Názory

Ministr zdravotnictví prohlásil, že očkování proti covidu-19 „významně snižuje riziko závažného průběhu a komplikací onemocnění (covid-19)“ a ministerstvo zdravotnictví jej podle tiskové zprávy doporučuje „především zranitelným skupinám, jako jsou senioři nebo chronicky nemocné osoby“.

Jako vhodnou prevenci proti závažnému průběhu ministr Vlastimil Válek však nezmínil ani zdravý životní styl, vyváženou stravu, budování dobrého psychického stavu pomocí cvičení nebo meditace či využívání bylin k budování homeostázy, na které často upozorňuje řada lékařů a které patří k poznatkům moderní vědy, byť mají přirozeně mnohem starší historické kořeny.

Doporučení ministra se týkalo pouze vakcinace a správné hygieny dýchacích cest. Vybudování dobrého zdraví a imunity může rovněž prokazatelně významně pomáhat při zvládání úrazu nebo nemoci a je také jejich účinnou prevencí s dlouhodobým účinkem.

„Situace v České republice je podobná situaci v okolních státech. Jako každý podzim dochází k částečnému nárůstu počtu případů, avšak bez významného dopadu na počty hospitalizovaných s covidem-19. To je pro nás klíčový ukazatel. Chtěl bych nicméně apelovat na všechny – očkujte se, protože je to nejlepší způsob, jak se chránit proti závažnému průběhu onemocnění a udržet i tuto sezónu nízká covidová čísla,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků (SMIS) však upozorňuje na studie, které ukazují slabou účinnost vakcín nebo na nedávné hodnocení nejnovější varianty koronaviru (BA.2.86) ze strany amerického Centra pro kontru nemocí (CDC). V hodnocení CDC uvádí, že „k infekci touto variantou mohou být náchylnější lidé, kteří dříve covid-19 prodělali nebo kteří jsou očkovaní“.

Dle nových dat CDC dosavadní bivalentní očkování proti covidu ztrácí rychle účinnost. Po aplikaci druhé dávky se v rozmezí 60 a 119 dní sníží ochrana na 15 % a po onom období jde dokonce do negativního jednoho procenta.

Značně opomíjená byla podle expertů v případě onemocnění covid-19 zejména přednemocniční léčba, která zahrnuje aplikaci zavedených a vyzkoušených léků, jako je ivermectin, hydroxychlorochin nebo Isoprinosine a dalších postupů.

Podobná doporučení jako ministr Válek zopakovala také hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

„Zásadní součástí prevence před covidem i jinými respiračními onemocněními je nejen očkování, ale i například ochrana dýchacích cest ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Všechny, kteří cítí příznaky respiračního onemocnění, nabádám, aby zůstali doma/nechodili do kolektivu. Všichni dodržujme základní respirační hygienu a hygienu rukou,” doplnila hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

Vakcín je na skladech stále ještě dostatek. Z nedávného výzkumu deníku Epoch Times je patrné, že Česká republika musela na náklady daňových poplatníků zničit již více než 7 milionů dávek vakcín od společnosti Pfizer v hodnotě přesahující 3,5 miliardy korun, které neměly žádné využití.

Zničeny neboli „skartovány“ musely být také části dodávek vakcín od dalších společností. Celková hodnota zničených vakcín přesáhla 4,7 miliard korun. Dosud jsme nezjistili, jak velkou částku zaplatili úřady za samotné skartování vakcín. Konečně k vyčíslení celkových nákladů by bylo třeba přičíst ještě náklady na skladování a manipulaci, které neznáme.

Příprava vakcíny proti onemocnění covid-19 do injekční stříkačky. (Stephen Zenner / Getty Images)

Na skladech bylo dle našich zjištění ještě nedávno téměř 5 milionů dávek vakcín a další dodávky vakcín byly Českou republikou odmítnuty, ovšem za cenu zaplacení penále. Více…

Vakcinaci opět doporučuje také předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.

„Doporučuji očkování seniorům či lidem trpícím chronickými nemocemi či poruchou imunity, které mohou průběh nemoci zkomplikovat. Jde například o pacienty s chronickým onemocněním srdce, plic, astmatiky, diabetiky a další. Očkování doporučuji bez ohledu na počet předchozích dávek,“ řekl předseda poradního orgánu ministra zdravotnictví NIZP a České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.

Zatímco Chlíbek vakcinaci doporučuje jako „bezpečnou a efektivní“, na nedostatky bezpečnosti anticovidových vakcín dlouhodobě upozorňuje například Iniciativa21, která vznikla jako „společenství lékařů, psychologů, právníků a dalších odborníků“.

Na svých stránkách zveřejňují případy poškození vakcínou nebo podezření na poškození u případů (od pacientů a z ordinací), k jejichž výzkumu údajně panuje ve zdravotnickém systému apatie a nezájem.

