní lékař FLCCC; dr. Peter McCullough, internista, kardiolog, profesor medicíny na texaské fakultě, jenž má na svém kontě více než 1 000 vědeckých publikací a více než 500 citací v Národní knihovně medicíny; dr. Tess Lawrie Ph.D., lékařka a ředitelka The Evidence-based Medicine Consultancy a spoluzakladatelka Světové rady pro zdraví; a dále mnoho lékařů z celé řady zemí, kteří používají ivermektin k léčbě covid-19.

Zatímco lékaři v první linii označují ivermektin za „zázračný lék”, jelikož jsou svědky uzdravení nejhůře postižených pacientů, státní úředníci ivermektin nedoporučují. Nejsou sice v kontaktu s umírajícími pacienty, zato mají blízko k penězům farmaceutické lobby. Regulační úřady jsou totiž v mnoha zemích financovány farmaceutickým průmyslem (v USA z cca 50 % a ve Velké Británii z 86 %), pro nějž jsou preparáty, jako jsou ivermektin či hydroxychlorochin, největším ohrožením mnohamiliardového byznysu v podobě experimentálních vakcín.

Jedná se o bezprecedentní střet zájmů, kdy léková agentura schvaluje vakcínu od společnosti, která ji financuje. Například společnost Moderna nedávno zaplatila Fauciho úřadu Národní ústav pro alergie a infekční nemoci (NIAID), jenž dal zelenou jejím vakcínám, 400 milionů na licenčních poplatcích“ za prodej vakcíny proti covidu. Peníze neobdržely pouze vládní úřady, ale i samotní úředníci! Dr. Anthony Fauci, Francis Collins a další pohlaváři z Národního institutu zdraví (NIH) sklidili více než 350 milionů dolarů v tajných licenčních poplatcích“ od farmaceutických společností po dobu 10 let. Na konci článku najdete podrobnější popis, jak farmaceutická lobby korumpuje regulační úřady, vědecké časopisy, vědce a média.

V prosinci 2020 dr. Pierre Kory, prezident FLCCC a autor knihy „Válka proti ivemektinu”, s odkazem na konkrétní vědecké studie v americkém Senátu vypověděl, že ivermektin mohl snížit počet hospitalizací téměř o 90 % a úmrtí téměř o 75 %. Dr. Kory je jedním z mnoha předních lékařů v první linii, kteří jsou přesvědčeni, že včasná léčba pomocí ivermectinu by zabránila 75-80 % úmrtí a ušetřila by naší zemi (USA) bilion dolarů na nákladech. „Covid19 vedl v Americe k 6 milionům hospitalizací a více než 700 000 úmrtí,“ říká Dr. Kory. „Kdyby se hydroxychlorochin a ivermektin používaly v širokém měřítku namísto systematického potlačování, mohli jsme (v USA) zabránit 75 %, tedy nejméně 500 000 úmrtí, a 80 % hospitalizací, tedy 4,8 milionu.“

Základní informace o ivermektinu

Zdravotnický pracovník ukazuje krabičku s lahvičkou ivermektinu v kolumbijském Cali 21. července 2020. (Luis Robayo / AFP via Getty Images)

Světová zdravotnická organizace (WHO) zařadila ivermektin do svého seznamu „základních léků“ – tak nezbytných, bezpečných, účinných a cenově dostupných medikamentů, že jejich snadnou dostupnost WHO považuje za zásadní „k uspokojení prioritních potřeb zdravotní péče obyvatelstva“. WHO doporučila podávat ivermektin celým populacím, tedy lidem, kteří ani nebyli diagnostikování, což znamená, že je tento lék považován za dostatečně bezpečný. Miliony lidí konzumovaly miliardy dávek ivermektinu jako antiparazitikum s minimálními vedlejšími účinky.

Pozitivně testování pacienti byli často posílání domů k izolaci bez předepsané specifické léčby covid-19. Tento přístup bohužel vedl ke značnému rozmnožení viru v těle nakaženého člověka, a když si pak lidé volali záchranku, bylo často již pozdě. Přibývá důkazů o tom, že některé již schválené léky s dobrým bezpečnostním profilem, pokud užité včas, mohou významně zlepšit uzdravení (známé jako „drug repurposing”).

Mezi taková nejrozsáhleji studovaná terapeutika patří hydroxychlorochin a ivermektin – lék, který byl celosvětově od roku 1987 bezpečně podán stovkám milionům lidí ve 3,7 miliardách dávek. Nedávno Dr. Satoshi Omura, nositel Nobelovy ceny z roku 2015 a spolulaureát za objev ivermektinu, s kolegy obsáhle zhodnotili dosavadní studie o účinnosti ivermektinu při léčbě covid-19 a dospěli k závěru, že důkazy takovou účinnost prokázaly.

Více než 20 zemí přijalo ivermektin pro léčbu covid-19. Důkazní základna je tak mnohem větší a má mnohem nižší střet zájmů, než se obvykle používá ke schvalování léků.

Země, které přijaly ivermektin k léčbě covid-19.: c19ivm.org/adoption.html

Webová stránka c19ivm.org uvádí účinnost ivermektinu na základě dostupných studií. Shrnutí k únoru 2023: 95 studií od 1 023 vědců provedených na 134 554 pacientech ve 27 zemích: zlepšení u profylaxe (prevence) o 82 %, včasné léčby o 62 % a pozdní léčby o 42 %. 54 % zlepšení na základě 45 randomizovaných kontrolovaných studií. O 51 % (37-62 %) nižší úmrtnost podle 48 studií.

