Tajomstvo pravej ženy
Tajomstvo pravej ženy

Cnostná žena dokáže urobiť z nečestného muža dobrého a cnostného človeka. Nečestná a bezbožná žena dokáže urobiť aj z cnostného muža takého človeka, akým je ona sama.

Čínske znaky: De – Cnosť, morálka, mravnosť
Čínske znaky: De – Cnosť, morálka, mravnosť

Znak 德 (De) - cnosť, morálka, mravnosť, znamená, že konanie človeka má zodpovedať božím zákonom a má byť cnostné.