Žena (26 let) hlásí rozsáhlé postižení kůže a podkoží dolních končetin po 2. dávce vakcíny Pfizer. (iniciativa21.cz)

Negativní účinky covidových vakcín byly nedávno diskutovány také během slyšení na výboru Senátu pro zdravotnictví. Zde zástupci skupin expertů apelovali za prošetření případů pacientů zhoršeným zdravotním stavem po aplikaci covidové vakcíny a za vytvoření odborné komise, která by se zabývala otázkami „nežádoucích účinků, vědecké cenzury, ale i střetem zájmů u představitelů covidové reakce“. Více… 

Zatímco ministerstvo zdravotnictví uvádí na svých stránkách „očkovat by se měli i zdravotníci a těhotné ženy, zejména ty v pokročilém stadiu těhotenství“, tedy že pro těhotné ženy je očkování „bezpečné“, sdružení SMIS upozorňuje na dosud nevysvětlený pokles porodnosti, který koreluje s nástupem nových anti-covidových vakcín.

Zdravotní sestra, která si přála zůstat v anonymitě, na stránkách Iniciativy21 uvádí, že se setkala se dvěma případy, kdy dvě očkované těhotné ženy „porodily miminka s neurologickými problémy, v tomto případě záškuby ručičky“. První žena údajně prodělala covid-19 v 6. týdnu těhotenství a dva měsíce před porodem se nechala naočkovat. Druhá maminka v 7. měsíci těhotenství dostala 3. dávku.

„Samozřejmě, že to nemusí souviset s očkováním, ale kámen úrazu je i to, že se o tuto možnost nikdo u nás ani nezajímá,“ píše zdravotní sestra o nezájmu zkoumat možné spojitosti s vakcinací v těhotenství.

Jedna z pacientek, která se na Iniciativu21 obrátila, uvádí, že při druhé dávce dávce jí nastoupily „horečky, křeče, zimnice. V listopadu jsem měla zánět dutin, začala mě bolest postupně levá strana – čelisti, oka, za okem, hlava, rameno, krk, pnutí, brnění ruky, prstů. Přisuzovala jsem to zánětu dutin celou dobu, jenže rentgen a všechny vyšetření údajně ok. V lednu jsem zašla na neurologii kvůli přetrvávajícím bolestem, byla jsem poslána na magnetickou rezonanci. Už si nevím rady, jsou to každodenní bolesti a bez prášku to nedávám. Problémy trvají již 8 měsíců“, uvádí pacientka.

I když Iniciativa21 zveřejňuje příběhy anonymně, deníku Epoch Times její zástupkyně sdělila, že nejprve prověřují jejich autenticitu a kontaktují se s předkladateli, ověřují lékařské záznamy a pravdivost výpovědí.

Podle kritiků by tak ministr Válek měl lépe studovat studie o bezpečnosti a efektivitě vakcín a rovněž by měl občanům, co se týče zlepšování imunity a homeostázy, umět nabídnout i něco jiného než vakcinaci.

Pokud skutečně „ohrožené“ skupiny vakcinaci podstoupí, doporučuje World council for health provést „detoxikaci pro eliminaci spike proteinu“, podle doporučení, které sestavil (zde).

Očkování do svalu nemůže zabránit přenosu viru

Ministerstvo dále uvedlo, že „na podzim by pak neměli vynechat očkování ani jedinci, kteří jsou v úzkém kontaktu se zranitelnými osobami, například třeba rodinní příslušníci onkologických pacientů nebo zaměstnanci v domovech pro seniory nebo jiných sociálních zařízeních“.

Požádali jsme ministerstvo o objasnění, proč by se tito uvedení jedinci měli očkovat a o vysvětlení, jaký je k tomu podle ministerstva důvod či jaký efekt u těchto očkovaných lidí (pokud se nechají očkovat) ministerstvo očekává.

Podle vakcinologů a imunologů vakcinací do svalu nelze vytvořit slizniční imunitu a nelze zajistit, že nebude virus šířit. Rozumějme vakcinací do svalu nelze zabezpečit, že očkovaný člověk nebude mít virovou nálož na sliznici, protože slizniční imunita je odlišná od imunity celkové.

Infektolog prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., na nedávném jednání zdravotnického výboru Senátu komentoval teorie o vytváření kolektivní imunity anticovidovými vakcínami, schvalování očkování pro děti a těhotné nebo neochotu státních úřadů poskytovat stěžejní data.

„Je třeba si uvědomit, že ta nemoc je slizniční, podávaná vakcína vytvoří celkové protilátky, které ale neochrání před tou slizniční infekcí, a tudíž nezabrání přenosu a šíření v populaci, to jsme nakonec viděli,“ uvedl přednosta 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, profesor Jiří Beneš. Více…

Ministerstvo zdravotnictví do vydání článku neodpovědělo.