Webová stránka c19ivm.org shrnuje účinnost ivermektinu podle dostupných studií.

Metaanalýza 95 studií na webové stránce c19ivm.org/meta.html dále ukazuje zlepšení v případě včasné léčby o 62 %, profylaxe (prevence) o 82 %. Na uvedené webové stránce naleznete aktualizované výsledky nejnovějších studií. Je součástí mnohem větší webové stránky c19study.com shromažďující všechny dokončené a ověřené studie pro každý ze 27 různých postupů při léčbě covid-19.

Mechanismy působení ivermektinu proti SARS-CoV-2

Od roku 2012 četné studie in vitro prokázaly, že ivermektin inhibuje replikaci široké škály virů. Nature Magazine publikoval studii z roku 2020, která přezkoumává 50 let výzkumu, jenž zjistil, že ivermektin je „vysoce účinný proti mikroorganismům včetně některých virů“ a uvádí výsledky studií na zvířatech, které prokazují „antivirové účinky ivermektinu u virů, jako jsou Zika, dengue, žlutá zimnice, západonilská horečka…“ (pozn.překladatele – covid-19 je rovněž virového původu).

Článek ze 3. dubna 2020 s názvem „Laboratorní experimenty ukazují, že antiparazitický lék ivermektin eliminuje SARS-CoV-2 v buňkách za 48 hodin“ od australských vědců z univerzit Monash a Melbourne University a nemocnice Royal Melbourne Hospital, poprvé získal ivermektinu globální pozornost jako potenciálního léku na covid-19. „Zjistili jsme, že i jediná dávka (ivermektinu) dokáže v podstatě odstranit veškerou virovou RNA do 48 hodin a že dokonce po 24 hodinách došlo k jejímu skutečně významnému snížení,“ řekla vedoucí výzkumnice Dr. Kylie Wagstaffová.

V rozhovoru pro Epoch Times profesor Paul Maric vysvětlil: „Ivermektin je pozoruhodný lék. Lidé o něm hovoří jako o “odčervovači koní”, což je naprosto absurdní. Kdybyste měli navrhnout lék na covid, vypadal by přesně jako ivermektin.” Profesor Malrik dále vyjmenoval jeho výhody:

Ivermektin působí jako:

  • antivirotikum, to znamená, že působí proti celé řadě RNA virů, to je nezpochybnitelné;
  • je velmi silným protizánětlivým lékem, víme to, protože k tomu existuje celá řada studií;
  • stimuluje proces nazývaný autofagie, což je velmi důležité během procesu hojení a je to jeden z hlavních mechanismů, který používáme, aby se pacienti zbavili spike proteinu, a ivermektin – věřte tomu nebo ne – stimuluje autofagii;
  • dále zlepšuje mikrobiom – baktérie ve střevech. Covid a vakcíny mění váš mikrobiom velmi nepříznivým způsobem, což má vážné následky. Ivermektin pomáhá mikrobiom obnovit.

Dr. Marik shrnuje: „Ivermektin je skutečně multifunkční a bezpečný lék. Účinkuje jak při časné léčbě covidu, tak i během léčby následků očkování.” Na stránkách aliance FLCCC, kterou dr. Marik spoluzaložil, naleznete různé protokoly na prevenci a léčbu covid-19, viz níže.

Dr. Peter McCullough, autor knihy The Courage to Face Covid-19 (Odvaha čelit covid-19), byl jedním z hlavních amerických lékařů propagujících včasnou léčbu covidu.

Dr.Peter McCullough, autor knihy Odvaha čelit covid-19: Prevence hospitalizace a úmrtí během boje s biofarmaceutickým komplexem” a jeden z nejznámějších propagátorů včasné léčby covidu, uvádí, že z pokusů in vitro a předchozích studií bylo zřejmé, že ivermektin vykazuje silnou antivirovou aktivitu. Přesná příčina jeho účinku ale nebyla známa.

Díky studii nedávno zveřejněné výzkumným týmem z ústavu MEPHI při Aix-Marseille Université existuje velmi pravděpodobný popis mechanismu působení ivermektinu proti „spike“ proteinu SARS-CoV-2. Aby mohl čtenář mechanismus pochopit, musí nejprve vědět, že protein SARS-CoV-2 vyvolává hemaglutinaci, tj. shlukování červených krvinek. Glykoprotein, konkrétně hemaglutinin na povrchu viru reaguje s červenými krvinkami, což vede k jejich shlukování a tvorbě mřížky.

Jak ve své studii dokládá tým z Aix-Marseille, ivermektin podaný červeným krvinkám dříve než „spike“ protein hemaglutinaci blokoval a v případě pozdějšího podání ji zvrátil. Tím, že ivermektin zvrátil shlukování červených krvinek, umožnil umírajícímu pacientovi obnovit dýchací funkce, čímž vyvolal jeho překvapivé uzdravení.

Kniha amerického právníka Roberta Kennedyho jr. „Skutečný Anthony Fauci – Bill Gates, Big Pharma a globální válka proti demokracii a veřejnému zdraví”. Prodalo se více než 1 000 000 výtisků navzdory cenzuře, bojkotům knihkupectví a knihoven a útokům proti autorovi. Na základě této knihy byl natočen i dokumentární film.

