Sayer Ji

24. 5. 2023

Přelomová studie zveřejněná v časopise Journal of Internal Medicine v roce 2016 odhalila něco naprosto úžasného o roli slunce v lidském zdraví: nedostatek slunečního světla může být pro lidské zdraví stejně nebezpečný jako kouření cigaret.

Studii s názvem „Vyhýbání se slunečnímu záření jako rizikový faktor u hlavních příčin úmrtí: protichůdná analýza rizika melanomu u kohorty z jižního Švédska“ provedli švédští vědci na populaci 29 518 žen.

V rámci 20letého sledování hodnotili rozdíly ve vystavování se slunečnímu záření jako rizikovému faktoru úmrtnosti ze všech možných příčin. Ženám bylo na začátku studie 25–64 let a nábor probíhal v letech 1990–1992. Když byly analyzovány jejich návyky při slunění pomocí moderní statistiky přežití, vědci zjistili několik věcí.

Ilustrační foto. (nd3000 / envato)

Za prvé:  

„Ženy, které se aktivně opalovaly na slunci, měly nižší riziko kardiovaskulárních onemocnění  a nenádorových či nekardiovaskulárních úmrtí ve srovnání s těmi, které se kontaktu se slunečními paprsky vyhýbaly.“

Za druhé:

„V důsledku prodlouženého života se u těchto žen zvýšil relativní podíl úmrtí na nádorová onemocnění.“

Druhé zjištění může být trochu složitější na pochopení, proto se na něj podívejme trochu blíže. Protože riziko rakoviny se zvyšuje spolu s biologickým věkem, čím déle žijete, tím vyšší je riziko rakoviny. Vzhledem k tomu, že zvýšené vystavení slunečnímu záření vám skutečně prodlužuje délku života, zvyšuje se tím zřejmě i riziko vzniku rakoviny. To však nutně neznamená, že sluneční světlo je ze své podstaty „rakovinotvorné“, jak se běžně předpokládá.

Vzhledem k tomu, že srdeční choroby jsou ve vyspělých zemích zabijákem číslo jedna a že sluneční záření snižuje tuto nejčastější příčinu předčasného úmrtí, i když zvyšuje riziko druhé nejčastější příčiny úmrtí (rakoviny), je čistý efekt opalování takový, že budete žít déle, což pomáhá uvádět do souvislostí a neutralizovat často pozorované „zvýšené riziko rakoviny“.

Mějte také na paměti, že velké množství nádorových onemocnění je diagnostikováno a léčeno zbytečně často, aniž by to lékařské instituce uznaly, a jejich pochybení se řeší jen zřídka. Vzhledem k tomu, že miliony takzvaných raných stadií rakoviny jako rakovina prsu, prostaty, štítné žlázy, plic a vaječníků, jsou špatně diagnostikovány a léčeny, je vzhledem ke složitosti tématu obtížné určit, jakou roli hraje kontakt se sluncem u rizika vzniku rakoviny. 

Za třetí:

Třetí hlavní poznatek, který se týká vlastností slunečního světla, jež podporují prodloužení života, je velmi důležitý: „Nekuřáci, kteří se vyhýbali slunečnímu záření, měli podobnou délku života jako kuřáci ve skupině s nejvyšší mírou vystavení slunečnímu záření, což naznačuje, že vyhýbání se slunečnímu záření je rizikovým faktorem úmrtí podobného rozsahu jako kouření.“

Jedná se o závažné zjištění s hlubokými důsledky. Tvrzení, že „vyhýbat se slunečnímu záření je rizikovým faktorem pro úmrtí podobného rozsahu jako kouření“, znamená, že sluneční záření je pro naše zdraví zásadní a neznamená stálou smrtelnou hrozbu, za kterou je považováno, a proto je nutné se po celém těle natírat syntetickými opalovacími krémy, které nám téměř zaručeně uškodí v důsledku působení toxických látek.

Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) má kouření na svědomí šest milionů zbytečných úmrtí ročně a „celková úmrtnost kuřáků a kuřaček ve Spojených státech je asi třikrát vyšší než u lidí, kteří nikdy nekouřili“.

Za těchto okolností může být vystavení se slunečnímu záření natolik silnou základní složkou lidského zdraví, že by mohlo být považováno za lékařsky neetické nezajistit k němu přístup nebo nedoporučovat běžný kontakt s ním. 

Za čtvrté:

Čtvrté a poslední zjištění studie bylo: „V porovnání se skupinou s nejvyšší mírou slunečního záření se očekávaná délka života osob, které se slunečnímu záření vyhýbají, zkrátila o 0,6–2,1 roku.“

Sluneční světlo opět na výsluní

I když můžeme říci, že nedostatek slunečního světla může přispívat k rychlejšímu úmrtí stejně jako kouření, tato informace se dá přeformulovat i pozitivně – slunce a jeho světlo mohou být pro lidské zdraví stejně důležité jako čisté potraviny nebo voda. Nezpochybnitelné výzkumy skutečně ukazují, že energie ze slunce pohání buněčnou bioenergetiku v našem těle prostřednictvím procesů, které nejsou závislé na ATP [adenosintrifosfátu].

