Podle zprávy zvláštního vyšetřovatele Johna Durhama FBI nevyslechla lidi s vazbami na informace, které úřad použil k zahájení vyšetřování Trumpovy kampaně v průběhu prezidentských voleb v roce 2016.

Durham strávil téměř tři roky zkoumáním toho, jak FBI vyšetřovala Trumpovu kampaň. Podle něj úřad spěchal se zahájením počátečního vyšetřování, jehož podkladem byly neprověřené zpravodajské informace z Austrálie.

Uspěchanost FBI s otevřením vyšetřování a údajné důkazy, které byly použity jako předpoklad pro vyšetřování, se odkláněly od toho, jak úřad přistupoval k jiným politicky citlivým vyšetřováním v roce 2016, uvádí se ve zprávě. To se týká i vyšetřování nadace Clinton Foundation, které bylo v době před volbami v roce 2016 prakticky zmrazeno.

Dlouho očekávaná zpráva (pdf), jejíž kopii Epoch Times získaly ještě před jejím zveřejněním, se zabývá i dalšími kontroverzními aspekty Crossfire Hurricane (Crossfire Hurricane je krycí název vyšetřování Trumpovy kampaně ze strany FBI).

„Objektivní fakta ukazují, že postup FBI v důležitých aspektech Crossfire Hurricane měl vážné nedostatky,“ uvádí se ve zprávě.

Zvláštní vyšetřovatel také zpochybnil žádosti FBI o sledování spolupracovníka Trumpovy kampaně Cartera Page. Agenti FBI požádali o obnovení soudních příkazů pro sledování Page, přestože v té době i následně přiznali, že k tomu neměli žádný předpokládaný důvod.

Durham dospěl k závěru, že FBI se nedržela svého „důležitého poslání přísné oddanosti zákonu“.

Zvláštní poradce „nedoporučuje žádné plošné změny ve směrnicích a zásadách, které nyní ministerstvo a FBI uplatňují“. „Řešením není vytvoření nových pravidel, ale obnovení oddanosti těm starým,“ uvádí se ve zprávě.

Trump, který dlouhodobě odsuzuje vyšetřování coby hon na čarodějnice a podvod, reagoval na zveřejnění zprávy na serveru Truth Social: „WOW! Po rozsáhlém šetření zvláštní vyšetřovatel John Durham dospěl k závěru, že FBI nikdy neměla zahájit vyšetřování Trump–Rusko!“

„Jinými slovy, americká veřejnost byla podvedena, stejně jako je právě teď podváděna těmi, kteří nechtějí, aby byla AMERIKA SKVĚLÁ!“ dodal exprezident.

FBI uvedla pro The Epoch Times: „Chování v letech 2016 a 2017, které zkoumal zvláštní vyšetřovatel Durham, bylo důvodem, proč současné vedení FBI zavedlo desítky nápravných opatření, která již nějakou dobu platí.“

„Kdyby tyto reformy byly zavedeny v roce 2016, mohlo se chybným krokům uvedeným ve zprávě předejít. Tato zpráva posiluje význam zajištění toho, aby FBI i nadále vykonávala svou práci s přísností, objektivitou a profesionalitou, kterou si americký lid zaslouží a kterou právem očekává.“

Otevření „Crossfire Hurricane“

Durham zjistil, že FBI nemluvila s lidmi, kteří poskytli informace použité pro zahájení vyšetřování.

Úřad také neprověřil své vlastní databáze, neprovedl kontrolu u jiných zpravodajských agentur, nevyslechl klíčové svědky a nepoužil „žádný ze standardních analytických nástrojů, které FBI obvykle používá při vyhodnocování nezpracovaných zpravodajských informací“, uvádí se ve zprávě.

Durham sice nepřipisuje nekvalitní práci žádný motiv, poukazuje však na „výrazné nepřátelské pocity vůči Trumpovi“ ze strany Petera Strzoka, který měl vyšetřování na starosti.

Kdyby se FBI řídila svými vlastními pravidly, agenti úřadu by zjistili, že ani úřad, ani CIA nemají žádné důkazy o tom, že by Trump nebo kdokoli z jeho kampaně byl kdykoli během kampaně v kontaktu s jakýmikoli zástupci ruských tajných služeb, uvádí se ve zprávě.