Robert F. Kennedy Jr. – americký právník, synovec známého amerického prezidenta JFK a kandidát na prezidenta Spojených států v roce 2024 – jenž se proslavil bojem v oblasti environmentalistiky a bezpečnosti očkování, ve své knize „Skutečný Anthony Fauci” na základě celé řady studií shrnuje účinky ivermektinu:

Výzkum naznačuje, že ivermektin může působit až 20 samostatnými mechanismy. Mezi nimi ivermektin funguje jako „ionofor“, který usnadňuje přenos zinku do buněk, což inhibuje replikaci viru. Ivermektin tímto a dalšími mechanismy zastavuje replikaci viru covid-19, sezónní chřipky a mnoha dalších virů. Například studie Choudhuryho a kol. z března 2021 zjistila, že „Ivermektin byl zjištěn jako blokátor virové replikázy, proteázy a lidského TMPRSS2, což by mohlo být biofyzikálním základem jeho antivirové účinnosti“.

Lék také snižuje zánět prostřednictvím více cest, čímž chrání před poškozením orgánů. Ivermektin dále zhoršuje schopnost spike proteinu navázat se na receptor ACE2 na membránách lidských buněk, čímž zabraňuje průniku viru. Kromě toho lék zabraňuje tvorbě krevních sraženin díky vazbě na spike protein a také brání spike proteinu vázat se na CD147 na červených krvinkách, což by jinak vyvolalo shlukování. Pokud pacienti užívají ivermektin před expozicí, lék zabraňuje infekci, která zastavuje další přenos a pomáhá chránit celou komunitu.

Studie z roku 2021 navíc naznačila, že klíčový biologický mechanismus ivermektinu – kompetitivní vazba se spike proteinem SARS-CoV-2 – nebyl specifický pro žádnou variantu koronaviru, a proto na rozdíl od vakcín bude ivermektin pravděpodobně účinný proti všem budoucím variantám.

Ivermektin je vyráběn v tabletách po 3,6 nebo 12 mg.

Návody na prevenci a léčbu covid-19. Detoxikace po covidu a očkování

Před jakoukoliv léčbou pomocí ivermektinu se vždy poraďte se svým lékařem. Ivermektin by se neměl brát v prvním trimestru těhotenství. Před použitím zkontrolujte instrukce na příbalovém letáku pro případ kontraindikací. Nikdy nepoužívejte ivermektin v pastě určený pro zvířata, ale pouze tablety pro lidi.

Pokud vám doktor nebude chtít předepsat ivermektin, znamená to, že buď není informován o posledních studiích nebo může mít z očkování značný byznys (lékaři účtují od pojišťoven cca 800 Kč za jednu dávku očkování, což při 30 lidech denně činí cca 500 tis. Kč měsíčně apod.). V takovém případě vyměňte lékaře.

Pokud váš lékař bude na pochybách, jestli ivermektin předepsat či nikoliv, můžete odkázat na MUDr. Michala Rezka, primáře první interní kardioangiologické kliniky FN u svaté Anny v Brně: ..tolerance léčby byla velmi dobrá, nežádoucí účinky minimální, zdravotní stav velké většiny pacientů se po užívání ivermektinu a ve spojení s další léčbou podařilo zlepšit natolik, že mohli být propuštěni domů.“

Na stránkách FLCCC naleznete podrobné návody na prevenci a léčbu covidu. Během užívání ivermektinu za účelem detoxikace, prevence či léčby covidu se doporučeje brát rovněž zinek a vitamíny C a D3. Je pravděpodobné, že ivermektin a přerušovaný půst (nejíst 10-12 hodin přes noc) působí synergicky, aby zbavovaly tělo spike proteinu. Ivermectin se nejlépe užívá s jídlem nebo těsně po jídle pro lepší absorpci.

  • Prevence covid-19 a chřipky: dvakrát týdně v dávce 0,2 mg/kg u pacientů s významnými komorbiditami a nedostatkem přirozené imunity nebo imunosupresivními stavy, stavy s dlouhým covidem nebo postvakcinačním syndromem. Dále je možná denní dávka ivermektinu těsně před a během období vysoké expozice, jako je cestování, svatby, konference atd. Jak ukazují níže uvedené příklady z různých zemí, i velmi malá dávka ivermektinu – např. jedna pilulka o 12 mg podaná jednou měsíčně – měla velký přínos v rámci prevence covidu.