Slunění se je oblíbená britská záliba. Na snímku pláž a molo v oblíbeném turistickém letovisku Brighton na jižním pobřeží Anglie. (westend61 / envato)

Podívejte se na práci doktora Geralda Pollacka, Ph.D., autora knihy „Čtvrtá fáze vody“, který vysvětluje, jak infračervená sluneční energie nabíjí molekuly vody v našem těle (99 % molekul v našem těle tvoří voda) podobně jako biliony molekulárních baterií.

Co se týče kardiovaskulárního zdraví, energie slunečního světla ve formě infračerveně nabitých molekul vody podporuje práci srdce při rozvádění krve do cév tím, že produkuje vysoce strukturovanou a energeticky bohatou vodu známou jako „voda z ochranného pásma“  (Exclusion Zone Water), která může ve skutečnosti poskytovat více než 99,9 % biomechanické energie potřebné k protlačení pěti litrů krve v průměrném těle dospělého člověka doslova tisíci kilometry cév.

Další studie naznačují, že tělo obsahuje řadu fotoakceptorů/chromoforů (např. cytochrom C oxidázu), které jsou schopny přijímat a využívat sluneční světlo k vytváření tzv. „dodatečné syntézy“ adonesintrifostátu (ATP). Kromě toho může melanin absorbovat široké spektrum slunečního elektromagnetického spektra a přeměňovat je na užitečnou energii a možná také na biologicky důležité informace, dokonce možná může přijímat škodlivé záření gama a přeměňovat je na biologicky užitečnou energii.

Nedávno se zjistilo, že i tak běžná věc v lidské stravě, jako je chlorofyl, slouží jako prostředek ke zlepšení vlastností živočišných buněk, které sbírají světlo. Před nedávnem jsme  informovali o studii, která zjistila zvýšenou produkci ATP (bez očekávaného současného nárůstu produkce reaktivních forem kyslíku) prostřednictvím metabolitů chlorofylu, které se dostávají do mitochondrií našich buněk po trávicích procesech zprostředkovaných mikroby.

Zastánci přírodního léčení od nepaměti opěvují sluneční světlo jako zdraví prospěšnou látku. Zatímco v moderní době je fobie ze slunečního záření všudypřítomná a rodiče zejména příslušníků světlejších etnik nutí své děti nosit celotělové ochranné pomůcky na úrovni skafandru a stříkají na ně nebo je natírají extrémně toxickými ropnými produkty a nanočásticemi kovů s potenciálně rakovinotvornými vlastnostmi, stále více se uznává, že slunce potřebujeme jako zdroj energie, výživy i informací.

Tato studie může otevřít cestu k hlubšímu pochopení toho, co lidé potřebují, aby byli skutečně zdraví. Nedostatek slunečního světla je hlavním příkladem toho, co je špatného na naší moderní formě bytí, kdy většinu času trávíme vevnitř místo venku, což vede k naší fyzické i psychické degeneraci.

Vzhledem k tomu, že se objevují nové modely buněčné bioenergetiky, které zohledňují schopnost těla přímo nebo nepřímo využívat různé vlnové délky slunečního světla, může být denní slunění považováno za přinejmenším stejně důležitý krok pro udržení našeho zdraví jako „užívání vitamínů“ nebo cvičení. Naopak deficit nebo nedostatek slunečního záření bude pravděpodobně považován za stejně nebezpečný nebo smrtelný jako kouření.

Názory vyjádřené v tomto článku jsou názory autora a nemusí nutně odrážet stanovisko The Epoch Times. Převzato z portálu GreenMedInfo.com

anglického originálu na The Epoch Times přeložila K.K.

Související témata

Související články

Přečtěte si také

Jak jste to dokázali? Modlili jsme se. Nejoblíbenější světový vůdce o vítězství nad gangy
Jak jste to dokázali? Modlili jsme se. Nejoblíbenější světový vůdce o vítězství nad gangy

Tucker Carlson v rozhovoru s Nayibem Bukelem konstatuje, že pokud se malá a chudá země jako Salvador dokázala bez mezinárodní pomoci zbavit násilí a organizovaného zločinu, dokáže to i každý jiný stát.

Fotografie Mléčné dráhy roku 2024 přináší ty nejoslnivější fotografie naší galaxie – každý snímek má příběh k vyprávění
Fotografie Mléčné dráhy roku 2024 přináší ty nejoslnivější fotografie naší galaxie – každý snímek má příběh k vyprávění

Nejlepší snímky Mléčné dráhy pořízené po celém světě.

Indické volby jsou vítězstvím, vítězstvím a zase vítězstvím na celé čáře
Indické volby jsou vítězstvím, vítězstvím a zase vítězstvím na celé čáře

Dlouholeté klišé říká, že každé tvrzení o Indii je pravdivé, ale stejně tak je pravdivý i opak.

Fanoušci cestující do Německa na Euro by měli počítat se zdržením na hranicích
Fanoušci cestující do Německa na Euro by měli počítat se zdržením na hranicích

Čeští fanoušci by měli počítat se zdržením kvůli přísnějším kontrolám německé policie na hranicích - na dálnicích, silnicích i ve vlacích.

Za 77 tanků Leopard 2A8 by měla česká vláda zaplatit 52 miliard, oznámil Fiala
Za 77 tanků Leopard 2A8 by měla česká vláda zaplatit 52 miliard, oznámil Fiala

Vláda dnes udělala další krok k jejich nákupu, rozhodla o přistoupení k dohodě o společném pořízení tanků s dalšími evropskými zeměmi v čele s Německem.