Zpráva dále konstatuje, že postup při vyšetřování Trumpa byl odklonem od opatrného přístupu, který úřad zaujal při řešení záležitostí týkajících se bývalé ministryně zahraničí Hillary Clintonové, Trumpovy soupeřky ve volbách. V jednom z příkladů FBI a ministerstvo spravedlnosti omezily vyšetřování Clinton Foundation tak, že v měsících před volbami nemohla probíhat téměř žádná vyšetřovací činnost.

Agent FBI Peter Strzok během výpovědi před Kongresem, 12. července 2018. (Samira Bouaou / The Epoch Times)

Durham poukázal na odlišný přístup FBI k informacím, které obdržela od důvěryhodného zahraničního zdroje a které naznačovaly, že kampaň Clintonové plánovala očernit Trumpa tím, že ho spojí s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Cílem kampaně Clintonové bylo podle zpravodajských informací odvést pozornost od skandálu týkajícího se používání neoprávněného soukromého serveru Clintonovou k přenosu přísně tajných vládních e-mailů.

„Na rozdíl od toho, jak FBI zahájila kompletní vyšetřování neznámých členů Trumpovy kampaně na základě nezpracovaných a nepotvrzených informací, v této další záležitosti týkající se tvrzení o plánu kampaně Clintonové FBI nikdy nezahájila žádný typ vyšetřování, nevydala žádné úkoly, neangažovala žádné analytické pracovníky ani nevytvořila žádné analytické produkty v souvislosti s těmito informacemi,“ uvádí se ve zprávě.

„K této nečinnosti došlo navzdory skutečnosti, že význam zpravodajských informací o plánu Clintonové byl takový, že přiměl ředitele CIA, aby o jejich obsahu informoval prezidenta, viceprezidenta, ministra spravedlnosti, ředitele FBI a další vysoké vládní úředníky během několika dní od jejich obdržení.“

FBI a Steelův spis

Federálním vyšetřovatelům se nikdy nepodařilo potvrdit žádné z tvrzení obsažených v nechvalně proslulém Steelově spisu, konstatovali Durhamovi vyšetřovatelé. Autor spisu, bývalý britský zpravodajský důstojník Christopher Steele, nedokázal podepřít důkazy žádné z tvrzení, ani když mu FBI nabídla jeden milion dolarů, aby tak učinil.

Podobně jako Durhamova zpráva ani zpráva zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera z roku 2019 nezahrnovala žádný důkaz, který by podepřel tvrzení ze Steelova spisu.

Vytvoření a šíření Steelova spisu zaplatila kampaň Clintonové, která využila jako prostředníka právní firmu (Perkins Coie). Její kampaň a Národní demokratický výbor loni souhlasily se zaplacením federální pokuty za zatajení povahy plateb za onen spis.

Bývalý britský zpravodajský důstojník Christopher Steele odmítl nabídku FBI ve výši jednoho milionu dolarů, aby odhalil zdroje, které by prokázaly vyvrácená tvrzení v nechvalně proslulém Steelově spisu z roku 2016. (Tolga Akmen / AFP via Getty Images)

K sestavení tvrzení ve spisu si Steele najal ruského občana žijícího v USA, Igora Dančenka. Stejně jako Steele ani Dančenko nedokázal doložit žádné z tvrzení, když byl konfrontován FBI.

„Lépe řečeno, Dančenko charakterizoval informace, které Steelovi poskytl, jako ‚zvěsti a spekulace‘ a produkt náhodné konverzace,“ uvádí se ve zprávě.

Špioni FBI odposlouchávali tři poradce Trumpovy kampaně

Podle Durhama FBI využila tři špiony neboli „důvěrné lidské zdroje“, aby se zaměřili na poradce Trumpovy kampaně a nahrávali je – Cartera Page, George Papadopoulose a nejmenovaného vysoce postaveného zahraničněpolitického poradce.

