Milan Kajínek

4. 10. 2023

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek uvedl v pondělí na tiskové konferenci, že občanům doporučuje, aby se nechali „očkovat proti covidu i chřipce v jednom dni jako já“. A gestem ukázal jednu injekci do jednoho ramene a druhou do druhého a dodal, že vakcíny jsou „zdarma“.

Jeho prohlášení komentoval JUDr. Tomáš Nielsen a na platformě X uvedl, že „ministr Válek nabádá k očkování v rozporu se zdravým rozumem“.

Nielsen upozorňuje zejména na to, že je prohlášení ministra „zbrklé“, protože nezohledňuje zjištění Evropské lékové agentury, která uvádí, že „nebyly provedeny žádné studie interakcí (vakcíny) s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce. Současné podání vakcíny Comirnaty s jinými vakcínami nebylo studováno“.

Ministr tedy doporučuje široké veřejnosti zkombinovat dvě vakcíny, aniž by k tomu měl v rukou jakékoliv vědecké studie, které ukazují na bezpečnost kombinace těchto dvou vakcín najednou ve stejné době, a jak ministr radí, v jeden den ihned po sobě.

JUDr. Tomáš Nielsen.

Předseda Institutu práva a občanských svobod, z. s., dále upozorňuje, že skutečnou odpovědnost za aplikaci vakcín nese očkující lékař, v praxi tedy praktický lékař, který vakcínu pacientovi podává – a ten se ze zákona „musí držet takzvaného souhrnu údajů o přípravku“, což uvádí samotné Ministerstvo zdravotnictví.

Na podobný postup ministra Válka v rozporu s vědeckými poznatky upozornil v listopadu 2022 také investigativní projekt inFakta. Ze získaných dokumentů je patrné, že Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) nedoporučil očkování dětí ve věku 12+, ale přesto jej ministr Válek nařídil osobně, a to i přesto, že k tomu nedržel v rukou žádnou vědeckou studii, která by jeho rozhodnutí opodstatňovala nebo vyvracela pochybnosti SÚKLu.

Odpovědnost za aplikaci očkování ponese podle advokáta JUDr. Nielsena vždy očkující lékař, a nikoliv ministerstvo nebo jeho poradní orgány. A dle smlouvy dokonce ani výrobci anti-covidových vakcín nenesou odpovědnost za případné negativní účinky. Případné žádosti o odškodnění řeší a vyplácí stát, tedy daňový poplatníci.

Jak jsme informovali dříve, v červnu 2023 zveřejnila Česká vakcinologická společnosdoporučení k očkování proti onemocnění covid-19. V srpnu přišlo s podobným doporučením i ministerstvo zdravotnictví. Oba „zdánlivě odborné dokumenty“ se jednoznačně staví na stranu očkování, a to i dětí, těhotných žen či rizikových skupin pacientů.

K jejich autorství se však nehlásí žádný odborník, nejsou nikým podepsané a mají pouze formu jakéhosi rozesílaného oběžníku.

Jak potvrdilo ministerstvo zdravotnictví, pro lékaře nemají doporučení žádný reálný význam.

Z toho vyplývá, že ani Ministerstvo zdravotnictví, ani Česká vakcinologická společnost neponesou odpovědnost za případné důsledky postupu lékaře podle rozesílaných doporučení.

Za podání vakcíny dle zákona odpovídá v každém konkrétním případě jen lékař, a to vždy na základě individuálního posouzení stavu pacienta a znalosti informací o podávané látce.

Přestože ministr nenese právní odpovědnost za své výroky, měl by postupovat v souladu s vědeckými poznatky, neměl by je ignorovat a měl by občanům podávat doporučení, která s nimi jsou v souladu.

Je zde tedy podstatné zjištění, že ačkoliv morální odpovědnost nesou všichni od ministra, přes vakcinologickou společnost až k praktickému lékaři, následky vakcinace však nese pouze a jen pacient, který se v případě negativních účinků musí sám a na vlastní náklady domáhat případné kompenzace. A pokud bude kompenzace vyplacena, bude v podstatě také z jeho kapsy jako daňového poplatníka.

Předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek, který je zároveň předsedou poradního institutu Ministerstva zdravotnictví, nyní opouští systém počítání dávek vakcín a nově doporučuje další dávku každému, kdo se v minulosti očkoval.

Podle Chlíbka je vhodné se nechat očkovat proti onemocnění covid-19 „bez ohledu na počet předchozích dávek“.

Doporučuje očkování i těhotným ženám a podle dokumentu České vakcinologické společnosti se očkování navíc doporučuje i zdravým dětem ve věku od 6 měsíců a zdravým dospělým osobám v produktivním věku. Aplikovat dávku si mají i ti, kdo již infekci prodělali.

Je nejlepším vědeckým řešením covidu-19 vždy výhradně vakcína?

Ministr ani Chlíbkem vedený poradní institut NIZP nezveřejnili jako doporučení postup řešení léčby onemocnění covid-19, který vypracoval profesor Vojtěch Thon nebo postupy přednemocniční léčby vypracované experty zahrnující aplikaci léků ivermektinhydroxychlorochin nebo Isoprinosine.

Profesor Thon, ale i další experti, navrhli strategii „včasné účinné léčby“ již v roce 2020. Například lze použít „lokálně aplikovaný jodovaný povidon ve formě kloktadla (Jox kloktadlo), pokud není alergie na jód, a celková včasná imunoregulační léčba v domácím ošetřování lékařem lékem montelukast ve formě tablet, který má vynikající bezpečnostní profil,“ uvádí profesor Thon.

Podle Thona se jedná o léčbu „všem dostupnou a levnou“, a to platí, „jak pro ošetřujícího lékaře, tak pro jeho pacienty, které ošetřuje“.

„Již lokální léčbou jodovaným povidonem významně redukujete virovou nálož, která je velmi vysoká ve slinách,“ vysvětluje imunolog. „Zvýší se bezpečnost a kvalita života jak pacienta, tak ošetřujícího lékaře. Postupujete zavčas odpovědně, preventivně a léčebně.“ Více…

Související články