Soudní stání Huntera Bidena, které se konalo 26. července, skončilo tím, že soudkyně prokuraturou navrženou dohodu zpochybnila a odložila. Kvůli rozhodnutí pak syn amerického prezidenta změnil původní postoj a prohlásil u soudu svou nevinu.

Hunter Biden stanul před soudkyní Maryellen Noreikaovou ve Wilmingtonu ve státě Delaware kvůli obviněním ze dvou bodů úmyslného nezaplacení daně z příjmu a z držením střelné zbraně v době, kdy užíval omamné látky, což spadá do klasifikace trestného činu.

Podle předběžné dohody, uzavřené mezi advokáty Bidena mladšího a federálním žalobcem Davidem Weissem, obviněný souhlasil s přiznáním viny v daňových obviněních výměnou za imunitu v případě dalších možných trestných činů týkajících se daní, zbraní a drog, kterých se mohl dopustit v období let 2014 až 2019. Prokuratura v rámci dohody doporučila podmíněný trest.

Soudkyně Noreikaová, která byla do funkce jmenována exprezidentem Donaldem Trumpem a která případu předsedá, však vyjádřila významné obavy ohledně rozsahu a zákonného prosazování „dohody o odklonu“.

Tento typ dohod má obvykle poměrně úzký rozsah a poskytují obviněnému imunitu před trestním stíháním z úzce vymezených trestních činů.

Soudkyně během procesu vyjádřila obavy, že dohoda nabízená obžalobou má příliš široký rozsah.

Složitost záležitosti vedla v soudní síni ke zmatkům a soudkyně vznesla pochybnosti o opodstatněnosti dohody s odvoláním se na nestandardní postupy při jejím vypracování a provedení.

Při prezentaci dokumentu právní zástupci obou stran naznačili, že soudce má pouze odpovědnost dohodu podepsat, protože byla schválena oběma stranami. Soudkyně však advokátům sdělila, že by pak nešlo o nic víc než o „orazítkování“ dokumentu.

Když se soudkyně ptala na precedent k takovému kroku, advokáti obou stran jej nebyli schopni předložit, pouze uvedli, že dohoda je „dvoustrannou“ dohodou, která bude sloužit zájmům obou stran.

Soudkyně Noreikaová, zjevně frustrovaná nedostatkem srozumitelnosti a znepokojená možnými důsledky dohody, se zeptala: „Co když … neudělám to, co jste se všichni rozhodli, že udělám?“ Rozhodnutí o dohodě pak odložila, aby umožnila další zkoumání jejích podrobností a vlastní pravomoci ji přijmout nebo odmítnout.

Hunter Biden následně během slyšení učinil prohlášení o nevině, dokud soudkyně o dohodě nepřijme konečné rozhodnutí. Soudkyně Noreikaová zdůraznila, že její odklad by neměl být vykládán jako definitivní přijetí nebo odmítnutí dohody, a naznačila, že má v úmyslu pečlivě zvážit všechny aspekty dohody o přiznání viny a její možné důsledky.

V rámci podmínek pro setrvání na svobodě Noreikaová nařídila Bidenovi zdržet se konzumace alkoholu a nelegálních drog, podrobit se namátkovému testování na drogy, nedržet střelnou zbraň, „pokračovat nebo aktivně hledat zaměstnání“ a oznámit všechny plány zahraničních cest.

Předchozí pokusy o předložení důkazů

Dohoda o přiznání viny byla uzavřena v rámci vyšetřování prokurátora Weisse, které v posledních několika týdnech dominovalo novinovým titulkům mimo jiné kvůli tvrzením dvou whistleblowerů z daňového úřadu, dle kterých federální daňový úřad a ministerstvo spravedlnosti zasahovaly do vyšetřování, aby ochránily Bidenovy.

Vyšetřování prezidentova syna federálním daňovým úřadem začalo v listopadu 2018. V průběhu vyšetřování vyšetřovatelé z úřadu uvedli, že zjistili, že Biden obdržel miliony dolarů od cizích státních příslušníků z Rumunska, Číny a Ukrajiny.

Při odhalení obvinění předseda sněmovního daňového výboru republikán Jason Smith uvedl, že Biden mladší nepřiznal příjmy ze zahraničních zdrojů ve výši přes 2 miliony dolarů, což je část z více než 17 milionů dolarů, které Biden podle obvinění obdržel.

Kongresman také 25. července podal k federálnímu soudu dopis (pdf), ve kterém vybízí soud, aby zamítl dohodu, kterou Biden uzavřel s prokurátory.

Smith v dopise citoval svědectví dvou vyšetřovatelů (později whistleblowerů) z daňového úřadu. Whistlebloweři tvrdili, že synovi prezidenta se dostalo od ministerstva spravedlnosti preferenčního zacházení. To přimělo kongresmana, aby požádal soud, aby toto svědectví vzal v úvahu při rozhodování o schválení dohody o přiznání viny.

V dopise také sdělil, že „byl upozorněn na to, že obžalovaný zřejmě profituje z politického vměšování, které zpochybňuje korektnost vyšetřování federální prokuratury“.

Byť federální daňový úřad doporučil vznést proti Hunteru Bidenovi tři obvinění – z trestného činu pokusu o zmaření nebo vyhnutí se daňové povinnosti, z trestného činu podvodného nebo nepravdivého prohlášení a z úmyslného nepodání daňového přiznání, neposkytnutí informací nebo nezaplacení daně – kongresman Smith v dopise poukázal na to, že obvinění jsou vzhledem k činům Bidena ml. neadekvátní. Několik republikánů již dříve odsoudilo dohodu o přiznání viny jako „dohodu s drahouškem“.

Překlad a redakční zkrácení původní zprávy americké redakce: Juraj Skovajsa