Češi spotřebovali v prvním letošním čtvrtletí přibližně o 5 % méně elektřiny a o 14,4 % méně plynu než ve stejném období předchozího roku. Jde o nejnižší spotřebu plynu za první kvartál v historii měření, oznámil Energetický regulační úřad (ERÚ). Podle něj je jasně patrný trend šetření energiemi, a to zejména u domácností. 

Elektřina – klesala spotřeba i výroba

Spotřeba elektřiny (netto) v prvním čtvrtletí 2023 činila 16,1 TWh, což představuje meziroční pokles o 5,1 %. Ke snížení spotřeby došlo ve všech sledovaných měsících, přičemž nejvyšší úspory bylo dosaženo v lednu – 7,2 %. Nejvíce spotřeba klesala u domácností (o 6,4 %).

„Především domácnosti letošními úsporami navázaly na rekordní pokles spotřeby z minulého roku. Pokud bychom nedělali jen meziroční srovnání, ale podívali se na první čtvrtletí roku 2021, klesla spotřeba domácností za dva roky téměř o 15 %,“ upřesňuje Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

Společně se spotřebou klesala i výroba, a to dokonce výrazněji. V České republice se v prvním letošním čtvrtletí vyrobilo 20,1 TWh elektřiny netto, což je o 7,1 % méně než ve stejném období předchozího roku. Nejvíc upadala výroba u fotovoltaických elektráren (-28,5 %), což bylo způsobeno slabším slunečním zářením, naopak více vyráběly jaderné elektrárny (+5,1 %) a vodní elektrárny (28 %). 

Přestože se u nás v prvních třech měsících vyrobilo méně elektřiny, Česko stále zůstává vývozcem této komodity, kdy kladné saldo dosáhlo výše 2,8 TWh. 

Plyn – rekordní propad, zásobníky plné

Spotřeba zemního plynu byla v prvním letošním kvartálu rekordně nízká, ukazují data z ERÚ.  Hodnota 2 522 mil. m³ (27 396 GWh) je nejnižší od roku 2001, kdy úřad začal statistiky zpracovávat. Meziročně se pak jedná o pokles o 14,4 %. 

Meziročně se tuzemská spotřeba plynu snižovala ve všech měsících prvního letošního kvartálu (nejvíce v lednu – o 21,4 %), ve všech krajích (největší čtvrtletní pokles byl v Pardubickém – 16,6 %, nejmenší v Karlovarském – 12,2 %) a u všech kategorií odběratelů (nejvíce spotřebu snížily domácnosti, kvartálně o 15,9 %).

„Je zřejmé, že za snížením spotřeby stála především úsporná opatření. Svou roli hrálo teplejší počasí, také spotřeba očištěná o vlivy počasí ale byla meziročně výrazně menší, a to o 12,1 %,“ říká předseda ERÚ Stanislav Trávníček a dodal, že jak skutečná, tak přepočtená spotřeba plynu byla v prvním čtvrtletí 2023 vůbec nejnižší ve 21. století. 

Už před rokem přitom Češi plynem významně šetřili. „Když srovnáme letošní a předloňský, tedy poslední ,překrizový‘ kvartál, vidíme bezprecedentní snížení spotřeby o 28,5 %,“ upřesňuje Trávníček.  

Co se týče zásob plynu, je na tom Česká republika lépe než vloni. S odklonem dodávek z Ruska přišel nárůst dovozu LNG a efektivnější a přísnější nakládání s plynem na základě upravené legislativy. Na konci března bylo v zásobnících 1 696 mil. m³ plynu, což odpovídá takřka čtyřnásobku loňského stavu zásob ze stejného období.

Zpracováno z tiskových zpráv Energetického regulačního úřadu.