Pozoruhodné je, že Durhamovi vyšetřovatelé zjistili, že nahrávky Page a Papadopoulose obsahovaly podezření zprošťující výroky, které FBI zamlčela před ministerstvem spravedlnosti a soudem FISA (orgán vydávající kontrašpionážní povolení). Pageovy nahrané výpovědi diskreditovaly tvrzení Steelova spisu o jeho údajném spojení s bývalým šéfem Trumpovy kampaně Paulem Manafortem.

Zjištění ve zprávě navazuje na Durhamovo úspěšné stíhání a odsouzení právníka FBI Kevina Clinesmithe, který byl shledán vinným z padělání e-mailu použitého k získání povolení ke sledování Page.

Samotný „spis“ může být ruskou dezinformací

Bývalý Dančenkův spolupracovník podle Durhamovy zprávy informoval FBI v roce 2008, že mu ruský státní příslušník řekl, že má přístup k lidem, kteří zaplatí za tajné informace.

Tento tip vyvolal v roce 2009 předběžné vyšetřování FBI.

„FBI změnila své vyšetřování na úplné poté, co se dozvěděla, že Dančenko byl identifikován jako kontakt dvou subjektů kontrarozvědky FBI a měl dříve kontakty s ruským velvyslanectvím a známými ruskými zpravodajskými důstojníky,“ uvádí se ve zprávě.

Přestože úřad tyto podrobnosti znal již v lednu 2017, neinformoval o tom FISA ani neaktualizoval žádosti, v nichž uváděl tvrzení, která nakonec pocházela od Dančenka. V důsledku toho soud nemohl tyto informace použít k posouzení Dančenkovy důvěryhodnosti.

Igor Dančenko (vpravo) kráčí před budovou amerického soudu v Alexandrii ve státě Virginia. 11. října 2022. (Alex Wong / Getty Images)

Místo toho, aby úřad přihlédl k vyšetřování z roku 2011, najal Dančenka jako důvěrný lidský zdroj v roce 2017, kdy pokračoval ve vyšetřování Trumpovy kampaně. Durham naznačuje, že FBI se kvůli neprověření Dančenka mohla stát obětí ruské dezinformace.

„Zdá se, že FBI nikdy nevěnovala patřičnou pozornost možnosti, že zpravodajské informace, které Dančenko Steelovi poskytoval – a které opět podle samotného Dančenka tvořily významnou většinu informací ve zprávách Steele Dossier – byly zcela nebo zčásti ruskými dezinformacemi,“ uvádí se ve zprávě.

Falešné tvrzení ve Steelově spisu pochází od bývalého představitele DNC

V období před volbami v roce 2016 a po nich Dančenko udržoval vazby s Charlesem Dolanem, který zastával několik funkcí v Demokratickém národním výboru (DNC), uvádí se ve zprávě.

Dolan i Dančenko v létě 2016 cestovali do Moskvy. Dančenko uvedl, že právě během této cesty se od zaměstnanců hotelu Ritz-Carlton v ruském hlavním městě dozvěděl „šťavnaté“ drby o Trumpovi. Durhamovi vyšetřovatelé však zjistili, že to byl Dolan, nikoli Dančenko, kdo komunikoval s personálem hotelu.

Toto zjištění naznačuje, že prominentní bývalý představitel DNC by mohl být tím nejpůvodnějším zdrojem, který stojí za nejbombastičtějším tvrzením ve Steelově spisu.

Dolan také Durhamovým vyšetřovatelům řekl, že si vymyslel další tvrzení, které je ve spisu a které se týká Manafortova odstoupení z Trumpovy kampaně.

Ačkoli Durham nebyl schopen prokázat, že některá další tvrzení ve spisu pocházejí od Dolana, Dolan i Dančenko komunikovali se stejnou ruskou občankou Olgou Galkinovou. Dančenko sdělil FBI, že Galkinová byla klíčovým zdrojem některých tvrzení ve spisu.

„Ve skutečnosti, když byla Galkinová v srpnu 2017 vyslýchána FBI, přiznala, že Dolanovi poskytla informace, které se později objevily ve Steelových zprávách,“ konstatuje Durhamova zpráva.

Překlad a redakční úprava původní zprávy americké redakce: Juraj Skovajsa