  • Časná léčba covid-19: při propuknutí příznaků okamžité zahájení denního podávání ivermektinu v léčebných dávkách 0,4 – 0,6 mg/kg po dobu 5 dnů (nebo dokud neskončí příznaky). Mohou být vyžadovány vyšší dávky 0,6 mg/kg, pokud léčba začíná až po 5 dnech od projevení příznaků; v regionech s agresivnějšími variantami; v plicní fázi onemocnění; u pacientů s rozsáhlými komorbiditami nebo rizikovými faktory (tj. vyšší věk, obezita, cukrovka atd.). Pokud se příznaky nezlepší 3. den, měl by pacient začít brát antibiotika, např. azithromycin – 500 mg první den a poté 250 mg denně po dobu 4 dnů. Příklad dávkování ivermektinu u člověka vážícího 80 kg: 80 x 0,4 = 32 mg, což u pilulek o 12 mg znamená 32/12 = cca 2,5 tablety denně po dobu 5 dnů apod.
  • Léčba následků očkování – postvakcinační syndrom: Zdá se, že pacienti poškození očkováním mohou být rozděleni do dvou kategorií: i) osoby reagující a ii) nereagující na ivermektin. Toto rozlišení je důležité, protože druhou skupinu je obtížnější léčit a vyžaduje agresivnější terapii. Na základě nejaktuálnějších klinických zkušeností FLCCC je navrhován následující léčebný přístup: Zahájení léčby dávkou 0,3 mg/kg denně. Přehodnoťte zlepšení za 2-3 týdny. Odstavení/ukončení léčby: jakmile se klinický stav pacienta zlepší na žádoucí míru, udržujeme léčebný režim po dobu nejméně 2 měsíců před pokusem o snížení dávky a/nebo snížení frekvence podávání ivermektinu. Odstavení a/nebo ukončení léčby není u mnoha pacientů možné z důvodu vrácení příznaků. Další detaily naleznete pod odkazem výše (anglicky).
  • Detoxikace: pokud jste prodělali covid-19 nebo jste absolvovali očkování, můžete použít tento Detoxikační průvodce pro eliminaci spike proteinu od Světové rady pro zdraví (World Council for Health). Spike (hrotový) protein se kumuluje v organismu jak po přirozeně získané virální infekci covid-19, tak po očkování (mRNA) injekcemi. Byla nalezena spojitost spike proteinu s nežádoucími účinky, jako jsou například krevní sraženiny, mozková mlha, pneumonie, myokarditida apod. Jedna z nejúčinnějších metod detoxikace je právě pomocí ivermektinu. Detoxikace trvá 4 týdny a ivermektin se bere v dávce 0,4 mg/kg jednou týdně. Příklad dávkování u člověka vážícího 80 kg: 80 x 0,4 = 32 mg, což u pilulek o 12 mg znamená 32/12 = cca 2,5 tablety týdně (rozložte do několika dnů v týdnu).


Návod od Světové rady pro zdraví a protokoly od FLCCC, Wellness Company, The Association of American Physicians and Surgeons, The COVID-19 Early Treatment Fund, Canadian Covid Care Alliance, The Truth For Health apod. většinou v první řadě doporučují ivermektin k léčbě/prevenci covidu a detoxikaci. Jako další preparáty na eliminaci spike proteinu doporučují například nattokinázu (natto – japonský pokrm ze sójových bobů) za účelem eliminace spike proteinu.

České Ministerstvo zdravotnictví umožnilo zdravotnickým zařízením podávat pacientům s covidem-19 lék ivermektin podle uvážení lékaře. Jako experimentální léčba bude ale vyžadovat informovaný souhlas pacienta. „Bezpečnostní profil léčiva při stanoveném dávkování se jeví jako dobrý,“ ujistila Irena Storová, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Lékový ústav zatím přípravek pro léčbu covidu nezaregistruje, rozhodnutí o jeho nasazení tedy bude vždy na lékaři. Ten to bude muset také hlásit.

Dávkování ivermektinu

Příklad dávkování u člověka vážícího 80 kg: pokud návod říká např. 0,4 mg na kg váhy denně, provedete následující výpočet: 80 x 0,4 = 32 mg, což u pilulek o 12 mg znamená 32/12 = cca 2,5 tablety denně. V případě léčby covidu léčba trvá 5 dní apod. viz výše uvedené návody.

Zkušenosti s ivermektinem z různých zemí

Robert Kennedy Jr. ve své knize „Skutečný Anthony Fauci” shrnuje zkušenosti s ivermektinem z různých zemí. Například uvádí, že ve studiích profylaxe (prevence) ivermektin opakovaně prokázal mnohem větší účinnost proti covid-19 než vakcíny za zlomek ceny.

Peru přijalo ivermektin do svých národních pokynů. „Peruánští lékaři již tento lék znali, hojně ho předepisovali proti parazitům a zdravotnické úřady věděly, že je bezpečný a byly s ním spokojeny,“ vzpomíná Dr. Pierre Kory. V oblastech, kde peruánská vláda efektivně distribuovala ivermektin, se počet úmrtí na covid strmě snížil – 14krát. Snížení počtu úmrtí korelovalo s rozsahem distribuce ivermektinu ve všech 25 oblastech. V prosinci 2020 nový peruánský prezident pod tlakem WHO výrazně omezil dostupnost ivermektinu a případy covid se odrazily s 13-tinásobným nárůstem úmrtí.

20. dubna 2021 indické lékařské společnosti přidaly ivermektin do národního protokolu. Podle zpráv měla agresivní kampaň vlády indického státu Nové Dillí, kde právě zuřil covid, ohromující úspěch. Server The Desert Review uvedl, že se podařilo vymýtit 97 % případů onemocnění na covid. Indie ukázala, že včasná aplikace kombinované terapie – budesonid, ivermectin, doxycyklin a zinek – způsobila vymizení příznaků covidu během tří až pěti dnů.

Do ledna 2021 byla Indie s více než 1,3 miliardami lidí svědkem pouze 150 000 úmrtí (proočkovanost činila pouze 7,6 %). Pro srovnání, Spojené státy s 331 miliony obyvatel zaznamenaly 357 000 úmrtí. Přirozený experiment zahrnující dva indické státy – Uttarpradéš a Tamilnádu – pomohl upevnit tento poznatek. V červnu 2020 vláda státu Uttarpradéš schválila používání ivermectinu v rámci profylaxe covid-19 pro všechny pacienty a začaly se podávat dávky infikovaným osobám. V září vláda státu Uttarpradéš oznámila, že 33 okresů státu je prakticky bez aktivních případů, přestože je zde proočkovanost pouze 5,8 %

The Hindustan Times uvedly: „Míra uzdravení se mezitím zlepšila na 98,7 %. Když byla proočkovanost v Americe 54 %, případy nakažení stále přibývaly a vlády uvalovaly drakonická omezení. K 10. srpnu 2021 zaznamenaly Spojené státy 161 990 nových případů a 1 049 nových úmrtí. Naproti tomu indický stát Uttarpradéš zaznamenal pouze 19 nových případů a jedno úmrtí – více než 1000krát nižší než v USA. Mezitím indický stát Tamilnádu pokračoval v používání protokolu Anthonyho Fauciho – podávali pacientům remdesivir, odrazovali od včasné léčby a zakázali ivermectin. Podle Indian Times Tamilnádu nadále zažívá případy nákazy a úmrtnosti, které dokonale odpovídají katastrofě v USA (a v Evropě).

