O krátkosti života
O krátkosti života

„Žiješ tak, ako keby ti bolo súdené žiť večne, ani ti nenapadne myšlienka na tvoju krehkosť, neberieš ohľad na to, koľko času už prešlo. Mrháš časom, akoby si čerpal z plnej a bohatej zásoby, hoci celý ten deň, ktorý venuješ nejakej osobe alebo veci, je možno tvoj posledný.“ — Seneca