Ondřej Horecký

22. 4. 2024

Pryžové povrchy na hřištích a sportovištích mohou vylučovat zdraví nebezpečné látky, upozorňují světové studie. Některé z těchto chemikálií jsou přitom karcinogenní a představují rizika zejména pro děti. Státní zdravotní ústav (SZÚ) proto upozorňuje provozovatele i dodavatele, aby si zajistili zdravotní certifikaci.

Plochy z pryžových materiálů mají řadu předností a jsou proto v současnosti oblíbenou volbou pro provozovatele sportovních i jiných areálů. Ne všechny materiály používané při jejich výrobě jsou však bezpečné. K výrobě umělých povrchů se často využívají například recyklované pneumatiky a jiné materiály, kde panuje velké riziko přítomnosti škodlivých látek. Vyplývá to z řady vědeckých studií, které byly provedeny a jsou publikovány ve vědeckých časopisech.

„Nelze v žádném případě paušalizovat, že se problém škodlivin týká všech hřišť a sportovišť s umělým povrchem. Záleží samozřejmě na použitých materiálech. Problém ale každopádně považujeme za závažný. Odborníci SZÚ proto už delší dobu upozorňují certifikační orgány zainteresované do zkoušení bezpečnosti materiálů, dozorové orgány provádějící kontroly trhu a další orgány státní správy, do jejichž působnosti tato problematika spadá, na možná zdravotní rizika,“ uvedla ředitelka SZÚ Barbora Macková.

Některé materiály používané k výrobě umělých povrchů mohou uvolňovat karcinogenní látky. Jedná se například o polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), ftaláty, těžké kovy, benzén, bisfenoly, polyfluorované a perfluorované látky (PFAS) a další.

„Nejznámějším z této skupiny karcinogenních látek je benzo(a)pyren, u kterého byl objasněn i mechanizmus, kterým přímo poškozuje genetickou informaci buněk, tzn. je genotoxický, a proto má společně s několika dalšími látkami ze stejné skupiny v evropské chemické legislativě stanoven velice přísný limit,“ vysvětluje v tiskové zprávě vedoucí Národního referenčního centra pro odpady a půdu a vedoucí Oddělení hygieny půdy a odpadů SZÚ Magdalena Zimová.

Škodlivé látky se do lidského organismu dostávají jak dotykem kůže s povrchem, tak vdechováním látek, které se z pryží odpařují. Zvláště citlivou skupinu představují děti, mimo jiné proto, že mají vyšší citlivost pokožky a sníženou metabolickou a detoxikační kapacitu, tedy schopnost odbourávat škodliviny z těla ve srovnání s dospělým člověkem. Také mají vyšší citlivost cílových orgánů.

Podle Jitky Sosnovcové, vedoucí Národní referenční laboratoře pro materiály určené pro styk s potravinami a pro výrobky pro děti do 3 let, se nebezpečnost těchto látek zvyšuje, pokud je jim lidský organismus vystaven dlouhodobě a opakovaně. Zvýšené riziko je zejména v létě, kdy na povrchy praží slunce, nebo pokud jsou položeny například na podlahové topení v uzavřených prostorech. „Pak se z některých uvolňuje silný zápach. Právě ten bývá, dle dosavadních zkušeností, častým indikátorem možné zdravotní závadnosti,“ popisuje Sosnovcová.

Certifikace na zdravotní nezávadnost

SZÚ upozorňuje subjekty, které pořizují pro dětská hřiště, sportoviště a další provozy umělé pryžové povrchy, na nutnost vyžadovat certifikaci výrobků s důrazem na zdravotní nezávadnost.

Státní zdravotní ústav, ve snaze informovat všechny kompetentní orgány, inicioval společně se zástupci Sdružení českých spotřebitelů vznik pracovní skupiny, coby odborné platformy pro řešení tohoto problému. „Bohužel, pravomoci SZÚ nezahrnují žádnou možnost zasáhnout na legislativní či kontrolně/restriktivní rovině. Naše úloha je poskytovat odborné podklady a informace, o což se snažíme právě v rámci této platformy,“ zmiňuje zpráva úřadu.

Za účelem testování těchto materiálů vytvořil SZÚ metodiku, kterou šíří mezi všechny dotčené instituce a orgány. „Je nesmírně důležité, aby města, obce, školy či další subjekty, které vybavují dětská hřiště a sportoviště umělými povrchy, důsledně vyžadovaly od dodavatelů certifikáty zdravotní nezávadnosti umělého povrchu z hlediska uvolňování chemických látek,“ říká Zimová a dodává, že ne každý certifikát, který výrobci nabízí, je zaměřen na tuto problematiku.

Vydané certifikáty slouží výrobcům a dovozcům k vypracování prohlášení o shodě podle příslušného nařízení vlády (§6, č. 173 1997 Sb. ve znění nařízení vlády č. 88 2010 Sb.) a zřizovatelům hřišť i dalších sportovišť slouží jako potvrzení třetí strany o bezpečnosti použitých zařízení.

Provozovatelé si také mohou nechat vyhotovit odborný posudek na stávající povrchy dětských hřišť, pokud mají pochybnosti o jejich bezpečnostních parametrech. K certifikování mohou využít tyto instituce, radí SZÚ:

  • Institut pro testování a certifikaci, a.s., Zlín www.itczlin.cz
  • Technické kontrolní sdružení TÜV SÜD Czech, www.tuvsud.com/cs-cz
  • Technický a zkušební ústav stavební s.p., Praha www.tzus.cz
  • Strojírenský zkušební ústav, s.p . Brno www.szutest.cz

Související témata

Související články

Přečtěte si také

„Když se volené elity v Bruselu dopouštějí cenzury, je to problém.“ Kandidáti do europarlamentu hodnotili nové unijní zákony DSA a EMFA
„Když se volené elity v Bruselu dopouštějí cenzury, je to problém.“ Kandidáti do europarlamentu hodnotili nové unijní zákony DSA a EMFA

„Úplný kreténismus“, „kdo hlídá vaše hlídače?“, „všimněte si, že ty zákony se vždy hezky jmenují“ – účastníci konference pořádané Společností na obranu svobody projevu hodnotili nové unijní zákony a prezentovali své postoje ke svobodě slova.

Premiér Fiala hájil korespondenční volbu z ciziny, odmítl výtky o účelovosti
Premiér Fiala hájil korespondenční volbu z ciziny, odmítl výtky o účelovosti

Premiér Petr Fiala (ODS) hájil ve Sněmovně zavedení možnosti korespondenční volby pro Čechy žijící v cizině.

Europarlamentní frakce Identita a demokracie vyloučila Alternativu pro Německo
Europarlamentní frakce Identita a demokracie vyloučila Alternativu pro Německo

Europarlamentní frakce Identita a demokracie (ID) dnes s okamžitou platností vyloučila Alternativu pro Německo (AfD) ze svých řad

Jsme znechucení, říká o zastavení stavby D49 starosta Holešova
Jsme znechucení, říká o zastavení stavby D49 starosta Holešova

Její stavba se táhne už dlouhých 15 let, ovšem k velké nelibosti místních se letošní otevření dálnice D49 může opět odložit. Ekologičtí aktivisté totiž uspěli se svou stížností u soudu...

Pro splnění dekarbonizačních plánů musí Evropa  zdvojnásobit investice do elektrických sítí, uvádí studie
Pro splnění dekarbonizačních plánů musí Evropa zdvojnásobit investice do elektrických sítí, uvádí studie

Evropské elektrické sítě je třeba urychleně modernizovat a navýšit investice, jinak Evropě hrozí, že nedosáhne svých klimatických cílů, upozorňují...