Ivermektin je 1000krát bezpečnější než protikovidové vakcíny

Za 30 let byl ivermektin spojen s pouhými 379 úmrtími, což je obdivuhodný poměr hlášených úmrtí na dávku 1 / 10 584 408. Oproti tomu během 10 měsíců od zavedení protikovidových vakcín došlo k přibližně 17 000 úmrtí, což představuje poměr 1 / 13 250. Ivermektin je tedy tisíckrát bezpečnější než vakcíny.

VAERS je americký národní program sledování bezpečnosti vakcín, který pomáhá odhalovat neobvyklé nebo neočekávané vzorce hlášení nežádoucích účinků vakcín. Přijímá hlášení od kohokoliv, včetně pacientů, rodinných příslušníků, poskytovatelů zdravotní péče a výrobců vakcín. Dr. Malone, vynálezce základní technologie mRNA vakcín, v prosinci 2021 uvedl, že podle VEARS zemřelo na proticovidové vakcíny 19 000 lidí, což je více než počet úmrtí na všechny vakcíny za posledních cca 30 let dohromady (1988-2021).

Nejvíce proočkované země zaznamenávají nejvíce nakažených covidem a rovněž nejvíce nadúmrtí nesouvisející s covidem v porovnání s několikaletým průměrem před pandemií: Island +55,8 %, Španělsko +37 %, Kypr +33 %, Řecko +31 %, Portugalsko +28,8 % atd. Nizozemský biolog a imunolog, profesor Theo Schetters, našel pro tento jev vysvětlení. Analyzoval oficiální údaje nizozemské vlády a objevil velmi úzkou korelaci mezi tím, kdy byla v zemi podána čtvrtá dávka vakcíny, a počtem dalších úmrtí. V Holandsku bylo totiž zavádění boosterů v různých regionech rozloženo na několik týdnů, takže byla možná analýza podle regionů. Čím více vakcín podaných za týden, tím více úmrtí, a čím méně vakcín podaných za týden, tím méně úmrtí,” poznamenal vakcinolog.

Jak farmaceutická lobby korumpuje lékové agentury, vědce, vědecké časopisy a média

V úvodu jsem zmínil, že regulační úřady jsou často financovány farmaceutickými společnostmi, jejichž produkty mají schvalovat. Tím korupce bohužel nekončí. Podívejme se nyní na další případy, jak farmaceutická lobby financuje – uplácí – vědce, vědecké časopisy a média.

Podle známého amerického právníka Roberta Kennedyho Jr. nové vakcíny a léky nemohou získat povolení pro nouzové použití, pokud se jakýkoli existující lék schválený americkou lékovou agenturou FDA ukáže jako účinný proti stejné nemoci. To znamená, že pokud by FDA umožnila léčbu covidu pomocí hydroxychlorochini či ivermektinu, nebylo by možné schválit vakcíny v nouzovém režimu. Farmaceutické firmy by nevydělaly miliardy dolarů a nemohly by se o svůj zisk podělit s FDA. Jedná se o bezprecedentní střet zájmů.

Nedoporučení používat ivermektin při léčbě covid-19 ze strany lékových agentur se často opírá o vědecké studie zveřejněné v prestižních vědeckých časopisech. Ale i ty jsou ve střetu zájmů. Farmaceutické společnosti totiž přes třetí osoby skupují statisíce výtisků těchto časopisů a distribuují je lékařům. Vydavatel NEJM, Massachusetts Medical Society, získává 23 % svých příjmů z reprintů, The Lancet 41 %, a Časopis Americké lékařské asociace (JAMA) 53 %.

Finanční závislost vědeckých časopisů na farmaceutickém průmyslu není bez následků. Výsledkem této „symbiózy” je stav, kdy vědecké časopisy otiskly 5 negativních studií ivermektinu – Lopez Medina, Together, Vallejos, Activ-6, Principle Trial – zatímco cca 90 pozitivních studií ivermektinu nezveřejnily. Náhoda, která nahrává farmaceutickému průmyslu? Asi těžko.

Dalším pochybením vědeckých časopisů byla napříkad negativní studie hydroxychlorochinu, což je antimalarikum, jež na základě vlastní zkušenosti při léčbě covidu doporučil bývalý prezident Donald Trump. Média na základě této negativní studie kritizovala Trumpa. Nakonec se kolem studie objevilo tolik nejasností, že vědecké časopisy Lancet a New England Medical Journal byly nuceny tuto pochybnou studii stáhnout.

Společným jmenovatelem negativních studií ivermektinu jsou podle analýzy dr. Korryho faktory snižující úspěšnost jakékoliv studie – podávání příliš malého množství ivermektinu po velmi krátkou dobu, na prázdný žaludek a až 7–14 dní po propuknutí příznaků (zatímco u studií na nové patentované léky farmaceutických společností byly preparáty podávány 2.–3. den). Navíc u některých negativních studií ivermektinu nebyla dodnes zveřejněna data těchto studií, což dr. Kory považuje za největší podvod.

