Nalezení klidu před smrtí: Na čem záleží nejvíc
Nalezení klidu před smrtí: Na čem záleží nejvíc

„Uzdravení narušeného vztahu,“ tvrdí dr. Byock, „v posledních hodinách nebo dokonce minutách před smrtí může přehodnotit historii vztahu a životopisy všech zúčastněných...“

Paliativní péče: Žít lépe a déle s vážným onemocněním
Paliativní péče: Žít lépe a déle s vážným onemocněním

Paliativní péče je všeobecně nepochopenou lékařskou specializací, a to i mezi zdravotnickými pracovníky. Navzdory tomu, co si mnozí lidé myslí, nejde o péči na konci života

Osobní přístup k pohřbu a smutečním obřadům: Dar pro pozůstalé
Osobní přístup k pohřbu a smutečním obřadům: Dar pro pozůstalé

Když se blíží smrt, plánování pohřbů a smutečních obřadů pomáhá všem pozůstalým truchlit, navázat kontakt a rozloučit se.

Co dělá umírající tělo
Co dělá umírající tělo

Až na vzácné případy není závěrečná fáze smrti tak bolestivá a znepokojující pro umírajícího, jako pro jeho blízké, kteří ji sledují.

Dobré umírání je o vztazích
Dobré umírání je o vztazích

Právo každého člověka na sebeurčení nekončí v okamžiku, kdy už neovládá jazyk nebo není schopen o sobě rozhodovat kvůli zdravotnímu stavu: od roku 2001 může každý občan České republiky sepsat předběžné pokyny, co se s ním bude dít v okamžiku, když již nebude schopen o sobě rozhodovat.

Mluvení o smrti: První krok k dobrému umírání
Mluvení o smrti: První krok k dobrému umírání

Až 90 % pacientů se závažnými, život limitujícími onemocněními, jako je rakovina, uvádí, že se svými lékaři nikdy neprobírali svá přání ohledně konce života. Výzkumy však ukazují, že pacienti si tyto rozhovory přejí...

Jak se vyhnout duchovnímu trápení v našich dnech umírání
Jak se vyhnout duchovnímu trápení v našich dnech umírání

V tomto seriálu prozkoumáme způsoby, jak dát smysl smrti tváří v tvář, a nabídneme nástroje založené na tradiční moudrosti a vědeckých důkazech, které našim čtenářům pomohou žít dobře až do samého konce.