Na českou vládu se s kritikou i konstruktivními návrhy obracejí lidé ohledně opatření vůči stoupání cen energií a zabezpečení jejich dodávek vůbec. Jedni z nemnoha jsou zástupci spolku Hnutí pes, jako např. Jakub Olbert z Prahy, Jiří Janeček z Jinců a další, kteří iniciovali petici za zákaz vývozu levné elektřiny mimo ČR a řešení energetické krize.

Zástupci petice požadují na vládě Petra Fialy několik bodů:

– Zákaz vývozu levné české elektřiny mimo ČR (levná česká elektřina musí být prodávána napřímo českým občanům, nikoliv dodávána na Evropskou burzu a odtud s výraznou přirážkou prodávána zpět do České republiky);

– odstoupení České republiky od systému emisních povolenek EU (systém emisních povolenek již dávno neplní svoji původní funkci, stal se nástrojem spekulantů a je jednou z hlavních příčin zdražování energií);

– uzavření dlouhodobých kontraktů na nákup levného plynu přímo s jeho producenty (V současné době ČR nakupuje plyn přes německé nebo jiné překupníky. Tito překupníci nakupují levný plyn přímo od producentů a s výrazným navýšením ceny jej prodávají do ČR);

– přechodné snížení DPH u elektřiny, plynu a pohonných hmot (snížení DPH u elektřiny, plynu a pohonných hmot podobně, jako k tomu přistoupilo Polsko nebo Maďarsko);

– regulaci ceny elektřiny pro všechny kategorie spotřebitelů – Společnost ČEZ vyrábí téměř 3/4 z celkového objemu výroby elektřiny v Česku a vlastníkem ČEZu je ze 70 % český stát.

Stát má v rukou řadu regulačních nástrojů jako zastropování cen elektřiny či zdanění zisků ČEZu. Místo toho ČEZ připravuje další zvýšení cen elektřiny.

Jak nerealizovat Green Deal?

Podle zprávy ČTK dodavatelé energií pro část zákazníků opět zvednou ceny od srpna, a to právě například společnost ČEZ nebo Pražská energetika (PRE). Někteří dodavatelé zvedli ceny již od 1. července, jiní zdražování podle svého vyjádření nemohou vyloučit. Zvýšení cen energií může dosáhnout i desítek procent. Konkrétně jedna megawatthodina od srpna zdraží o pětinu. ČEZ zatím prohlašuje, že pro stálé odběratele, kteří mají uzavřené smlouvy, se cena nemění.

V Německu již zaznamenali, že lidé začali výrazně šetřit plynem. Jejich spotřeba zemního plynu v domácnostech i firmách k 1. 7. znatelně poklesla.

Hnutí Pes požaduje také odstoupení od projektu Green Deal (“Zelený úděl”): „… protože přehnaná podpora obnovitelných zdrojů je jednou z hlavních příčin současných cen energií. Green Deal bude tento trend dále prohlubovat a jeho realizace povede k devastujícím dopadům na ekonomiku a životní úroveň obyvatel Evropy a České republiky“.

Mnozí kritizují vládu Petra Fialy, která zatím „místo reálných řešení nabízela občanům ideologické fráze a „záplaty“ ve formě jednorázových finančních příspěvků“. To je hodnoceno jako pouze částečné, krátkodobé a velmi omezené řešení. Vysoké ceny energií se výrazně podílejí na snižování konkurenceschopnosti českých výrobců, růstu inflace a prohlubování chudoby českých občanů.

Řešení chytrých domácností

Jedním z konstruktivních návrhů pro úsporu energií je projekt chytré domácnosti. Pro většinu Čechů, kteří zvažují investici do chytré domácnosti, jsou největší motivací právě úspory energie. V průzkumu agentury IPSOS se společností ABB tuto variantu potvrdilo 73 procent respondentů. Hned za tím lidi motivuje pohodlí a větší bezpečnost, uvádí zpráva Lesensky.cz.

„Zájem o chytrá řešení urychlilo především období pandemie, kdy lidé trávili více času doma. Kromě koronaviru ale růst popohnala také situace na trhu s energiemi. Kombinace chytrých řešení totiž dokáže jejich spotřebu výrazně snížit. Podle našich odhadů například stínící technika propojená se systémem vytápění totiž dokáže ušetřit až 30 procent nákladů na teplo,“ vysvětluje Petr Přichystal ze společnosti Lomax.

Některé prvky chytrých technologií budou muset být v dohledné době implementovány ze zákona. Do pěti let by u všech odběrových míst se spotřebou nad šest tisíc megawatthodin za rok měly být instalovány chytré elektroměry.

Od začátku roku 2027 již budou muset být všechny nově instalované vodoměry na teplou vodu, měřiče tepla či indikátory topných nákladů na radiátorech dálkově odečitatelné.