Vědečtí pracovníci zodpovědní za tyto studie jsou navíc ve střetu zájmů, jelikož obdrželi finanční prostředky od farmaceutických společností nebo vlastní jejich akcie. Pokud někoho zajímají detaily těchto cinknutých studií, doporučuji knihu dr. Korryho „The War on Ivermectin” (Válka proti ivermektinu). Nebo můžete shlédnout analýzu dr. Korryho. Kniha právníka Roberta Kennedyho Jr. – „Skutečný Anthony Fauci”, která vyšla i v češtině, rovněž velmi detailně rozkrývá korupční prostředí farmaceutického průmyslu. Na základě této knihy vznikl filmový dokument, který můžete s českým dabingem shlédnout na substacku Otevři svou mysl – 1.díl a 2.díl.

Farmaceutický průmysl může být považován za zločinný podnik vzhledem k tomu, že na seznamu posledních 20 největších pokut figurovali všichni významní hráči a bylo od nich vymáháno více než 12 miliard dolarů v občanskoprávních sankcích a více než 11 miliard dolarů v trestních sankcích.

Posledním hřebíkem do rakve časné léčby covidu pomocí ivermektinu byla smršť negativních článků tzv. factcheckingových agentur a mainstreamových médií. Rozpoutala se po každé negativní studii ivermektinu. Média se bohužel stala součástí zkorumpovaného soukolí promaštěného miliardami dolarů farmaceutické lobby. Jen Pfizer zaplatil médiím za reklamu 2,8 miliardy dolarů. Nadace BIlla a Melindy Gatesových vlastnící akcie celé řady farmaceutických společností zase darovala přes 300 milionů dolarů předním médiím – CNN, The Guardian, BBC, The Guardian, The Financial Times, The Daily Telegraph, Le Monde, Der Spiegel, El País, Al-Jazeera apod.

Abyste si dokázali udělat představu, za jaké nitky tahá farmaceutická lobby, když bylo potřeba umlčet např. dr. Roberta Maloneho – vynálezce základní technologie mRNA vakcín a hlasitého odpůrce plošného očkování: Twitter a LinkedIn mu zrušily účet (Twitter po změně vedení jeho účet již obnovil), YouTube odstranil jeho přednášky, na Wikipedia byla smazána zmínka, že jako první prováděl pokusy s přenosem RNA (lze dohledat původní verzi na webovém archivu), CNN vynechala ve svém pořadu přínos dr. Maloneho v oblasti mRNA vakcín, byl podán návrh na odejmutí jeho lékařské licence a nespočet „factcheckerů” se ze dne na den stalo odborníky na mRNA vakcíny a kritiky dr. Maloneho. Jinými slovy bylo vyvíjeno koordinované úsilí o totální profesní a společenskou diskreditaci jeho osoby.

Státy již nejsou servisními organizacemi svých občanů, nýbrž nadnárodních korporací. Farmaceutická lobby sofistikovaným způsobem uplácí a korumpuje státní lékové agentury, vědecké časopisy, samotné vědce a mainstreamová média. Výsledky takové „spolupráce” již známe – naočkování většinové populace experimentální vakcínou, která, jak ukazují poslední studie, snižuje imunitu, což paradoxně vede k častějšímu onemocnění covid a navíc způsobuje celou řadu onemocnění, jako je myokarditida, perikarditida, zánět osrdečníku apod.

Dr. Pierre Kory, autor knihy „The War on Ivermectin” (Válka proti ivermektinu) a hlavní lékař FLCCC: „Nikdy neexistoval osvědčenější lék než ivermektin”.

Jak je možné se v takto zkorumpovaném prostředí zorientovat? Moje rada zní: dokud budou lékové agentury ve světě financovány farmaceutickým průmyslem, buďte extrémně kritičtí ke všemu, co přichází od jakékoliv nadnárodní korporace, pro kterou je nejvyšší hodnotou zisk a ještě větší zisk (a nikoliv vaše dobro), a neposlouchejte „odborníky”, jejichž ego roste do nebe, protože mohou každý týden na televizních obrazovkách papouškovat propagandu vlád a korporací, nýbrž naslouchejte těm odborníkům, jejichž ego je zašlapáváno do země, jsou dehonestováni mainstreamovými (korporátními) médii za oponentní názory, jsou slovy Orwella „vaporizováni” – jejich účty na sociálních sítích jsou mazány, je jim vyhrožováno odebráním licencí, a přesto dál pokračují ve své práci. Takoví lékaři a vědci díky své osobní integritě a především odvaze nakonec vyšli z covidové totality jako vítězové.

Částečně přeložil Tomáš Staněk, výsledný text upravil Jaroslav Pešta.

Názory a postoje vyjádřené v tomto článku jsou názory autora článku a nemusejí se shodovat s postoji deníku The Epoch Times.


