Staroveký čínsky príbeh: Podnikanie ako kultivácia.
Staroveký čínsky príbeh: Podnikanie ako kultivácia.

Jeden učenec pred dvetisíc rokmi opakovane nedokázal uspieť pri cisárskych skúškach. Nakoniec ho prestala baviť honba za slávou a peniazmi.. Rozhodol sa naučiť Tao (cestu) a tak odišiel do jaskyne v horách vyhľadať taoistického majstra.

Staroveký čínsky príbeh: Slepí vidia Budhu
Staroveký čínsky príbeh: Slepí vidia Budhu

V starovekom meste Vaishali v Indii žilo 500 slepcov. Kvôli svojmu postihnutiu nemohli vykonávať prácu a na živobytie museli žobrať o jedlo. Denne za to trpeli diskrimináciou. Slepci sa dopočuli, že princ Siddhártha (známy aj ako Šákjamuni) sa stal Budhom, a boli plní nádeje. Verili, že Budha má schopnosť zbaviť ľudí všetkých chorôb, ťažkostí a trápení, a úprimne si želali nasledovať budhistickú cestu, aby si kultivovali múdrosť a morálny charakter, a aby boli tejto milosti hodní.