Odkazy:

Profesor Paul Marik pro EpochTimes: Ivermektin je dokonalý lék na covid-19

https://twitter.com/VigilantFox/status/1640839696904232962

Moderna zaplatila Fuaciho úřadu 400 milionů na „licenčních poplatcích“ za prodej vakcíny proti COVID-19

https://trendingpoliticsnews.com/payday-knab/

Dr. Fauci a další vědci z NIH obdrželi 350 milionů dolarů od farmaceutických firem

https://www.dailywire.com/news/fauci-collins-shared-in-secret-nih-royalties-totaling-350m-watchdog-report

Dr. Aseem Malhotra: 86 % finančních prostředků pro britskou regulační agenturu pochází od farmaceutických společností

https://rumble.com/v1yhcme-dr.-aseem-malhotra-regulatory-agencies-are-funded-by-big-pharma.html

Souhrn studií ivermektinu

https://c19ivm.org

Ivermektin: metaanalýza 95 studií v reálném čase
https://c19ivm.org/meta.html

FLCCC: Přezkum nových důkazů prokazujících účinnost ivermektinu v profylaxi a léčbě covid-19: https://osf.io/wx3zn/

FLCCC: Bezpečnostní profil ivermektinu

https://covid19criticalcare.com/safety-of-ivermectin/

FLCCC: Návody na prevenci a léčbu covid-19 a léčbu po očkování pomocí ivermektinu

https://covid19criticalcare.com/covid-19-protocols/

World Council for Health: Detoxikační průvodce:
Eliminace spike proteinu po covidu / očkování
https://drive.google.com/file/d/16cHANuLtsLJKSWOJ6gkJ4g_wZMQJ0C5A/view?usp=drivesdk

The Wellness Company – Dr.Peter McCullough: Rozpuštění spike proteinu nattokinázou

https://petermcculloughmd.substack.com/p/dissolution-of-spike-protein-by-nattokinase

Dr.Tess Lawrie Ph.D.: Proč nepoužíváme ivermektin na covid?

https://ratical.org/PandemicParallaxView/DrTessLawrie-IVM-for-Covid-050721.html

Svědectví dr. Koryho v americkém Senátu

https://www.hsgac.senate.gov/wp-content/uploads/imo/media/doc/Testimony-Kory-2020-12-08.pdf

Návod dr. Petere McCullougha na včasnou přednemocniční léčbu covidu

https://www.truthforhealth.org/patientguide/patient-treatment-guide/

Studie: Ivermektin účinkuje proti různým variantám koronaviru

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34466270/

Ministerstvo zdravotnictví umožní podávát ivermektin nemocným s covidem

https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/koronavirus/3282188-ministerstvo-umozni-podavat-ivermektin-nemocnym-s-covidem-s-lecbou-ale

Ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová: Lékový ústav zatím přípravek (ivermektin) pro léčbu covidu nezaregistruje, rozhodnutí o jeho nasazení bude vždy na lékaři.

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3278154-doktori-dostanou-lek-ktery-mohl-pomahat-proti-covidu-19-chybi-mu-vsak-registrace-jeho

SUKL: Použití ivermektinu pro léčbu nemoci COVID-19

https://www.sukl.cz/sukl/pouziti-ivermektinu-pro-lecbu-nemoci-covid-19

Fakultní nemocnice U Sv. Anny v Brně: Prohlášení k léku ivermectin

https://www.fnusa.cz/prohlaseni-lekaru-fnusa-k-leku-ivermectin/

Brněnští lékaři vypracují vlastní studii, aby prokázali účinky Ivermektinu

https://www.idnes.cz/brno/zpravy/ivermektin-studie-covid-fakultni-nemocnice-u-svate-anny.A210310_125831_brno-zpravy_vh

Nature: Ivermectin: enigmatic multifaceted ‘wonder’ drug continues to surprise and exceed expectations

https://www.nature.com/articles/ja201711

SARS-CoV-2 Spike Protein Induces Hemagglutination: Implications for COVID-19 Morbidities and Therapeutics and for Vaccine Adverse Effects

https://www.mdpi.com/1422-0067/23/24/15480

Lab experiments show anti-parasitic drug, Ivermectin, eliminates SARS-CoV-2 in cells in 48 hours

https://www.monash.edu/discovery-institute/news-and-events/news/2020-articles/Lab-experiments-show-anti-parasitic-drug,-Ivermectin,-eliminates-SARS-CoV-2-in-cells-in-48-hours

Ivermectin for COVID-19 in Peru: 14-fold reduction in nationwide excess deaths

https://osf.io/9egh4/

Ivermectin as Pre-exposure Prophylaxis for COVID-19 among Healthcare Providers in a Selected Tertiary Hospital in Dhaka – An Observational Study

https://www.ejmed.org/index.php/ejmed/article/view/599

The effect of early treatment with ivermectin on viral load, symptoms and humoral response in patients with non-severe COVID-19: A pilot, double-blind, placebo-controlled, randomized clinical trial

https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(20)30464-8/fulltext

Studie ivermectinu provedená na 223 128 lidech: snížení mortality na covid-19 o 90%

https://rwmalonemd.substack.com/p/more-important-ivermectin-study-results

Studie ivermectinu provedená na 88 012 lidech: snížení mortality na covid-19 o 92%

https://www.cureus.com/articles/111851-regular-use-of-ivermectin-as-prophylaxis-for-covid-19-led-up-to-a-92-reduction-in-covid-19-mortality-rate-in-a-dose-response-manner-results-of-a-prospective-observational-study-of-a-strictly-controlled-population-of-88012-subjects?email_share=true&expedited_modal=true

Dr.Malone: Deklarace 17 000 lékařů a vědců: Zastavte očkování mRNA vakcínami
https://www.epochtimes.cz/2022/10/31/deklarace-17-000-lekaru-a-vedcu-zastavte-ockovani-mrna-vakcinami

MUDr. Vladimír Čížek: Čím více teček, tím více covidu.

https://www.radiouniversum.cz/cizek-vladimir-2d-je-prokazano-ze-cim-vic-davek-proti-covidu-clovek-ma-tim-spise-covid-chyti-cim-vice-tecek-tim-vice-covidu/

Dr.Malone: VEARS: 19.000 úmrtí na proticovidové vakcíny – více než počet úmrtí na všechny vakcíny za posledních cca 30 let dohromady

https://rwmalonemd.substack.com/p/down-on-the-bayou-the-battle-for

Matematik RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.: Data nadměrných úmrtí ve světě

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=aZDO2gQ-IrY

Echo24: Studie o neúčinnosti proticovidových vakcín

https://www.facebook.com/1577754473/posts/pfbid0Cf8kRkuScXdjEye7cdkZ43zJJNUQ2keUEwt2VAbtVZZF6Mmyb4mU4CrNvb7rnKzMl/?sfnsn=scwspmo

Vědecké časopisy jsou ve střetu zájmů, platí je farmaceutická lobby

https://drjasonfung.medium.com/the-corruption-of-evidence-based-medicine-killing-for-profit-41f2812b8704

Vědecké časopisy jsou ve střetu zájmů, platí je farmaceutická lobby

https://www.sciencealert.com/how-much-top-journal-editors-get-paid-by-big-pharma-corrupt

Dr.Pierre Kory: Activ-6: pochybná studie ivermektinu

https://rumble.com/v1txfe0-long-version-activ-6-ivermectin-trial-review-by-dr.-pierre-kory.html

Dr. Pierre Kory: Together Trial: pochybná studie ivermektinu

https://pierrekory.substack.com/p/fraudulent-trial-on-ivermectin-published

Vědecký časopis Lancet musel stáhnout pochybnou studii o hydroxychlorochinu

https://thefederalist.com/2020/06/04/lancet-formally-retracts-fake-hydroxychloroquine-study-used-by-media-to-attack-trump-inbox/

Cinknuté studie hydroxychlorochinu: pacientům byly podávány smrtelné dávky hydroxychlorochinu

https://ahrp.org/covid-19-has-turned-public-health-into-a-lethal-patient-killing-experimental-endeavor/

Fauciho úřad obdržel 400 milionů dolarů od Moderny

https://www.nytimes.com/2023/02/23/science/moderna-covid-vaccine-patent-nih.html

Nadace BIlla a Melindy Gatesové koupila akcie BionTech, Pfizer

https://igorchudov.substack.com/p/nyt-covid-vaccine-makers-and-bill

Nadace Billa a Melindy Gatesové darovala přes 300 milionů dolarů médiím.

https://childrenshealthdefense.org/defender/bill-melinda-gates-foundation-media-objectively/

Pfizer zaplatil médiím za reklamu 2,8 miliardy dolarů

https://twitter.com/EndWokeness/status/1637507797729304579?s=03

Skutečný Anthony Fauci: Všichni si zaslouží znát pravdu (1. část)

https://otevrisvoumysl.substack.com/p/skutecny-anthony-fauci-vsichni-si

Skutečný Anthony Fauci: Všichni si zaslouží znát pravdu (2. část)

https://otevrisvoumysl.substack.com/p/skutecny-anthony-fauci-vsichni-si-6a1

The Epoch Times: Tzv. fackcheckeři jsou ve střetu zájmů

https://www.epochtimes.cz/2022/02/01/defenestrace-dr-maloneho/

Projekt Veritas natočil na skrytou kameru manažera společnosti Pfizer Jordona T. Walkere, který vede oddělení pro výzkum a vývoj m-RNA vakcín

https://www.facebook.com/1577754473/posts/pfbid02FdSYuujqaAu3jDtCwrSap5jNsnjGRee3AcVyMcvpAzk8A1HEaU3AVZRChB8Gz27Al/?sfnsn=mo

Články o ivermektinu na Trial Site News

https://www.trialsitenews.com/search?t=articles&q=ivermectin

Články o ivermektinu na Substack

https://substack.com/search/ivermectin

Články o ivermektinu na Epoch Times

https://www.epochtimes.cz/?s=ivermektin

Související články

Přečtěte si také

Jak strávit 24 hodin v Barceloně
Jak strávit 24 hodin v Barceloně

Máte-li na návštěvu hlavního města Katalánska jen jeden den, poradíme vám, jak poznat jeho vynikající kuchyni, architektonické ikony a bujarý pouliční život.

Ano, i vy můžete pěstovat růže – není to tak složité, jak si myslíte
Ano, i vy můžete pěstovat růže – není to tak složité, jak si myslíte

Odborníci na růže vyvracejí běžné mýty a odhalují tajemství bujných a zdravých květů.

Bývalá agentka tajné služby radí: šest způsobů, jak naučit děti vyhýbat se nebezpečí
Bývalá agentka tajné služby radí: šest způsobů, jak naučit děti vyhýbat se nebezpečí

Získejte cenné rady od bývalé agentky tajné služby, jak chránit svou rodinu a připravit děti na životní výzvy.

Kurkuma: Přírodní první pomoc při zánětech, bolestech, horečce a dalších potížích
Kurkuma: Přírodní první pomoc při zánětech, bolestech, horečce a dalších potížích

Kurkuma je koření, které pochází z oddenku rostliny Curcuma longa. Jako potravina i lék se bezpečně používá již více než 5 000 let.

Unijní lídři budou řešit nejvyšší posty v EU, nejspíš podpoří von der Leyenovou
Unijní lídři budou řešit nejvyšší posty v EU, nejspíš podpoří von der Leyenovou

Vzhledem k vítězství Evropské lidové strany (EPP) by měla funkci předsedkyně Evropské komise obhájit Ursula von der Leyenová.